Tiemaksut Sveitsissä

Tiemaksut Sveitsissä

Ajoneuvot ja matkailuvaunut alle 3,5 tn
Alle 3,5 tonnin painoisille ajoneuvoille ja niihin kytketyille perävaunuille on ostettava tiemaksutarra. Tarran voi ostaa Sveitsin tullin toimipisteistä, autojärjestö TCS:n toimistoista, huoltoasemilta, Sveitsin matkailutoimistosta ja Autoliitosta. Tarra on voimassa 14 kk 1.12.-31.1. Ostoajankohta ei vaikuta voimassaoloon. Perävaunuille on ostettava oma tarra.

Matkailuautot yli 3,5 tn
Yli 3,5 tonnin painoisesta matkailuautosta pitää maksaa Sveitsin tieveroa kiinteähintaisena ”könttimaksuna” (saksaksi pauschale Schwerverkehrsabgabe, PSVA ja englanniksi Lump-Sum Heavy Vehicle Fee). Ajoneuvoa ei tarvitse rekisteröidä rajalla eikä ID-korttia tarvita.  Ajoneuvoveron maksamista varten pitää täyttää lomake 15.91 maahan tultaessa rajalla. Lomake on laadittu saksan, ranskan ja italian kielillä ja löytyy verkosta. Lomake 15.91 PSVA Deklaration für die pauschale Schwerverkehrsabgabe”.
Yli 3,5 tonnin painoisesta matkailuautosta on tievero maksettava rajalla maahan tultaessa. Tieveroa on maksettava Sveitsissä olopäivistä, eli myös ajoneuvon ollessa pysäköitynä esimerkiksi leirintäalueella - ei siis pelkästään ajopäivistä.  Hinta määräytyy ajoneuvon kokonaismassan mukaan ja hinnat on merkitty lomakkeeseen 15.91. Tieveroa peritään aina vähintään 25 CHF. Tieveron voi maksaa a) enintään 30:n toisiaan seuraavan päivän ajaksi, b) 10 vapaasti valittavan minkä tahansa päivän ajaksi yhden vuoden aikana (päivämäärät on käsin merkittävä lomakkeelle 15.91), c) yhdestä yhteentoista toisiaan seuraavan kuukauden ajaksi tai d) koko vuoden ajaksi. Tieveron perii Sveitsin tullivirasto rajalla.
Koska Sveitsi on mukana Schengenin sopimuksessa, joitain tulliasemia on suljettu tai asemilla palvellaan vain osa-aikaisesti. Periaatteessa sellaisella ajoneuvolla,  josta ei ole maksettu raskaan liikenteen tieveroa, ei saa ajaa Sveitsiin valvomattoman raja-aseman kautta. Jotta saisi ajaa maahan laillisesti, pitää kuljettajan soittaa raja-asemalta alueelliselle rajavalvontakeskukselle, jonka puhelinnumero (otsikolla Kostenlose Auskünfte) on merkitty ilmoitustaululle.  Rajavartiosto kertoo lähimmän tieveron maksamispaikan, joka voi olla huoltoasema tai kioski.  Kun ajoneuvosta on tehty puhelimitse ilmoitus rajavartiostolle, voi tieveron maksaa myös lähimmässä postissa tulliylihallinnon postisiirtotilille  (auf das Post-Konto der Oberzolldirektion).
Jos Sveitsissä ollaan pitempään kuin on maahan tultaessa ilmoitettu, voi kääntyä tullin palvelupisteen puoleen ja pidentää oleskelua maksamalla lisää päiviä. Vastaavasti, jos lähtee pois Sveitsistä ennen etukäteen aiottua poistumispäivää, voi saada palautuksen tieverosta, mikäli palautettavaa maksua on yli 50 CHF.
Mikäli valvonnassa tavataan ajoneuvo, josta ei ole maksettu raskaan liikenteen tieveroa, on seuraamuksena tieveron määrän lisäksi vähintään 100 CHF:n suuruinen sakko.

Matkailuajoneuvoyhdistelmät
Mikäli vetoajoneuvon suurin sallittu kokonaismassa on yli 3,5 tonnia, on siitä maksettava tieveroa. Jos vedettävä matkailuvaunu on kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin painoinen, peritään siitä(kin) tieveroa.
Jos alle 3,5 tonnin (≤ 3,5 tn) painoisella vetoajoneuvolla vedetään yli 3,5 tonnin (> 3,5 tn) painoista matkailuvaunua, peritään tieveroa vain matkailuvaunusta.
Tieveroa määrittäessä matkailuajoneuvoyhdistelmän suurimmalla sallitulla kokonaismassalla (vetoajoneuvon ja matkailuvaunun yhteenlaskettu kokonaismassa) ei ole merkitystä. Toisin sanoen, vaikka yhdistelmän yhteenlaskettu kokonaismassa olisi yli 3,5 tonnia, ei tieveroa peritä.

Sveitsin tiemaksutietojen lähteet: Autoliiton julkaisema Autoillen Euroopassa -opas 2013, Susanna Suokonautio-Hynninen / Autoliitto 2013