Kerhotoiminta

Kerhotoiminta

SF-Caravan ry:n jäsenenä voit liittyä liiton sisällä toimiviin kerhoihin. Saat niistä ajankohtaista matkailuautoiluun ja -vaunuiluun sekä harrasteisiin liittyvää tietoa. Kerhot järjestävät myös yhteistä toimintaa.

Kerhoissa ystävystyt samojen asioiden harrastajien kanssa

Voit liittyä kerhoihin ja maksaa kerhojen liittymismaksut Karavaanarin kaupassa. Sinun tulee olla SF-Caravan ry:n jäsen ja rekisteröitynyt sivustonkäyttäjä.

Jos liittyminen kerhoihin ei onnistu internetin kautta, ota yhteyttä SF-Caravanin toimistoon puhelimitse 03 615 311 tai sähköpostilla sf-caravan@karavaanarit.fi.

Golf-kerho
Golf-kerhon tarkoituksena on tutustuttaa golfaavia karavaanareita toisiinsa, sekä järjestää tapaamisia ja kilpailuja mahdollisimman monella kentällä koti- ja ulkomailla.
Kerhomaksu 15 euroa/vuosi.
Kerhon puheenjohtajana toimii Oiva Riihinen, puh. 0400 432 111
Sähköposti golf-kerho@karavaanarit.fi.
http://caravangolf.fi, Facebookissa "Golfaavat karavaanarit"

Koirakerho
Koirakerho toimii koiraharrastajien yhdyssiteenä ja harrasteen edistäjänä jäsenistön keskuudessa. Kerho neuvoo ja valistaa jäsenistöä järjestämällä koulutusta ja kokoontumisia. Se julkaisee jäsentiedotetta ja kirjoittaa lemmikkieläimistä Caravan-lehteen.
Kerhomaksu 7 euroa/vuosi.
Kerhon puheenjohtajana toimii Matti Tyynismaa, puh. 050 355 9730, sihteerinä toimii Tanja Lepistö, puh. 050 365 3484
Sähköposti koirakerho@karavaanarit.fi.
https://sfc-koirakerho.webnode.fi

Nostalgiakerho
Nostalgiakerho tekee kulttuurihistoriallista työtä säilyttäen, konservoiden ja entisöiden vanhoja matkailuajonevuoja sekä keräten ja kertoen perimätietoa niiden käytöstä matkailuun ja leirintään.
Kerhomaksu 10 euroa/vuosi.
Kerhon puheenjohtajana toimii Kenneth Björkskog, puh. 050 422 3381
Sähköposti nostalgiakerho@karavaanarit.fi.

Radioamateur Club
Radioamateur Club on tarkoitettu radioamatööritoiminnasta kiinnostuneille karavaanareille. Kerhon tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä radioharrasteista kiinnostuneille, pitää yllä harrastealueita käsittäviä keskusteluja päivittäisten radiotapaamisten välityksellä ja järjestää kokoontumisia.
Kerhomaksu on 10 euroa/vuosi.
Kerhon vetäjinä toimivat Kari Nikumaa, puh 040 522 2556 ja Tiina Nikumaa, puh 045 349 8500
Sähköposti radioamateurs@karavaanarit.fi.