Yhteiskokoontumisen järjestyssäännöt

Yhteiskokoontumisen järjestyssäännöt

1 § SF-Caravan ry:n ja sen jäsenyhdistysten järjestämien yhteiskokoontumisten aikana tulee osanottajien noudattaa Järjestyslaissa olevia ohjeita ja määräyksiä sekä tätä yhteiskokoontumisen järjestyssääntöä.

2 § Yhteiskokoontumista varten on nimitettävä yksi vastuullinen isäntä ja tarvittava määrä isännän apulaisia. Isäntien nimet sekä heidän ajoneuvonsa on selvästi osoitettava.

3 § Jokaisen osanottajan velvollisuus on omalta osaltaan huolehtia yleisen turvallisuuden ja järjestyksen säilymisestä.

4 § Tarpeeton moottorien ja moottoriajoneuvojen käyttö alueella on kielletty. Järjestäjillä on oikeus rajoittaa myös polkupyörien käyttöä alueella.

5 § Seuraeläimet on aina pidettävä kytkettyinä alueella. Omistajan on kerättävä omistamansa eläimen jätökset.

6 § Jokaisen osanottajan on pidettävä käyttämänsä alue siistinä.

7 § Hiljaisuus majoitusalueella on kello 23.00-7.00 välisenä aikana. Häiritsevä metelöinti on kielletty.

8 § Isäntien antamia ohjeita on noudatettava.

9 § Isännällä on oikeus määrätä poistumaan alueelta sellaiset henkilöt, jotka huomautuksesta huolimatta jättävät noudattamatta järjestyslakia, alueen järjestyssääntöjä, isännän määräyksiä tai muita yhdistyksen asettamia sääntöjä. Isännän tulee tarvittaessa ottaa yhteys viranomaisiin.

10 § Nämä järjestyssäännöt astuvat voimaan 1.10.2004

SF-Caravan ry
Liittohallitus