Hallituksen uudet koronasuositukset koskevat myös SF-Caravanin yhdistystoimintaa

Hallituksen uudet koronasuositukset koskevat myös SF-Caravanin yhdistystoimintaa

16.10.2020

Maan hallitus on 15.10.2020 linjannut uusia valtakunnallisia ja alueellisia suosituksia koronaepidemian leviämisen ehkäisemiseksi. Hallitus tekee suosituksista periaatepäätöksen ensi viikolla (43). Osa suosituksista koskee suoraan myös SF-Caravanin yhdistystoimintaa.

Hallituksen suositusten pohjalta varsinaiset kansalaisia koskevat päätökset ja paikallistason suositukset tekevät joko aluehallintovirasto tai kunta vallitsevan epidemiatilanteen mukaan.
Huom! Koska epidemiatilanne on erilainen eri puolilla maata, tulee jokaisen SF-Caravan ry:n jäsenyhdistyksen seurata paikallista viestintää omien päätöstensä tueksi. Yhdistysten on syytä huomioida mahdolliset kokoontumisrajoitukset esimerkiksi syyskokousten ja pikkujoulujen järjestämisessä.

Hallituksen suositukset alueille on jaettu epidemiatilanteen mukaan (lähde valtioneuvosto.fi): 

 1. Epidemian perustason alueilla suositellaan, että yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja harrastuksissa huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet hygieniasuosituksista ja turvaväleistä.

  Harrastustoiminnassa ja julkisten tilojen käytössä on huolehdittava, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa
   
 2. Epidemian kiihtymisvaiheessa hallitus suosittelee alueellista tai paikallista suositusta yli 20 hengen yksityistilaisuuksien järjestämisen välttämisestä.

  Kaikissa yleisötilaisuuksissa edellytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeen noudattamista. Yleisötilaisuuksien osanottajamäärä rajataan sisätiloissa puoleen normaalista paikkamäärästä.

  Julkisten tilojen käytössä täytyy huolehtia siitä, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lisäksi asiakasmäärä sisätiloissa rajataan puoleen normaalista asiakasmäärästä.

  Tilojen käyttörajoitusten perusteella suositellaan aikuisten sisätiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä korkean tartuntariskin tilanteissa. 

  Kaikenikäisten ryhmäharrastustoiminta on järjestettävä siten, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. 

  Hallitus suosittelee myös korkeakoulujen siirtymistä etäopetukseen, kuitenkin huomioiden välttämättömän lähiopetuksen tarpeet.
   
 3. Epidemian leviämisvaiheessa hallitus suosittelee alueellista tai paikallista suositusta yli 10 hengen yksityistilaisuuksien välttämisestä. Tarvittaessa yleisötilaisuuksien järjestäminen voidaan kieltää kokonaan.

  Hallitus myös suosittelee ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä tilojen käyttörajoitusten perusteella tarvittaessa kokonaan.

  Tarvittaessa julkiset tilat voidaan sulkea kokonaan, huomioiden tilojen käytön luonne.
   

Seuraa paikallista viestintää

Epidemian perus-, kiihtymis- ja leviämisvaiheen määrittelystä päättävät aina paikalliset viranomaiset (aluehallintovirasto www.avi.fi). Seuraa erityisen aktiivisesti paikallista viestintää asiassa! Suositukset voivat muuttua hyvinkin nopeasti.

SF-Caravan-leirintäalueet

Uusissa suosituksissa ei ole mitään mainintaa leirintäalueista. Siten leirintäalueet voivat toimia normaalisti, kuitenkin ihmisten väliset turvavälit ja hygieniasuositukset huomioiden. Leirintäalueella yöpyminen tai kausipaikalla oleminen ei ole tässä tarkoitettua yleistä kokoontumista. Sen sijaan kokoukset ja pikkujoulut täyttävät selkeästi yleisen kokoontumisen tunnukset, joten niiden järjestämistä tulee erikseen harkita.

Liiton toimisto etätyössä

Valtioneuvoston etätyösuosituksen mukaisesti SF-Caravan ry:n toimisto on pääsääntöisesti etätyössä vuoden loppuun saakka. Yhteydet puhelimitse ja sähköpostitse toimivat normaalisti.

Valtioneuvoston tiedote: https://valtioneuvosto.fi/-/10616/hallitus-linjasi-valtakunnallisista-ja-alueellisista-suosituksista-koronaepidemian-leviamisen-estamiseksi