Leirintäalueen turvallisuusopas

Leirintäalueen turvallisuusopas

Leirintäalueen turvallisuusopas on selkeä perusteos, joka sisältää leirintäalueita koskevat keskeiset turvallisuusmääräykset ja ohjeet. Kyseiset määräykset ja ohjeet on koottu oppaaseen helposti ymmärrettävässä muodossa. Havainnollinen kuvitus täydentää kokonaisuutta.

SF-Caravan ry:n Leirintä- ja turvatoimikunta on laatinut yhdessä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa Leirintäalueen turvallisuusoppaan. SPEK opastaa -sarjan julkaisu nro 29 Leirintäalueen turvallisuusopas on tilattavissa SPEKista, http://verkkokauppa.spek.fi

Turvallisuusajattelussa keskeistä on suunnittelu, onnettomuuksiin varautuminen ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisy. Leirintäalueen tulee olla käyttäjilleen turvallinen ja tämän hyväksi on tehtävä jatkuvasti työtä, kuten jokapäiväistä suunnittelua, asioiden kuntoon laittamista, huoltoa ja valvontaa.

Opas auttaa leirintäalueen pitäjää ajanmukaisten turvallisuustarpeiden toteuttamisessa ja päivittämisessä. Tarpeellista tietoa saavat myös uusien leirintäalueiden suunnittelijat ja yleisötilaisuuksien järjestäjät.

Opas soveltuu myös käsikirjaksi pelastusviranomaisille ja rakennusvalvonnalle, joka helpottaa leirintäalueiden, lomakylien, muiden matkailukohteiden ja €“tapahtumien turvallisuuteen liittyvän viranomaisohjeistuksen ja valvonnan toteutusta ja yhtenäistämistä.

Opas on laadittu SF-Caravan ry:n ja SPEKin yhteistyönä.