SF-Caravan ajaa muutoksia matkailuautojen nopeusrajoituksiin

SF-Caravan ajaa muutoksia matkailuautojen nopeusrajoituksiin

26.10.2016

SF-Caravan on tehnyt Liikenne- ja viestintäministeriölle aloitteen matkailuautojen ja pakettiautojen ajoneuvokohtaisten nopeusrajoitusten poistamisesta. Liitto esittää, että näille ajoneuvoille sallittaisiin tiekohtaiset liikennemerkein osoitetut enimmäisnopeudet.

SF-Caravan perustelee aloitettaan liikenteen sujuvuuden paranemisella. Vähentämällä ohitusten tarvetta saadaan aikaan tasainen liikennevirta, joka myös parantaa liikenteen ennakoitavuutta ja siten välillisesti liikenneturvallisuutta.

- Viimeisen kymmenen vuoden aikana on matkailuautojen turvallisuus merkittävästi kehittynyt. Käytännössä kaikki valmistetut matkailuautot on varustettu turvavöillä kaikilla istumapaikoilla, jarrut ovat lukkiutumattomat ja turvatyynyjä on muillekin matkustajille kuin kuljettajille, sanoo SF-Caravan ry:n puheenjohtaja Juha Hämäläinen.
- Sekä matkailu- että pakettiautojen alustat valmistetaan henkilöauton nopeusluokan edellyttämillä vaatimuksilla.

Juha Hämäläinen pitää nykyisiä ajoneuvokohtaisia nopeusrajoituksia vanhentuneina tämän päivän liikenteeseen. – Pidämme kuluttajajärjestönä tärkeänä, että ylimääräistä sääntelyä liikennelainsäädännössä puretaan ja kansalaisten arkea helpotetaan määräyksiä yksinkertaistamalla ja selventämällä. Nykyisin matkailuautoille on säädetty sekä 80 kilometrin että 100 kilometrin ajoneuvokohtaiset kattonopeudet auton varusteista riippuen. Katsomme tiekohtaisten nopeusrajoitusten riittävän varsin hyvin, selkeyttävän liikennettä ja helpottavan sekä suomalaisten matkailua ulkomailla että ulkomaisten automatkailijoiden käyttäytymistä Suomen teillä, toteaa Hämäläinen.

SF-Caravan on lisäksi tehnyt aloitteet ajokorttilain sekä lain kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä muuttamisesta. SF-Caravanin lakialoitteet tässä liitteenä.