Karavaanarin sanasto

Karavaanarin sanasto

Kokeneet karavaanarit käyttävät kieltä, jota aloittelijan on joskus vaikea ymmärtää. Karavaanarin sanasto suomentaa tärkeimmät sanat ja termit. Sanat ovat aakkosjärjestyksessä niin, että varsinaisen sanan jälkeen tulevat muutkin samaan asiayhteyteen liittyvät sanat.

A-mitta

Oikean etuteltan tai -katoksen hankkimiseksi tarvittava mitta. Vaunu ajetaan tasaiselle alustalle ja se asetetaan vaakasuoraan. A-mitta mitataan maasta maahan vaunun telttakouruja pitkin. Osateltoissa ilmoitetaan teltan kiinnityskorkeus, joten A-mittaa ei tällöin tarvita.

Adapteri

Sähköliitin, joka mahdollistaa erilaisten järjestelmien mukaisten pistokkeiden ja pistorasioiden yhdistämisen. Kaasuliitin, jonka avulla erilaisella kytkentäkierteellä varustettu kaasupullo voidaan kytkeä paineentasausventtiiliin.

Ajokaivo

Matkailuajoneuvojen kiinteiden jätevesisäiliöiden tyhjennyspaikka.

Aisapaino; aisapainovaaka

Vaunun kokonaispainon osa, joka lankeaa vetokytkimen kohdalle. Aisapainovaaka on irrallinen tai nokkapyörälaitteen yhteyteen rakennettu vaakalaite, jolla todetaan aisapainon suuruus.

Ajotaitokortti

Karavaanarin ajotaitokortti on Liikenneturvan kanssa yhteistyössä suunniteltu perus- ja jatkokurssin sisältävä koulutusjärjestelmä. Kursseilla käsitellään liikennesääntöjä, ennakoivaa ajoa ja ajoneuvon käsittelyä. Harjoitellaan ajamista ajoradoilla ja suoritetaan sekä ajokoe että kirjallinen testi. Koulutusjärjestelmän hyväksytysti suorittaneet saavat karavaanarin ajotaitokortin.

Ajotaitomerkki

SF-Caravan tai sen yhdistykset järjestävät ajokoetilaisuuksia vaunuyhdistelmällä ja matkailuautolla. Ajokokeen hyväksyttävästi suorittanut saa ajotaitomerkin. Vaativuustaso ja nopeus ratkaisevat, onko merkki pronssinen, hopeinen, kultainen vai platinaa. Merkkiajot aloitetaan pronssista ja yhtenä vuonna saa ajaa vain yhden merkin.

Alkovimalli

Matkailuautotyyppi, jossa ohjaamo on erillinen ja sen päällä on makuutilaksi sopiva kiinteä "alkovi" tai "lippa".

Automaattinen kaasupullon vaihtoventtiili

Ns. pullonvaihtaja vaihtaa kaasupullon tyhjennyttyä kaasunoton täydelle, järjestelmään kytketylle pullolle.

Caramba

Taitoajokilpailu vaunuyhdistelmällä tai matkailuautolla. Carambassa järjestetään sekä Suomen että Pohjoismaiden mestaruuskilpailut ja usean osakilpailun käsittävä Caramba Cup.

CCI; kansainvälinen leirintäkortti

Kansainvälinen leirintäkortti on suositeltava useimpien maiden leirintäalueilla. Joissakin maissa se on jopa pakollinen. Osa leirintäalueista myöntävät sillä alennusta leirintämaksusta. Kortin saa tilattua SF-Caravanin verkkokaupasta. Kortti on henkilökohtainen, mutta matkustettaessa se koskee koko perhettä.

Green card

Vakuutusyhtiön todistus siitä, että auton liikennevakuutus on kunnossa. Vaaditaan joissakin maissa ulkomailla.

Etuteltta; etukatos, talviteltta, kesäteltta

Etuteltta pystytetään vaunun tai matkailuauton oviaukon eteen lisätilaksi. Etutelttoja valmistetaan talvi-, kesä- ja ympärivuotiseen käyttöön. Etukatos on telttaa kevyempi versio.

FICC-rally; FICC-leiri

Karavaanareiden kansainvälinen kattojärjestö Federation Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning (FICC) järjestää vuosittain leirin jossakin sen jäsenjärjestön maassa. Rally tulee ranskan kielestä ja tarkoittaa kokoontumisajoa. Suomessa puhutaan leiristä. Osanottajia leireillä on yleensä noin 30 maasta 5000 - 6000 henkeä. FICC-Rally on järjestetty Suomessa vuonna 1981 Tampereella, 1994 Joensuussa, 2004 Oulussa ja 2014 Porissa.

Harmaa vesi; ruskea vesi

Matkailuajoneuvossa, jossa on kiinteät jätevesisäiliöt, on yleensä kaksi erillistä jätevesisäiliötä. Toinen on talousvesille (harmaavesisäiliö) ja toiseen huuhdotaan wc:n pytty (ruskeavesisäiliö).

Integroitu; puoli-integroitu

Integroidussa matkailuautossa sekä ohjaamo että asuinosa ovat yhtenäistä tilaa, joka on kokonaisuutena rakennettu alustan päälle. Ohjaamon päällä ei ole "lippaa" eli "alkovia". Puoli-integroidussa matkailuautossa alustaan rakennettu ohjaamo on alkuperäinen ja siksi asuinosaa kapeampi. Puoli-integroidussa matkailuautossa ei ole lippaa.

Invertteri

Muunnin, joka muuntaa akkusähkön (tasasähkö) 12 V - 24 volttia verkkosähköksi (vaihtosähkö) 230 V:iin.

Isäntä; treffi-isäntä, kortteli-isäntä

Jokaisille treffeille nimetään vastuuhenkilö eli isäntä. Suuremmilla treffeillä isännät nimetään myös suppeammille vaunukortteleille.

Jäsennumero; numerolaatta

Numero, jonka jokainen saa liittyessään SF-Caravanin jäseneksi. Numero on henkilökohtainen, sitä ei voi luovuttaa toiselle eikä myöskään siirtää esimerkiksi isältä pojalle. Vaikka liitosta eroaisi, jäsennumeroa ei anneta toiselle. Kuolleen jäsenen numero voidaan siirtää ainoastaan puolisolle. Numerolaatat kiinnitetään matkailuauton tai -vaunun etu- ja takaseinään tien puoleiseen yläkulmaan.

Jäsenyys

Jäsenyys SF-Caravan ry:n jäsenyhdistyksessä on aina henkilökohtainen. Jokainen jäsen kuuluu johonkin jäsenyhdistykseen, joka puolestaan kuuluu SF-Caravan ry:hyn, liittoon. Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, rinnakkais-, yhteisö- ja kunniajäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen hallitus hyväksyy henkilön, joka ilmoittaa haluavansa liittyä yhdistykseen ja suorittaa säädetyn jäsenmaksun. Rinnakkaisjäseneksi voidaan hyväksyä toinen tai useampi samaan perheeseen kuuluva jäsen. Yhdistyksen kokouksessa useissa yhdistyksissä 15 vuotta täyttänyt jäsen on äänioikeutettu. Äänioikeutta ei kuitenkaan ole yhteisöjäsenillä.

Jäsenetualue; jäsenetuliike

Leirintäalue tai liike, joka myöntää jäsenkorttinsa esittävälle SF-Caravanin jäsenelle etuja tai alennusta.

Jätevesisäkki

Vaunun viemäriputken päähän kiinnitettävä umpinainen säkki tai säiliö, johon harmaat jätevedet johdetaan leiriydyttäessä.

Kaasuhälytin

Vaunun sisäilmatilaa automaattisesti valvova laite. Laite hälyttää, jos vaunun ilmatilassa on nestekaasua.

Kaasupullokotelo

Lukittava säilytystila, jossa on myös tarvittavat laitteet kaasupullojen tukemiseksi paikoilleen. Kotelon on oltava lukitsematon treffeillä.

Karavaanari; vankkuristi; karavanisti; kaikkien kaveri

Yleisnimi matkailuauton tai matkailuvaunun käyttäjälle. Karavaanarilla tarkoitetaan myös SF-Caravanin jäsentä. Vankkuristi-lempinimeä käytetään nimenomaan matkailuvaunuilijasta. Karavanisti on tunnetun liikennetoimittajan Esko Riihelän käyttämä lempinimi karavaanarista. "Kaikkien kaveriksi" karavaanareita on kutsuttu Samuli Edelmannin hittikappaleen "Karavaanari on kaikkien kaveri" ilmestyttyä kesällä 2001.

Karavaanipäivät; talvipäivät, syyspäivät, PM-päivät, kalottipäivät

SF-Caravan on järjestänyt yhteistyössä jonkin paikallisyhdistyksen kanssa valtakunnallisia treffejä; karavaanipäiviä, syyspäiviä ja talvipäiviä. PM-päivät eli Pohjoismaiset Karavaanipäivät järjestetään vuorovuosina Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Kalottipäivät puolestaan pidetään joka toinen vuosi Kalottialueella, vuorotellen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Kausipaikka; käyntipaikka, lyhytaikaispaikka, yön yli -paikka

Karavaanari, joka haluaa säilyttää vaununsa samassa paikassa pidemmän ajan, voi lunastaa sille kausipaikan. Kausipaikka hankitaan esim. laskettelukeskuksesta koko hiihtokauden ajaksi. Käyntipaikalla tai lyhytaikaispaikalla tarkoitetaan lyhyemmäksi ajaksi, esim. vuorokaudeksi, viikonlopuksi tai viikoksi lunastettavaa paikkaa. Yön yli -paikassa karavaanari voi yöpyä, mutta paikkaa ei ole tarkoitettu pidempiaikaiseen leiriytymiseen.

Kehikko

Vaunun korin tukirakenne.

Kerhot; golf, koira, radioamatöörit ja nostalgia

SF-Caravanin jäsenet ovat muodostaneet erityisharrastustensa ympärille kerhoja. Golfkerho yhdistää golfin pelaajat, Koirakerho koiranomistajat, Radio Amateur Club radioharrasteista kiinnostuneet ja Nostalgiakerho vanhoista matkailuajoneuvoista ja entisöinnistä innostuneet karavaanarit.

Kemssa; portapotti, kasettikemssa, kiinteä jätevesisäiliö

Lyhennys matkailuautossa tai -vaunussa käytettävälle kemialliselle wc:lle. PortaPotti on kemssamerkki, jota käytetään irrallisen, pienen kemssan yleisnimenä. Kasettikemssa poikkeaa edellisestä siten, että sen säiliöosa irroitetaan vaunun ulkopuolelta. Kiinteä jätevesisäiliö tyhjennetään suoraan ajokaivoon.

Kesävaunu; talvivaunu

Rakenteeltaan pääasiassa kesäkäyttöön tai ympärivuotiseen käyttöön rakennettu vaunu.

Keulamaskimerkki

SF-Caravanin logomerkki, joka kiinnitetään auton keulamaskiin. 

Koeponnistus

Nestekaasulaitteiden kunto ja mahdolliset vuodot tarkistetaan koeponnistuksella.

Kokonaispaino eli -massa; kytkentämassa, omamassa

Kokonaismassalla tarkoitetaan vaununvalmistajan ilmoittamaa suurinta painoa, mikä vaunun renkaiden kautta saa välittyä. Kytkentämassa on vaunun paino, joka ajotilanteessa välittyy vaunun renkaiden kautta sen ollessa kytkettynä autoon. Kytkentämassa ei saa ylittää autolle tai vetokoukulle sallittua suurinta vetokykyä. Omamassa on autoon kytketyn tyhjän vaunun paino, joka välittyy ajorataan renkaiden kautta.

Kori

Alustarenkaiden päälle tehty varsinainen vaunurakenne.

Lastenhuonemalli; makuuhuonemalli

Matkailuvaunumalli, jonka takaosa on suunniteltu nimenomaan lapsiperheelle. Yleensä lastenhuonemallissa on kerrosvuode tai ylävuode ja lasten pöytäryhmä. Makuuhuonemallissa vaunun toinen pää on suunniteltu makuuhuoneeksi, jossa on kaksi täysimittaista vuodetta.

Leirintäopas 

Leirintäopas ilmestyy keväällä Caravan-lehden 2 liitteenä. Leirintäopas kertoo kesä- ja talvileirintäpaikat ja antaa leiriytymiseen liittyviä ohjeita ja vinkkejä. Karavaanarin Leirintäoppaaseen on koottu jäsenetuleirintäkohteiden palvelut, harrastusmahdollisuudet ja yhteystiedot. Leirintäoppaassa julkaistaan myös täydennetty lista matkaparkeista.

Liitto

SF-Caravan ry on suomalaisten leirintämatkailijoiden liitto. Liiton muodostavat 79 jäsenyhdistystä. Liiton korkein päätöksentekoelin on kerran vuodessa kokoontuva liittokokous. Liittokokous hyväksyy liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä seuraavan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman. Liittokokous nimeää liitolle hallituksen operatiivista toimintaa johtamaan.

Liittohallitus

Liiton hallituksen muodostavat puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi ja kahdeksan (8) jäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Lälläri

Lyhytaaltopuhelimen lempinimi

Lämmönvaihdin

Siirtää ajon aikana moottorin tuottaman lämmön matkailuauton asunto-osaan ja paikallaan oltaessa asuinosan lämmön moottoriin. Lämmönvaihtimella kylmä moottori lämpenee nopeammin kuin lohkolämmittimellä.

Lämmitys; nestekeskuslämmitys, ilmalämmitys

Matkailuautoissa tai -vaunuissa on joko nestekeskuslämmitys tai ilmapuhalluslämmitys. Ilmalämmittimistä yleisin on Trumatic, nestekeskuslämmittimistä Alde ja Primus. Joissakin matkailuautoissa on tarjolla myös kaasuton vaihtoehto, jossa nestekeskuslämmityksen polttoaineena käytetään auton omaa polttoainetta. Matkailuvaunujen ja -autojen lämmitysjärjestelmät toimivat yleensä myös sähköllä (kts. sähköpatruuna).

Läpivirtausmittari

Vaunuun tai autoon asennettu sähkön kulutusta mittaava kWh-mittari.

Massa

Kokonaismassa on vaununvalmistajan ilmoittama suurin sallittu paino, mikä vaunun renkaiden kautta saa välittyä. Kytkentämassa on vaunun paino, joka ajotilanteessa välittyy renkaiden kautta ja joka ei saa ylittää autolle tai vetokoukulle sallittua suurinta vetokykyä. Omamassa on autoon kytketyn tyhjän vaunun paino, joka välittyy ajorataan renkaiden kautta.

Nokkapyörä

Korkeussuunnassaan säädettävä pyörälaite vaunun vetoaisalla.

Paineensäädin

Kaasupullossa olevan korkeapaineisen nestekaasun kaasupaineen alennuslaite, joka pitää kaasupaineen jatkuvasti vakiona ja kulutuslaitteelle sopivana (Suomessa 30 mbar).

Perhesauna; yleinen sauna

Leirintäalueilla etukäteen varattavissa oleva sauna, jonka saa määräajaksi oman perheen käyttöön. Yleinen sauna lämpiää koko leirintäalueen asukkaille. Miehet ja naiset saunovat omilla vuoroillaan.

Pienoislippu

Pienoislipulla tarkoitetaan matkailuajoneuvoon kiinnitettävää pienoislippua. Lippulaki määrää, että kun vaunusta katsotaan ulos, on Suomen lippu oikealla puolella. Usein käytetään Suomen lippua, SF-Caravanin ja oman yhdistyksen lippua. Tällöin pienoisliput asetetaan aina siten, että kun vaunusta katsotaan ulos, arvokkain eli Suomen lippu on keskellä, liiton lippu oikealla ja yhdistyksen lippu vasemmalla. Pienoislippuja tankoineen myydään SF-Caravanin verkkokaupassa.

Pihaleirintäalue

Pihaleirintäalueet ovat pienimuotoisia matkailuajoneuvoalueita maalaistalojen yhteydessä. Monasti näillä alueilla on myös ateriointimahdollisuus. Pihaleirintätunnuksella varustetut alueet ovat SF-Caravanin leirintätoimikunnan tarkastamia.

Pikku-e

BE-ajokortti vaaditaan silloin, kun perävaunun kokonaismassa on yli 750 kg ja yhdistelmän yhteenlaskettu rekisteritietojen mukainen kokonaismassa on yli 3500 kiloa. Ajokortin saamisen edellytyksenä on hyväksytty teoriakoe ja käytännön ajokoe vaunuyhdistelmän kanssa. BE vaaditaan myös, jos perävaunun kokonaismassa ylittää vetoauton omamassan.

