Kemiallisen vessan tyhjennys

Kemiallisen vessan tyhjennys

Kemiallisen vessa ainoa oikea tyhjennyspaikka löytyy useimmilta leirintäalueilta tai matkan päällä huoltamoilta. Vessanesteet sisältävät kemikaaleja, joten kemssan säiliötä ei saa tyhjentää tienpenkalle. 

Matkailuajoneuvossa, jossa on kiinteät jätevesisäiliöt, on yleensä kaksi erillistä jätevesisäiliötä. Toinen talousvesille ja toiseen huuhdotaan wc:n pytty (ruskea vesi). Kiinteät jätevesisäiliöt tyhjennetään ajokaivoon eli matkailuajoneuvojen kiinteiden jätevesisäiliöiden tyhjennyspaikkaan joko leirintäalueella tai matkan päällä huoltamolla.

Leirintäoppaasta löydät listan leirintäalueiden ulkopuolisista ajokaivoista sekä kemssantyhjennyspaikoista.

McRentin ohjevideo säiliöiden tyhjennyksestä.