Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä

SF-Caravan ry
Viipurintie 58
13210 HÄMEENLINNA
Y-tunnus 0415946-5
Puh. 03 615 311

Rekisteriasioista vastaava

SF-Caravan ry
Päivi Fjällström ja Antti Rättö
Viipurintie 58
13210 HÄMEENLINNA
Puh. 03 615 3133 ja 03 615 3135
jasenrekisteri@karavaanarit.fi

Rekisterin nimi

SF-Caravan ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

SF-Caravan ry ylläpitää yhdistyslain (26.5.1989/503) mukaista jäsenluetteloa, johon tallennetaan tiedot sen jäsenistä ja sen jäsenyhdistysten henkilöjäsenistä. SF-Caravan ry:n rekisteritietojen käyttötarkoitus on jäsensuhteiden hoito, hallinta ja ylläpito. Tietoja voidaan luovuttaa tilastollisiin tarkoituksiin sekä suoramarkkinointiin, mikäli luovuttamista ei ole kielletty. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot jäsenistä:

 • jäsennumero
 • etunimi
 • sukunimi
 • lähiosoite (lähiosoite 2)
 • postinumero ja -toimipaikka
 • syntymävuosi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • jäsenlaji sekä jäsenyyden tila
 • jäsenkortin tilaustiedot
 • jäsenmaksulaskutukseen liittyvät tiedot
 • paikallisyhdistysjäsenyydet sekä kerhojäsenyydet
 • suoramarkkinointilupa/-kielto
 • myönnetyt huomionosoitukset
 • luottamus- ja vastuutehtävät
 • suoritetut ajotaitomerkit
 • tarratilaukset

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään liittymisen yhteydessä. Tietoja päivitetään rekisteröidyn itse ilmoittaessa muutoksista tai muuten ottaessa yhteyttä. Tiedot jäsenrekisteriin merkitään jäsenten antamien tietojen perusteella. Henkilöiden nimi- ja osoitetietoja päivitetään kuukausittain Väestörekisterikeskuksen ylläpitämästä Väestötietojärjestelmästä. Mikäli henkilö on tehnyt virallisen muuttoilmoituksen väestörekisteriin, eikä hänellä ole voimassa osoitteenluovutuskieltoa väestötietojärjestelmästä, päivittyy uusi nimi ja/tai osoite automaattisesti. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

SF-Caravan ry voi luovuttaa henkilötietoja lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Luovutamme henkilötietoja suoramarkkinointiin ja etämyyntiin. Internet-palvelun kautta suoramarkkinointitarkoituksia varten kerättäviin sähköpostiosoitteiden luovutuksiin pyydetään aina käyttäjän suostumus.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisään kirjautumiset. Käyttäjille on määritelty käyttöoikeustaso, joten tietoja pääsee muokkaamaan vain pieni osa käyttäjistä.

Tarkastusoikeus

Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat henkilötiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti SF-Caravan ry:n toimistoon. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti.

Virheen oikaisu  

Virheellinen tieto rekisterissä korjataan rekisteröidyn omasta pyynnöstä. Pyyntö osoitetaan SF-Caravan ry:n rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisterin tarkastus ja tiedon korjaaminen

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, tulee esittää tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisterinpitäjä varaa ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidylle tilaisuuden tutustua henkilötietolain 26 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai antaa tiedot pyydettäessä kirjallisesti.

Tarkastusasioissa sekä virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisua koskevissa asioissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä SF-Caravan ry:een, puh. 03 615 311, tai kirjeitse osoitteella SF-Caravan ry, Viipurintie 58, 13210 Hämeenlinna tai suoraan ottamalla yhteyttä jäsenrekisterinhoitajaan. Hänet tavoittaa numerosta 03 615 3133 tai 03 615 3135 tai sähköpostilla jasenrekisteri@karavaanarit.fi.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Suoramarkkinointikiellon voi tehdä tästä.

Kieltoasioissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä SF-Caravan ry:een, puh. 03 615 311 tai kirjeitse osoitteella SF-Caravan ry, Viipurintie 58, 13210 Hämeenlinna tai suoraan jäsenrekisterinhoitajaan. Hänet tavoittaa numerosta 03 615 3133 tai 03 615 3135 tai sähköpostitse jasenrekisteri@karavaanarit.fi.