Leirintäalueen hoitajan toimintaohje

Leirintäalueen hoitajan toimintaohje

Leirintäalueen hoitajan toimintaohje on tarkoitettu SF-Caravan ry:n ja sen jäsenyhdistysten hoitamien leirintäalueiden henkilökunnan tiivistetyksi käsikirjaksi. Toimintaohjeessa annettuja suosituksia noudattamalla edistetään leirintäalueen ja sen asiakkaiden turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Toimintaohje on osa SFC-alueiden palveluiden laadun kehittämistä.

1. Alueen hoitaja on asiakkaiden tunnistettavissa selvästi erottuvalla työasulla. Työasua pidetään aina ja vain työaikana.

2. Alueen hoitaja valvoo

 • sisäänajoliikennettä
 • henkilöautojen, matkailuajoneuvojen ja telttojen paikoitusta ja turvavälejä
 • ajoväylien ja pelastusteiden aukioloa
 • tulen käsittelyä
 • matkailuajoneuvojen sähköliitäntää ja sähköjen käyttöä
 • matkailuajoneuvojen jätevesiastioiden käyttöä
 • alueen yhteisten tilojen siisteyttä
 • lemmikkieläinten olemista kytkettyinä
 • alueen ja lähiympäristön yleistä siisteyttä
 • alueen järjestyssääntöjen ja hiljaisuuden noudattamista (normaalisti 23.00 - 07.00) ja puuttuu tarvittaessa epäkohtiin

3. Alueen hoitaja huolehtii

 • että alueella on riittävä määrä kunnossa olevaa sammutuskalustoa
 • että alueella on ajan tasalla oleva ensiapuvälineistö
 • että rakennukset, rakennelmat ja tekniset laitteet ovat kunnossa ja turvallisia käyttää
 • että leikkipaikat ja –välineet ovat ehjiä ja kunnossa
 • alueen ilmoitustaulun tiedot ovat ajan tasalla

4. Alueen hoitajalla on tiedossa

 • alueen tarkka osoite ja GPS-koordinaatit*
 • yleinen hälytysnumero*
 • alueen puhelinnumero*
 • oman paikkakunnan kaikkien tärkeiden palvelupisteiden ja matkailukohteiden yhteys- ja aukiolotiedot
 • alueella majoittuneina olevien asiakkaiden henkilötiedot
 • alueen ensiaputaitoisten henkilöiden yhteystiedot

 *) nämä tiedot ovat myös alueen ilmoitustaululla

5.  Alueen hoitaja tuntee alueen pelastussuunnitelman      

6. Alueen hoitaja ei ole alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alainen

7. Yleisen turvallisuuden ja järjestyksen turvaamiseksi alueen hoitaja ottaa tarvittaessa yhteyttä lähimpään poliisiin tai muihin viranomaisiin

18.5.2012
SF-Caravan ry
Liittohallitus