Jäsenmaksu

Jäsenmaksu

Liittymismaksu on ensimmäisen vuoden jäsenmaksu. Vuosittainen jäsenmaksulasku lähetetään kaikille SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten jäsenille automaattisesti kerran vuodessa.

Varsinaisen jäsenen liittymismaksu 48 euroa koostuu seuraavista maksuista:

- liiton osuus 29 euroa 
- jäsenyhdistyksen osuus 7 euroa
- jäsennumerotarrat 6 euroa 
- kirjaamismaksu 6 euroa 

Varsinaiseksi jäseneksi liittyneille postitetaan jäsenpaketti noin viikon kuluessa liittymismaksun maksamisesta. Aiemmin jäsenenä olleilta kysytään liittymisen yhteydessä aiempaa jäsennumeroa. Jos vanha jäsennumero ei ole muistissa, voi sitä tiedustella SF-Caravan ry:n liiton toimistosta. ​Liity jäseneksi!

Rinnakkaisjäsenen liittymismaksu 15 euroa koostuu seuraavista maksuista:

- liiton osuus 12 euroa 
- jäsenyhdistyksen osuus 3 euroa

Rinnakkaisjäsenen jäsenkausi on aina varsinaisen jäsenen maksukaudesta 3 kuukautta myöhäisempi, liittymisajankohdasta riippumatta. Rinnakkaisjäseneksi kannattaa siis liittyä vasta silloin, kun varsinainen jäsen on juuri maksanut vuosittaisen jäsenmaksunsa. Rinnakkaisjäsenen on asuttava samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa. Mikäli osoite on eri kuin varsinaisella jäsenellä, jäsenyyttä ei hyväksytä. Rinnakkaisjäseneksi liittyneet saavat jäsenkortin noin kahden viikon kuluttua liittymispäivästä. 

Vuosittainen jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruus määräytyy jäsenyhdistyksen mukaan. Kukin jäsenyhdistys ja kerho päättää itse oman jäsenmaksunsa. Tarkista oman jäsenmaksusi suuruus  jäsenyhdistysten listauksesta. Jäsenyhdistyksen maksun lisäksi henkilöjäseneltä laskutetaan jäsenmaksussa SF-Caravan ry:n eli liiton osuus. Varsinaisella jäsenellä liiton osuus on 29 euroa ja rinnakkaisjäsenellä 12 euroa. Laskutuskausi määräytyy liittymispäivän mukaan, jäsenyys on voimassa liittymisestä vuoden eteenpäin.

Jäsenmaksulasku

Jäsenmaksulaskussa jäsennumerosi näkyy seitsemännumeroisena (esim. 0123450). Varsinainen jäsennumerosi on kuusi ensimmäistä numeroa (esim 012345) ja sen perässä on joko 0, 1 tai 2, sen mukaan onko kyseessä varsinainen jäsen vai rinnakkaisjäsen. Esimerkiksi jäsennumero 0123450 kertoo, että jäsennumero on 12345 ja perässä oleva 0 kertoo, että kyseessä on varsinainen jäsen. Jäsennumero on merkitty jäsenkorttiin väliviivalla (012345-0).

Jäsen voi kuulua yhteen tai useampaan SF-Caravan ry:n jäsenyhdistykseen. SF-Caravan ry:n sääntöjen mukaan jäsenyhdistys on velvollinen suorittamaan liitolle jäsenmaksuna osan jokaisen jäsenensä liittymismaksusta sekä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden ja suoritustavan liittokokous vuosittain määrää. Jäsenyhdistys ei suorita liitolle jäsenmaksua sellaisen jäsenen osalta, joka on jonkun toisen liiton jäsenyhdistyksen jäsen. Jokainen jäsenyhdistys päättää oman osuutensa jäsenmaksusta vuosittaisessa kokouksessaan. Liiton osuus jäsenmaksusta päätetään vuosittain liittokokouksessa. 

Vuosittaisessa jäsenmaksulaskussa jäseneltä laskutetaan liiton osuus (varsinaiselta jäseneltä 29 euroa ja rinnakkaisjäseneltä 12 euroa) sekä niiden jäsenyhdistysten ja kerhojen osuudet, joihin jäsen kuuluu. Liitolla on jäsenenä jäsenyhdistykset, joihin henkilöjäsenet kuuluvat. 

Paperinen jäsenlasku e-laskuksi

SF-Caravanin jäsenmaksulaskun voi myös tilata e-laskuna verkkopankkiin. E-lasku sisältää samat tiedot kuin paperinen lasku, ja maksun tietoja ei tarvitse koskaan näppäillä käsin. Laskun tiedot ovat siis aina automaattisesti oikein! Tilauksen jälkeen seuraavan vuoden jäsenmaksulasku tulee automaattisesti sähköisenä suoraan verkkopankkiin.

E-lasku on paperiton ja ympäristöystävällinen vaihtoehto paperilaskulle, ja sen hiilijalanjälki on vain kolmannes paperilaskusta.

E-laskun tilaaminen

E-laskun saa kätevimmin tilattua suoraan laskun maksamisen yhteydessä. Kun on hyväksynyt syöttämänsä paperilaskun maksuun, voi valita jatkossa laskun toimitustavaksi e-laskun.

E-laskua tilattaessa jäsennumero poimitaan saadusta paperisesta jäsenmaksulaskusta yksilöintitiedoksi. Jäsennumero tulee kirjoittaa samassa muodossa, kuin miten se on kirjoitettu varsinaisessa paperilaskussa, seitsemän numeroa (0123450).

E-laskun maksaminen

E-laskusopimuksen hyväksymisen jälkeen tulee SF-Caravanin jäsenmaksulasku jatkossa e-laskuna suoraan verkkopankkiin. Tarkistamalla ja vahvistamalla maksun, saa sen helposti ja nopeasti maksettua.