Pitkäpöytä

Perinteiset illanistujaiset treffeillä, jonne jokainen vaunukunta tuo jotain tarjottavaa ja omat pihakalusteensa. Kalusteet asetetaan riviin pitkäksi pöydäksi.

Retkeilyauto

Pienikokoinen matkailuauto, joka on rakennettu pakettiauton omaan koriin. Tilat ovat yleensä pienemmät ja vaatimattomammat kuin matkailuautossa.

Rutusakki, rutut, SF-Caravan Rutusakki ry

Rutusakki on talvikautena etelään matkaavien SF-Caravanin jäsenten yhdistys. Rutumerkin saa, kun on viettänyt talvikautena matkailuautolla tai -vaunulla etelän lämmössä vähintään kaksi kuukautta.

SF-Caravan-leirintäalue (SFC-alue)

SF-Caravan-leirintäalue on ulkoilulain mukainen leirintäalue, jota ylläpitää SF-Caravan ry:n jäsenyhdistys tai sen omistama yhtiö. Leirintäalueen ylläpitäjä sitoutuu noudattamaan leirintäalueita koskevia lakeja, asetuksia, säädöksiä ja suosituksia. Leirintäalueen nimessä on oikeus käyttää lyhennettä SFC, kuten esimerkiksi SFC-Kuninkaanlähde.

Suositusalue

SF-Caravanin suosittelemia yleisiä leirintäalueita, joiden matkailuajoneuvoille tarjoamat palvelut on havaittu korkeatasoisiksi. Suositustunnus myönnetään alueelle liiton leirintä- ja turvatoimikunnan päätöksellä vuodeksi kerrallaan.

Sähköpatruuna

Sähkövastus, jonka avulla matkailuajoneuvon lämmitys voidaan kytkeä toimivaksi sähköllä kaasunkäytön sijasta. Sähköpatruunaa on tavallisesti käytetty nestekeskuslämmittimen (esim. Alde, Primus) lämmöntuottajana, mutta monesti sähköpatruunaksi kutsutaan myös sähkövastusta, jolla lämmitetään ilma ilmanpuhalluslämmittimessä (esim. Trumatis). Sähköpatruunan käyttö edellyttää, että saatavilla on lämmityssähköä, pelkkä valosähkö ei riitä.

Takaylitys

Ajoneuvon korin takapään mitta taka-akselista.

Tasoluokitus

Yhteispohjoismainen viisiportainen tasoluokitus otettiin käyttöön 1996 alusta, samalla kun vanha kolmiportainen järjestelmä poistui käytöstä. Luokitus on vapaaehtoinen ja sitä voivat hakea kaikki yleiset leirintäalueet. Luokitusryhmään kuuluvat edustajat SF-Caravan ry:stä, Suomen hiihtokeskusyhdistyksestä, Suomen Matkailuliiton leirintämatkailijoista ja Valtakunnallisesta leirintäalueverkostosta. Luokituksen perusteet on esitelty pääpiirteittäin Leirintäoppaassa.

Tehopainosuhde

Auton tai yhdistelmän moottoritehon suhde kokonaispainoon. Nyrkkisääntö vetoauton moottoriteholle on vähintään niin monta hevosvoimaa kuin vaunun kokonaispaino, kun siitä jätetään viimeinen numero pois. Esimerkiksi 1240 kg - 124 hv.

Telivaunu; kaksiakselinen vaunu

Raskas matkailuvaunu, jossa on kaksiakselinen akselistorakenne. Akselien jousitukset on telissä kytketty määräsuhteessa toisiinsa. Kahdella erikseen toimivalla akselistolla varustettua matkailuvaunua kutsutaan kaksiakseliseksi.

Telttalista

Vaunun sivuseinää kiertävä lista, jonka uraan voidaan kiinnittää etuteltan tai -katoksen reuna.

Tukijalat; lisätukijalat

Matkailuvaunun kulmissa sijaitsevat seisontatuet, jotka veivataan alas, kun vaunuun majoitutaan. Lisätukijalat ovat vaunun keskiosaan sen molemmin puolin asennettavat ylimääräiset tukijalat, jotka entisestään vakauttavat vaunua sen ollessa asuttuna.

