SF-Caravan kannattaa liikenteen sääntelyn purkamista

SF-Caravan kannattaa liikenteen sääntelyn purkamista

12.4.2017

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi saa SF-Caravanilta pääsääntöisesti myönteisen vastaanoton. - Pidämme hyvänä pyrkimystä liian yksityiskohtaisen sääntelyn purkamiseen ja sitä periaatetta, että monet asiat siirretään jatkossa kansalaisten omaan valvontaan ja omalle vastuulle, sanoo liiton puheenjohtaja Juha Hämäläinen.

Hallituksen esitysluonnos sisältää erityisesti matkailuautoilijoiden kannalta mielenkiintoisen uudistuksen, sillä alle 3 500 kg M1-luokan matkailuautojen ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset poistettaisiin ja matkailuautoille sallittaisiin tiekohtaiset, liikennemerkein osoitetut enimmäisnopeudet.

  • Muutoksella olisi suuri merkitys liikenteen sujuvuudelle ja siten välillisesti liikenneturvallisuudelle. Esitämme tosin lausunnossamme, että tiekohtaiset nopeudet sallittaisiin kaikille alle 5 000 kg painaville matkailuautoille, sillä suurin osa 3 500 kg - 5 000 kg painavista matkailuautoista on alustarakenteiltaan ja turvallisuusvarusteiltaan samankaltaisia kuin massaltaan alle 3 500 kg painavat matkailuautot, perustelee Hämäläinen.

SF-Caravan ottaa lausunnossaan kantaa myös mm. matkailuvaunujen nopeusrajoituksiin, toivoo matkailuajoneuvojen kemiallisen WC:n tyhjennyspaikan opastekilpeä palvelukohteiden opastemerkkeihin ja uudistaa aiemmin tehdyn aloitteensa vihreän valon vilkkumisesta liikennevalo-opastimissa.

SF-Caravanin lausunto kokonaisuudessaan