Leirintäalueen turvallisuusopas

Leirintäalueen turvallisuusopas

Leirintäalueen turvallisuusopas sisältää leirintäalueita koskevat keskeiset turvallisuusmääräykset ja -ohjeet. Opas soveltuu leirintäalueiden lisäksi myös tilapäisten, erikoistapahtumien yhteyteen perustettujen leirintäalueiden sekä matkaparkkien turvallisuusohjeeksi.

SF-Caravan ry:n asiantuntijat ovat laatineet yhdessä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa Leirintäalueen turvallisuusoppaan. 

Opas antaa laajan kuvauksen leirintäalueen turvallisuuteen liittyvistä asioista. Tavoitteena on luoda puitteet kokonaisuudelle, jossa sekä alueen pitäjä että asiakkaat toimivat yhdessä ylläpitäen ja kehittäen alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

Opas edustaa uudenlaista ajattelua, jossa tärkeintä ei ole kertoa mihin säädökseen asiat perustuvat vaan tuoda esiin yhteinen tahtotila siitä, millaisena nähdään asianmukaisesti järjestetty ja ylläpidetty leirintäalue. 

Oppaan ohjeita noudattamalla toteutuvat leirintäalueiden vähimmäisturvallisuusvaatimukset ja tarkempia perusteluja etsivä löytää myös linkit lainsäädäntöön.

Leirintäalueen turvallisuusopas soveltuu leirintäalueiden lisäksi myös tilapäisten, esimerkiksi erikoistapahtumien yhteyteen perustettujen leirintäalueiden sekä yhä yleistyvien matkaparkkien turvallisuusohjeeksi.

Opas soveltuu myös käsikirjaksi pelastusviranomaisille ja rakennusvalvonnalle, joka helpottaa leirintäalueiden, lomakylien, muiden matkailukohteiden ja -tapahtumien turvallisuuteen liittyvän viranomaisohjeistuksen ja valvonnan toteutusta ja yhtenäistämistä.

Opas on laadittu SF-Caravan ry:n ja SPEKin yhteistyönä, ja on luettavissa vapaasti verkkojulkaisuna.