Lausunto ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

29.6.2018

SF-Caravan ry on tänään antanut kevytautoihin liittyvän lausuntonsa sitä pyytäneelle liikenne- ja viestintäministeriölle. SF-Caravan ry ei kannata hallituksen esityksen mukaisia ajoneuvolakiin ja ajokorttilakiin tehtäviä muutoksia.

SF-Caravan ry:n antama lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan liitteenä.