Liittohallitus

Liittokokous valitsee liittohallituksen, jossa on puheenjohtaja ja 8 jäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus johtaa liiton toimintaa sekä toteuttaa ja valmistelee liittokokouksen päätöksiä.

Hallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@karavaanarit.fi
 


Neljä ehdokasta liiton puheenjohtajaksi ja neljä ehdokasta liittohallituksen jäseneksi vuosille 2018 - 2020

Tutustu puheenjohtajaehdokkaisiin ja liittohallitusehdokkaisiin.

SF-Caravan ry:n puheenjohtajavaali ja liittohallituksen jäsenten vaali käydään liittokokouksessa Lappeenrannassa 20.5.2017.