FIA

SF-Caravan ry on kansainvälisen automatkailujärjestö Federation Internationale de l'Automobile:n jäsen. FIA:an kuuluu yli 235 järjestöä, ja sitä kautta 80 miljoonaa jäsentä yli 140 eri maasta. FIA:n jäsenjärjestöt, auto- ja leirintämatkailun liitot, tarjoavat sisarjärjestöjensä jäsenille autoiluun ja matkailuun liittyviä palveluita omassa maassaan. SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten jäsenet ovat oikeutettuja samoihin jäsenpalveluihin kuin paikallisen auto- ja leirintämatkailujärjestön jäsenet.

FIA:n toiminta jakautuu moottoriurheiluun sekä matkailun ja autoilun edistämiseen. FIA Mobility and the Automobile Division:n tavoitteena on kansainvälisen liikkumisen ja matkailun edistäminen, liikenneturvallisuus sekä ympäristönsuojelu.

fia.com