"Aloitteet" aiheeseen liittyvät artikkelit

Uutinen

 • Eduskunta hyväksyi uuden tieliikennelain

  Eduskunta on hyväksynyt eilisessä täysistunnossaan hallituksen esityksen uudeksi tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Laki astunee voimaan vuoden 2019 aikana tasavallan presidentin vahvistettua lain. Karavaanareitten kannalta suurin muutos koskee alle 3 500 kg painavien matkailuautojen nopeusrajoituksia.

 • Lausunto ajoneuvolain ja ajokorttilain muuttamisesta

  SF-Caravan ry on tänään antanut kevytautoihin liittyvän lausuntonsa sitä pyytäneelle liikenne- ja viestintäministeriölle. SF-Caravan ry ei kannata hallituksen esityksen mukaisia ajoneuvolakiin ja ajokorttilakiin tehtäviä muutoksia.

 • SF-Caravan ajaa muutoksia matkailuautojen nopeusrajoituksiin

  SF-Caravan on tehnyt Liikenne- ja viestintäministeriölle aloitteen matkailuautojen ja pakettiautojen ajoneuvokohtaisten nopeusrajoitusten poistamisesta. Liitto esittää, että näille ajoneuvoille sallittaisiin tiekohtaiset liikennemerkein osoitetut enimmäisnopeudet.

 • SF-Caravan kannattaa kevytautoja koskevien lakien kumoamista

 • SF-Caravan kannattaa liikenteen sääntelyn purkamista

  Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi saa SF-Caravanilta pääsääntöisesti myönteisen vastaanoton. - Pidämme hyvänä pyrkimystä liian yksityiskohtaisen sääntelyn purkamiseen ja sitä periaatetta, että monet asiat siirretään jatkossa kansalaisten omaan valvontaan ja omalle vastuulle, sanoo liiton puheenjohtaja Juha Hämäläinen.

 • SF-Caravanilta aloite O2-perävaunuyhdistelmän nopeusrajoitukseksi

  SF-Caravan uusi aloitteensa tieliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muutoksesta. Liikenne- ja viestintäministeriölle osoitetussa aloitteessa esitetään henkilö- ja pakettiauton sekä tähän liitetyn O2-luokan perävaunun muodostaman yhdistelmän suurimmaksi sallituksi nopeudeksi 100 kilometriä tunnissa.

 • Uusi tieliikennelaki poistaisi paketti- ja matkailuauton ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset

  SF-Caravan ry teki 10.10.2016 Liikenne- ja viestintäministeriölle aloitteen matkailuautojen ja pakettiautojen ajoneuvokohtaisten nopeusrajoitusten poistamisesta. Liitto esitti, että näille ajoneuvoille sallittaisiin tiekohtaiset liikennemerkein osoitetut enimmäisnopeudet.

 • Uusi tieliikennelaki vaikuttaa matkailuautojen nopeuksiin

  Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020 ja tällöin enimmäismassaltaan enintään 3500 kg olevilta matkailuautoilta poistuvat ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset. Tätä painavamman matkailuauton suurin sallittu nopeus määräytyy ajoneuvon varusteiden perusteella.