Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

SF-Caravan ry
Viipurintie 58
13210 HÄMEENLINNA
Y-tunnus 0415946-5
Puh. 03 615 311

Tietosuojavastaavat

SF-Caravan ry
Päivi Fjällström ja Antti Rättö
Viipurintie 58
13210 HÄMEENLINNA
Puh. 03 615 3133 ja 615 3135
jasenrekisteri@karavaanarit.fi

Rekisterin nimi

SF-Caravan ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

SF-Caravan ry ylläpitää yhdistyslain (26.5.1989/503) mukaista jäsenluetteloa, johon tallennetaan tiedot sen jäsenistä ja sen jäsenyhdistysten henkilöjäsenistä. SF-Caravan ry:n rekisteritietojen käyttötarkoitus on jäsensuhteiden hoito, hallinta ja ylläpito. Tietoja voidaan luovuttaa tilastollisiin tarkoituksiin sekä suoramarkkinointiin, mikäli luovuttamista ei ole kielletty. Henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot jäsenistä:

 • jäsennumero
 • etunimi, sukunimi
 • lähiosoite (lähiosoite 2), postinumero ja -toimipaikka
 • syntymävuosi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • jäsenlaji sekä jäsenyyden tila
 • jäsenkortin tilaustiedot
 • jäsenmaksulaskutukseen liittyvät tiedot
 • jäsenyhdistysten henkilöjäsenyydet sekä kerhojäsenyydet
 • suoramarkkinointilupa/-kielto
 • myönnetyt huomionosoitukset
 • luottamus- ja vastuutehtävät
 • suoritetut ajotaitomerkit
 • tarratilaukset

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään liittymisen yhteydessä. Tietoja päivitetään rekisteröidyn itse ilmoittaessa muutoksista tai muuten ottaessa yhteyttä. Tiedot jäsenrekisteriin merkitään jäsenten antamien tietojen perusteella. Henkilöiden nimi- ja osoitetietoja päivitetään kuukausittain Väestörekisterikeskuksen ylläpitämästä Väestötietojärjestelmästä. Mikäli henkilö on tehnyt virallisen muuttoilmoituksen väestörekisteriin, eikä hänellä ole voimassa osoitteenluovutuskieltoa väestötietojärjestelmästä, päivittyy uusi nimi ja/tai osoite automaattisesti. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

SF-Caravan ry voi luovuttaa henkilötietoja lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. SF-Caravan ry luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneille, suoramarkkinointiin ja etämyyntiin mikäli rekisteröity ei itse ole kieltänyt luovuttamista. Suoramarkkinointi voi tapahtua postia, puhelinta tai sähköisiä välineitä käyttäen. 

SF-Caravan ry siirtää henkilötietoja sivuston ja palveluiden toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille, kuten internet-sivujen ja asiakkuudenhallintajärjestelmän toimittajille tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

SF-Caravan ry:llä on oikeus siirtää palveluiden toteuttamista varten henkilötietoja Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai muiden maiden alueelle, joiden Euroopan Komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan tason. SF-Caravan ry:llä on oikeus palvelun toteuttamista varten siirtää henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Tietosuojalainsäädännön nimenomaisten siirtoperusteiden mukaisesti. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisään kirjautumiset. Käyttäjille on määritelty käyttöoikeustaso, joten tietoja pääsee muokkaamaan vain pieni osa käyttäjistä.

Tarkastusoikeus

Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat henkilötiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti SF-Caravan ry:n toimistoon. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti.

Virheen oikaisu  

Virheellinen tieto rekisterissä korjataan rekisteröidyn omasta pyynnöstä. Pyyntö osoitetaan SF-Caravan ry:n rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta häntä itseään koskevia tietoja yhteistyökumppaneille, suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten. Suoramarkkinointikiellon voi tehdä osoitteessa www.karavaanarit.fi/suoramarkkinointikielto.

Henkilötietoja koskevissa asioissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä SF-Caravan ry:hyn, puh. 03 615 311, tai kirjeitse osoitteella SF-Caravan ry, Viipurintie 58, 13210 Hämeenlinna tai suoraan ottamalla yhteyttä tietosuojavastaaviin. Heidät tavoittaa numerosta 03 615 3133 tai 03 615 3135 tai sähköpostilla jasenrekisteri@karavaanarit.fi.

Laatimispäivämäärä 20.2.2018, päivitetty 20.2.2018

SF-Caravan ry:n hallitus 3.3.2018