"Turvallisuus" aiheeseen liittyvät artikkelit

Uutinen

 • Ajo-opetusmateriaalit jäsenetuhintaan Liikenneopetus.fi:stä

  SF-Caravanin jäsenille kaikki tuotteet; oppikirjat, verkkokurssit, teoriakoeharjoittelut 25 % alennuksella.

 • Hallituksen uudet koronasuositukset koskevat myös SF-Caravanin yhdistystoimintaa

  Maan hallitus on 15.10.2020 linjannut uusia valtakunnallisia ja alueellisia suosituksia koronaepidemian leviämisen ehkäisemiseksi. Hallitus tekee suosituksista periaatepäätöksen ensi viikolla (43). Osa suosituksista koskee suoraan myös SF-Caravanin yhdistystoimintaa.

 • Hallitus jatkaa poikkeusoloihin liittyviä toimia koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi

  Hallitus on päättänyt jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13. toukokuuta 2020 saakka. Hallitus antaa uudet käyttöönottoasetukset eduskunnalle tänään. Toimenpiteet ja uusi voimassaoloaika astuvat voimaan eduskunnan päätöksellä.

 • Hallitus tiukensi ohjeitaan koronaepidemian leviämisen ehkäisemiseksi

  Maan hallitus on päivittänyt ohjeet ja suositukset koronaepidemian leviämisen ehkäisemiseksi leviämisvaiheessa ja leviämisvaiheen uhassa olevien alueiden osalta. Tarpeettomista sosiaalisista kontakteista ja vapaa-ajanmenoista on syytä pidättäytyä.

 • Kokoontumiset rajoitettu 50 henkeen kesäkuussa ja ikääntyneiden suositukset päivitetty

  Kesäkuussa kokoontumiset on rajoitettu 50 henkeen, 50-500 hengen yleisötilaisuuksia on mahdollista järjestää erityisjärjestelyin. Ikääntyneen on syytä välttää koronavirustartuntaa, mutta hyvinvointiin ja toimintakykyyn kannattaa kiinnittää huomiota.

 • Kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa terveys- ja turvallisuusohjeita

  Kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä turvallisuusohjeita. Matkailijoiden ja matkailualan yritysten on tärkeää sitoutua toimiin, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Valtioneuvosto linjasi asiasta kirjallisessa menettelyssään perjantaina 29. toukokuuta.

 • Lausunto Valtioneuvoston asetuksesta ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta

  SF-Caravan ry on tänään jättänyt Liikenne- ja viestintäministeriölle kantaaottavan lausunnon O2-luokan perävaunujen määräaikaiskatsastusvelvollisuudesta vapauttamisesta.

 • Uusi opas: Leirintäalueen turvallisuus toteutetaan uudestaan päivittäin

  Leirintäalueiden vastuuhenkilöille on julkaistu Leirintäalueen turvallisuusopas. Oppaassa korostetaan, että turvallisuus tehdään uudestaan joka päivä. Oppaan laatijat haluavat myös kiinnittää huomiota kahteen seikkaan; opasteiden jatkuva ylläpito on asiakkaan turvallisuuden näkökulmasta tärkeää, ja leikkikenttämääräykset ovat lasten turvallisuuden varmistamisen vuoksi erittäin tiukat. Verkkojulkaisuna vapaasti luettavan oppaan ovat laatineet SF-Caravan ry ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö.

 • Matkailuvaunujen määräaikaiskatsastus jatkuu

 • SF-Caravan ajaa muutoksia matkailuautojen nopeusrajoituksiin

  SF-Caravan on tehnyt Liikenne- ja viestintäministeriölle aloitteen matkailuautojen ja pakettiautojen ajoneuvokohtaisten nopeusrajoitusten poistamisesta. Liitto esittää, että näille ajoneuvoille sallittaisiin tiekohtaiset liikennemerkein osoitetut enimmäisnopeudet.

 • SF-Caravan julkaisi Leirintäalueen perustajan oppaan

  Leirintäalueen perustajan oppaan tarkoituksena on auttaa yrittäjää luomaan toimiva ja viihtyisä leirintäalue.

 • SF-Caravan julkaisi ohjeet leirintäalueen käyttäjille

  SF-Caravan ry on ohjeistanut jäsenyhdistyksiään ja yhdistysten henkilöjäseniä noudattamaan viranomaisten ohjeita sekä suositellut toimintatapoja, jotta leirintämatkailu onnistuisi turvallisesti koronaviruspandemian aikaan. Nyt, leirintämatkailukauden sesongin alkaessa liitto on julkaissut ohjeet myös leirintäalueen käyttäjille.

 • SF-Caravan kannattaa kevytautoja koskevien lakien kumoamista

 • SF-Caravan kannattaa liikenteen sääntelyn purkamista

  Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi saa SF-Caravanilta pääsääntöisesti myönteisen vastaanoton. - Pidämme hyvänä pyrkimystä liian yksityiskohtaisen sääntelyn purkamiseen ja sitä periaatetta, että monet asiat siirretään jatkossa kansalaisten omaan valvontaan ja omalle vastuulle, sanoo liiton puheenjohtaja Juha Hämäläinen.

 • Tartuntatautilain lisämääräysten huomioiminen yhdistystoiminnassa ja leirintäalueilla

  Tartuntatautilakiin (21.12.2016/1227) on lisätty väliaikaisina lisämääräyksinä toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Osa näistä määräyksistä koskee myös SF-Caravanin jäsenyhdistysten toimintaa ja yhdistysten harjoittamien leirintäalueiden toimintaa.

 • Tiestön kunto ensiarvoisen tärkeä matkailuliikenteelle

  Tiestön kunto, teiden perusparantaminen ja alemmasta tieverkosta huolehtiminen ovat matkailuautoilijan näkökulmasta tärkeimmät edellytykset kotimaan matkailun kasvulle ja leirintämatkailun edellytysten turvaamiselle, sanoo SF-Caravanin puheenjohtaja Juha Hämäläinen. Hämäläinen luennoi automatkailijan toiveista ”Tiet ja matkailu”-seminaarissa Rovaniemellä maanantaina.

 • Uudenmaan eristäminen puretaan – vapaa-ajan matkustusta ei suositella vieläkään

  Maamme hallituksen valmiuslain nojalla asettamat liikkumisrajoitukset Uudellemaalle ja Uudeltamaalta pois puretaan välittömästi. Hallituksen tiedotustilaisuudessa keskiviikkona pääministeri Sanna Marin kuitenkin korosti, että kaikki muut rajoitukset, kokoontumisten kielto ja suositus sosiaalisten kontaktien välttämisestä kuitenkin jatkuvat. ”Nyt ei ole aika matkustaa mökille”, painotti Marin.

 • Uusi tieliikennelaki vaikuttaa matkailuautojen nopeuksiin

  Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020 ja tällöin enimmäismassaltaan enintään 3500 kg olevilta matkailuautoilta poistuvat ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset. Tätä painavamman matkailuauton suurin sallittu nopeus määräytyy ajoneuvon varusteiden perusteella.

 • Valtioneuvoston linjaukset koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja estämiseksi

  Valtioneuvosto on eilen linjannut käytännön toimet koronavirustartuntojen hidastamiseksi ja estämiseksi. Valtioneuvosto valmistelee valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöönottoa, joka tapahtuu eduskunnan hyväksymällä valtioneuvoston asetuksella. Tiedotustilaisuudessa kuvattujen toimenpiteiden odotetaan saavan eduskunnassa selvän enemmistön ja tulevan hyväksyttyä. Toimenpiteet astuvat voimaan eduskunnan päätöksellä. Linjaukset ovat poikkeuksellisia ja vaikuttavat merkittävästi meidän kaikkien arkeen. Rajoituksilla suojellaan erityisesti ikääntyneitä ihmisiä ja niitä, joilla on joku perussairaus. Rajoitukset astuvat voimaan keskiviikkona 18.3.2020 ja ovat voimassa tämän hetken tiedon mukaan 13.4.2020 saakka.

 • Tulevana viikonloppuna Caravan Show - Tervetuloa Turkuun

  Caravan Show 11.-13.1.2019, Turun Messukeskus. Tapahtumassa laaja matkailuajoneuvo- ja tarviketarjonta, ajankohtaiset asiantuntijaluennot ja messevät messuedut.