Ympäristöohjeet

Ympäristöohjeet

Ympäristömme hyvinvointi on leirintämatkailun kannalta keskeinen kysymys. Jokainen karavaanari ja matkailija voi omilla tavoillaan ja kulutustottumuksillaan vaikuttaa ympäristömme tilaan. Tältä sivulta löydät SF-Caravan ry:n ympäristöohjelman sekä karavaanarin ympäristöohjeet.

Karavaanari liikenteessä

 • Olen tietoinen ajoneuvoni energian kulutuksesta
 • Olen tietoinen ajotapani vaikutuksesta ajoneuvoni energian kulutukseen
 • Selvitän matkailuajoneuvoni kierrätettävyyden jo hankintavaiheessa
 • Pidän matkailuajoneuvoni liikennöitävässä kunnossa

Karavaanari leirintäalueella

 • Luonnossa ja tienvarsien levähdyspaikoilla pysähtyessäni noudatan erityistä siisteyttä
 • En leiriydy missään ilman maanomistajan lupaa
 • Leiriydyn vain leirintäalueilla tai muilla leiriytymistä varten osoitetuilla paikoilla
 • Pidän oman tonttini ja käyttämäni yleiset tilat siistinä ja hyvässä kunnossa
 • Noudatan leirintäalueen pitäjän antamia ympäristömääräyksiä

Karavaanari kuluttajana

 • Pyrin omalta osaltani vähentämään sähkön, lämpimän veden ja muun energian kulutusta
 • Lajittelen kaikki tuottamani jätteet
 • Toimitan jätteeni lajittelun jälkeen asianmukaisiin roskalaatikoihin ja muihin keräyspisteisiin
 • Noudatan erilaisten kemikaalien käytössä aineiden valmistajan pakkauksissa antamia ohjeita
 • Pesen ajoneuvojani vain tiloissa, jotka täyttävät kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistomääräykset ja ympäristöohjeet
 • Vältän kertakäyttötuotteita
 • Huomioin omissa hankinnoissani tuotteiden ympäristöystävällisyyden, kestävyyden ja energian kulutuksen
 • Suosin paikallisesti tuotettuja elintarvikkeita ja palveluja

Karavaanari treffeillä ja tapahtumissa

 • Treffien aikana vältän oman autoni käyttöä
 • Suosin joukkoliikennettä ja pyöräilyä
 • Suosin paikallisesti tuotettuja elintarvikkeita ja palveluja
 • Noudatan tapahtuman järjestäjän antamia ympäristömääräyksiä

 


Turun ammattikorkeakoulu, Opinnäytetyö
KARAVAANARIN MATKASSA, Opas ympäristövastuullisempaan karavaanimatkailuun
Laura Häkkilä, Kestävä kehitys


Opinnäytetyön tarkoitus on ollut luoda SF-Caravan ry:lle opas karavaanimatkailun ympäristövastuullisuuden kehittämiseksi. Oppaassa annetaan käytännön vinkkejä, kerrotaan ympäristöongelmien syitä ja seurauksia sekä annetaan perusteluja miksi tulisi toimia juuri esitetyllä tavalla.

Työ keskittyy ensisijaisesti karavaanimatkailuun, mutta toimintaohjeet soveltuvat hyvin myös muille leirintämatkailijoille: telttailijoille ja mökkien vuokraajille.

Opas on jaettu viiteen osaan eri toimijoiden mukaan, joita ovat karavaanari, leirintäalue, liiton hallinto, tapahtumat ja ympäristöyhteistyö.

Tutustu Karavaanarin ympäristöoppaaseen tästä