Treffit

Liiton tai sen jäsenyhdistysten järjestämiä viikonlopputapaamisia, joihin ovat tervetulleita kaikki SF-Caravan ry:n jäsenet. Treffeillä tavataan vanhoja tuttavia ja solmitaan uusia tuttavuuksia. Ohjelmaa pyritään järjestämään koko perheelle.

Treffimaksu

Treffien osanottajilta perittävä maksu, johon sisältyy vaunupaikka, sähkö, sauna ja treffien ohjelma.

Tunturikytkin; manuaalinen tunturikytkin

Lämmityslaitteen kytkin, jonka avulla vaunun lämmitys voidaan kytkeä päälle vaunun ulkopuolelta liittämällä vaunu sähköverkkoon. Lämmitys voi toimia kaasulla, sähköllä tai molemmilla. Manuaalinen kytkin; leirintäalueen isännälle annetaan etukäteen avaimet vaunun lämmittämistä varten.

Turvaväli

Leirintäalueilla matkailuajoneuvojen välille suositellaan jätettäväksi paloturvallisuussyistä vähintään neljän metrin väli.

Vakionopeussäädin

Autossa oleva säädin, joka huolehtii automaattisesti siitä, että matkanopeus pysyy vakiona. Joissain autoissa säädin on vakiovarusteena, mutta sen voi myös asentaa lisävarusteena useimpiin erilaisiin autotyyppeihin.

Valosähkö

Yleensä treffeillä tarjolla oleva sähkö, joka rajoitetaan yleensä vain 300-400 watin tehoon. Tämä riittää silloin jääkaapille, TV:lle, valaistukseen ja akun lataukseen sekä joillekin pienitehoisille sähkölaitteille. Muita verkkosähkölaitteita esim. hiustenkuivaajaa, kahvinkeitintä tai lämmitystä ei valosähköllä saa käyttää. Näin estetään järjestelmän ylikuormittuminen. Yleensä leirintäalueella on sähköä myös lämittämiseen ja muuhun kulutukseen.

Vankkurihymiö

Vankkurihymiö on SF-Caravan ry:n perustama ja hallinnoima leirintäalueiden laatujärjestelmä. Laatujärjestelmän ulkoisena tunnuksena on Vankkurihymiö-tunnus, jonka auditoitu leirintäalue voi SF-Caravan ry:n liittohallituksen päätöksellä saada. Myönnetty Vankkurihymiö on voimassa kolme vuotta.

Varmuusvaijeri

Vaijeri, joka automaattisesti vetää seisontajarrun päälle, jos vaunu irtoaa ajon aikana vetoauton kytkennästä.

Vaunukunta

Vaunukunnaksi sanotaan yhdessä matkailuvaunussa tai matkailuautossa asuvaa ryhmää, johon kuuluu enintään kolme (3) aikuista ja perheen lapset.

Vetoaisa; vetokoukku, vetokuula, vetolaite, vetokytkin

Aisa, jonka avulla vaunu kiinnitetään vetoauton koukkuun. Koukku, johon vedettävä matkailuvaunu kiinnitetään. 50 mm halkaisijaltaan oleva kuula, johon vaunu kytketään. Autossa oleva vetokuulan kiinnitys ja tukirakenne. Vaunun ns. vetopää, joka kiinnitetään auton vetokuulaan.

Vetoauto; veturi

Matkailuvaunun vetämiseen käytettävä auto.

Vetokyky

Vetoauton tai vetokoukun suurin sallittu vetokyky. Tieto löytyy auton rekisteröintitodistuksesta (rekisteriotteesta) kohdasta "Suurin sallittu perävaunun kytkentämassa". Ellei tietoa siinä ole, tiedon saa auton myyjäliikkeestä tai maahantuojalta. Vetokyvyn oltava vähintään yhtä suuri kuin vaunun pyöristä tiehen kohdistuva paino, kun vaunu on kytketty autoon ja kaikki kuljetettavat tavarat ovat kyydissä.

Vetopeilit; apupeilit

Peilit, joita vaunun vetäjä tarvitsee auton omien peilien lisäksi. Parhaimmillaan molempien vetopeilien tulisi näyttää vaunun kylki pyörästä katonharjaan.

Yhdistelmä

Vetoauton ja siihen kytketyn matkailuvaunun kokonaisuus.