Jäsenyhdistykset

SF-Caravan ry:n eli liiton jäsenenä voi olla matkailuajoneuvon käyttäjien muodostama oikeustoimikelpoinen yhdistys (kutsutaan myöhemmin nimellä jäsenyhdistys), jonka säännöt ovat sopusoinnussa liiton sääntöjen ja tarkoitusperien kanssa.

Jo olemassa oleva yhdistys voi hakea SF-Caravan ry:n jäsenyyttä. Yhdistyksen tulee toimittaa kirjallinen jäsenhakemus hallitukselle, joka toimittaa sen edelleen käsiteltäväksi liittokokoukselle. Jäsenhakemus voi olla vapaamuotoinen tai siihen voi käyttää liitteenä olevaa mallia. Hakemuksen liitteenä tulee olla:

  • Kopio voimassaolevasta yhdistysrekisteriotteesta.
  • Kopio yhdistyksen säännöistä.
    • Sääntöjen tulee olla sopusoinnussa SF-Caravan ry:n sääntöjen ja tarkoitusperien kanssa. SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten mallisäännöt ovat vapaasti käytettävissä, tarvittaessa muunnettavaksi ja sovellettavaksi. Mallisäännöt löydät tästä
  • Pöytäkirjanote kokouksesta, jossa on päätetty hakea SF-Caravan ry:n jäsenyyttä.
  • Luettelo yhdistyksen toimihenkilöistä (puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja jäsenvastaava) yhteystietoineen, jos heitä ei ole mainittuna jäsenhakemuksessa.

Jäsenhakemus liitteineen osoitetaan SF-Caravan ry:n hallitukselle ja se toimitetaan SF-Caravan ry:n toimistolle osoitteeseen sf-caravan@karavaanarit.fi. Hallitus käsittelee hakemuksen ja hyväksyttyään toimittaa sen liittokokouksen käsiteltäväksi. SF-Caravan ry:n liittokokous pidetään liiton sääntöjen mukaan vuosittain hallituksen määräämänä aikana ja määräämässä paikassa kesäkuun loppuun mennessä.

SF-Caravan ry:llä on 80 jäsenyhdistystä ympäri Suomea. Lista kaikista SF-Caravan ry:n jäsenyhdistyksistä löytyy täältä.

Yhdistyksen perustaminen

Yhdistyslaki määrää yhdistyksen perustamisesta. Yhdistyksen perustamiseen tarvitaan vähintään kolme (3) yli 15-vuotiasta luonnollista henkilöä, jotka tekevät päätöksen yhdistyksen perustamisesta. Yhdistyksen perustamisesta tehdään perustamiskirja, johon liitetään yhdistykselle laaditut säännöt. Perustamiskirja on päivättävä ja siinä on oltava vähintään kolmen yhdistyksen jäseneksi liittyvän allekirjoitus. 

Tämän jälkeen yhdistys ilmoitetaan yhdistysrekisteriin. Lisätietoa tästä löytyy Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta.