Kuorma-auto ajokortti

TIMONEN SEPPO 21.12.2008 10:12

Nyt on kiire korottaa ajokorttiluokkaa ab.stä ac jos meinaa ajella painavalla autolla yli 3500kg se maksanee n.700e ja viikon opetus,mutta muutosta on tulossa KUUSINKERTAINEN HINTA ja penkillä istutaan pitkään.

ANTTILA MARKKU 21.12.2008 11:12

Minun mielestäni tähän korttiasiaan pitäisi puuttua vähän tomerammin jo liittotasolla.Ajoneuvoluokituksessa pitäisi ehdottomasti olla jokin kevyempi versio koskien matkailuautoja alle 7t luokassa.Joka yhteydessä painotetaan että koulutus on pienempi mutta riittää tähän tehtävään.Tähänkin yhteyteen pitäisi riittää samanlainen kevytversio kuin pikku e.Mutta miksi tällaisiin asioihin aina kiinnitetään huomiota vasta jälkikäteen?Kyllä se nyt jo pitäisi hyväksyä että meidän on mentävä 200milj.EU kansalaisten yhteisten sääntöjen mukaan.Sääntöihin vaikutetaan etukäteen eikä kuten maatalouspolitiikkaan pelkkien torjuntavoittojen avulla,mutta onko tällainen toiminta ihme kun presidenttikin haluaa neuvoa jenkkejä laman hoidossa?HÄH?

EEROLA TEEMU J 21.12.2008 11:40

Penkillä on istuttava pitkään vain jos kuorma- autoa rupeaa ajamaan ammatikseen. Oman yli 3,5 t piirongin kuljettamiseen oikeuttavaan korttiin ei vaadita 140/280 h mittaista perusammattitutkintoa tuon lakiehdotuksen mukaan.

ANTTILA MARKKU 21.12.2008 12:29

Kai tuohon on jotain dokumentoituakin ette sitten jälkikäteen taas ilmene ettei oltu ymmärretty.Tai meidän omat päättäjät taas ymmärtää mitä vain.Sitten vuosia oiotaan tuomioistuimissa tätä ymmärrystä.

EEROLA TEEMU J 21.12.2008 12:50

Tuossa on http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/livm_33_2006_p.shtml#PAATOSEH ihan lopulla ehdotusta kohta 6: laki ei koske kuljettajaa jos "ajoneuvoa käytetään yksityisesti muihin kuin kaupallisiin tavaran kuljetuksiin".

EEROLA TEEMU J 21.12.2008 13:13

Varsinainen lakiteksti http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+149/2006&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

AHJOS TIMO 21.12.2008 14:13

Miksi keskustellaan lakiesityksestä kun "Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä (16.3.2007/273) on jo annettu. Lakiteksti: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070273

Sen viimeisessä pykälässä on voimaantulosäännös:

"Tässä laissa säädettyä perustason ammattipätevyyttä ei vaadita linja-auton kuljettajalta, jonka linja-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10 päivää syyskuuta 2008 ja kuorma-autonkuljettajalta, jonka kuorma-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10 päivää syyskuuta 2009."

Tuo laki ja uudet koulutusvaatimukset koskevat vain niitä, jotka ajavat kuorma- tai linja-autoa ammattinaan. Karavaanareista vain harva tarvitsee C-ajokorttia. Lähes kaikille riittäisi C1-kortti (tai perävaunun kanssa C1E), jolla saa ajoa kokonaismassaltaan 3500-7500 kg:n ajoneuvoa. Toivottavasti joku alkaa järjestää C1-ajokorttikursseja. Nykyisin vain erittäin harvoilla autokouluilla on C1-luokan kouluauto.

JANHONEN MATTI 21.12.2008 15:08

Näissä jutuissa joissa EU-direktiivin pohjalta ja pakottamana säädetään uusi laki kannattaa aina katsoa ketä asian koskee, mistä alkaen sekä lain siirtymäsäännös. Ei tässäkään tapauksessa taannehtivaa lainkäyttöä tapahdu vaan vanhan lain voimassaoloaikana perustetut ajo-oikeudet säilyy. Ellei kansallisia siirtymäsäännöstä olisi niin miljoonat ammattikuljettajat Euroopassa olisivat joutunut muutaman vuoden sisällä autokouluun tai ajokieltoon.

AHJOS TIMO 21.12.2008 16:04

"... vaan vanhan lain voimassaoloaikana perustetut ajo-oikeudet säilyy."

Ne säilyvät ilman jatkokoulutusta vain viisi vuotta lain voimaantulosta.

7§ 2mom: "Ammattipätevyys on voimassa viisi vuotta perustason ammattipätevyyden saavuttamisesta. Ammattipätevyyden voimassaoloa voidaan jatkaa viideksi vuodeksi kerrallaan jatkokoulutuksella. Jos ammattipätevyyttä ei ole pidetty voimassa jatkokoulutuksella, kuljettaja voi saattaa ammattipätevyyden uudelleen voimaan osallistumalla jatkokoulutukseen."

Mutta tuo laki ei siis ollenkaan koske matkailuauton kuljettajaa silloin, kun ajoneuvoa käytetään yksityisesti muihin kuin kaupallisiin tavarakuljetuksiin, vaikka auton massa olisi kuinka suuri. Sellaiset ajot saa ajaa edelleenkin ajaa ilman ammattipätevyyskorttia tai sitä vastaavaa ajokorttiin tehtyä merkintää.

Karavaanarien ajotaitokurssit pitäisi muokata sellaisiksi, että niillä voisi suorittaa yksityisajoihin riittävän C1- tai C1E-ajokortin. Niiden koulutusvaatimukset ovat uuden lain voimaantulon jälkeen samat kuin nykyisinkin. Mutta nähtäväksi jää, kuinka monen autokoulun kannattaa sitten enää järjestää C- tai C1-tason kursseja, kun kursseilta jää pois ammattikuljettajiksi aikovat. Ammattikoulutus järjestetään oppilaitoksissa, jotka voivat ostaa koulutuspalveluja autokouluilta.

RAUTIAINEN KARI 21.12.2008 16:09

Melkeen kannattaa lukea (ja ymmärtää) tollanen teksti. http://www.ake.fi/AKE/Ajokortit_ja_tutkinnot/Ajokortit/Ajokorttiluokat.htm

Se on kiva tämä ake, kun tällaisia valvoo:

Pelkällä D1, D1E, D tai DE ajo-oikeudella henkilö on oikeutettu kuljettamaan omistamaansa D-luokkiin kuuluvaa ajoneuvoa ja kyyditsemään sillä samassa taloudessa asuvia henkilöitä. Näiden luokkien rajoittamaton ajo-oikeus on mahdollista saavuttaa suorittamalla henkilöliikenteen perustason ammattipätevyys ajo-oikeuden lisäksi.

Siis jos kaveri ostaa itelleen bussin, (uusi D1), niin se saa ajaa sitä koska omistaa sen. Muuta bussia se ei saa ajaa. Sitte se saa ottaa samassa taloudessa asuvia kyytiin. Mutta jos on esim viikonloppuisä ja lapset äidillään kirjoilla, niitä se ei saa ottaa kyytiin.

Tämähän on se sama älyttömyys mikä on esim opetusluvalla lapsen opettaminen ajamaan. Eri osoitteessa asuva biol. isä ei saa lapsiaan opettaa, mutta se äidin uusi mies saa, vaikka ei kakaroille mitään sukua.

JANHONEN MATTI 21.12.2008 16:16

Kun tässä nyt puhutaan matkailuautoista ja niin kyllä annettu ajo-oikeus säilyy niin kauan kun henkilön ajo-oikeus yleensä säilyy, koska uusi laki ei yksityistä matkailuauton käyttäjää koske.

AHJOS TIMO 21.12.2008 17:06

Ymmärtääkseni on myös näin, mikä tuntuu hassulta:

Autoa, jonka suurin tieliikenteessä sallittu kokonaismassa on 3300 kg ja siihen liitettyä 2000 kg perävaunua, siis yhteensä 5300 kg, saa ajaa BE-kortilla.

Mutta jos auton suurin tieliikenteessä sallittu kokonaismassa on 3600 kg ja perävaunun 1000 kg, siis yhteensä 4600 kg, yhdistelmää ei saa ajaa BEC-kortilla (koska auto vaatii C1-kortin ja C-kortilla ei saa vetää yli 750 kg perävaunua).
LAUKKANEN MAURI 21.12.2008 17:08

Mutta KUN SILLÄ C-kortilla ja yli 3.5t,n kulkimella ei VOI AJAA KUIN SITÄ 80KM/H. Miten sitä oltiin vaatimassa "NYRKIT PYSTYSSÄ",sitä 100KM/h nopeutta,ja nyt on aika kypsä sille kääkien nopeudelle vai? Maailama muutuu,vai muutuko? kysyy m laukkanen

EEROLA TEEMU J 21.12.2008 18:07

Lisäksi karavaanareista vain hyvin harva tarvitsee sitä C1 tai C1E korttia, koska vain pienellä joukolla on Suomessa rekisteröitynä yli 3,5 t piironki. Vähän on niitäkin, joilla piirongin kokonaispainon voi nostaa vain papereita muuttamalla tai jousia vahvistamalla yli 3,5 painoluokkaan. Tämän vuoksi autokoulujen ei ole taloudellisesti mielekästä pitää C1 vaatimukset täyttävää "kevyttä" ajokalustoa lähes tyhjän panttina. Nekin jotka sellaisen kortin ajavat, eivät lähtisi johonkin "keskitettyyn paikkaan -jos sellainen olisi" ajamaan korttiaan vaan ajavat mieluummin C- kortin oikealla ka:lla lähellä kotiaan olevassa autokoulussa.

Ja onhan se pelleilyä jos C1 kortin ajaisi samalla m- autolla millä muutenkin ajaa kunhan lisäisi sinne kuormaksi täydet tankit, vaimon ja anopin (siis normaalin matkailuvarustuksen). Painoa voisi olla 3550 kg ja ka-kortti tulisi käteen. Sitten vaan ostamaan 7500 kg piironkia kun korttikin on riittävä.

AHJOS TIMO 21.12.2008 19:00

Teemu Eerola kuvasi edellä hyvin nykyisen tilanteen eikä kukaan vielä varmasti tiedä, miten uuden lain voimaantulo sitä muuttaa.

Käyn itse parhaillaan kävelymatkan päässä kodistani olevassa autokoulussa C-ajokorttikurssia. Muut kurssilaiset ovat minua nuorempia ja heistä useimmilla lienee tavoitteena päästä ajamaan ansiotyössä henkilöautoa raskaampaa ajoneuvoa. Vuoden kuluttua, kun C-ammattikortin teoriaopetusvaatimus nousee tuntimäärältään noin 10-kertaiseksi, sellaiset ihmiset eivät varmaankaan enää hakeudu omalla kustannuksellaan autokoulun C-kursseille. He pyrkivät silloin johonkin yhteiskunnan kustantamaan oppilaitokseen kuorma-autonkuljettajan ammattikurssille tai varusmieheksi sellaista koulutusta antavaan yksikköön.

Yksityisajoihin riittävän C1-kortin kurssin voisi järjestää B-kortin haltijoille esim. viikon leirinä. Teoriaopetusta vaaditaan vain 12 oppituntia eli 3 oppituntia neljänä päivänä. Ajoharjoittelua vaaditaan vain 5 ajokertaa, kukin vähintään 25 minuuttia. Lisäksi vaaditaan lääkärintarkastus, kirjallinen koe ja ajokoe.

Olen saanut aiemmista keskusteluista sellaisen käsityksen, että jokaisen Fiat Ducaton suurimman tieliikenteessä sallitun kokonaispainon voisi nostaa pelkästään papereita, jousia, renkaita ja mahdollisesti vanteita muuttamalla 3,8 tonnin painoluokkaan.

EEROLA TEEMU J 21.12.2008 19:20

Ducatoissa tehtaan sallimat painot riippuvat alustan tyypistä, jotka ovat muuttuneet vuodesta toiseen. Esim. vanhassa jaottelussa 10, 14 ja 18 (Maxi), vain Maxia tehtiin suoraan yli 3,5t luokkaan ja silloin piti vaan olla leveämmät renkaat, jotta pääsi esim. 3,85 t tasolle. Tehtaalta on toimitettu jo selvästi yli 4 t Ducatojakin. Uusien mallien jaottelusta en tiedä.

Vaikka olisikin vain B- kortti, niin kokonaispainossa ainakin Saksassa luetaan vain ne painot mitä tehdas sallii ko. alustalle ja renkaille. Suomen rekisteriotteen merkinnöillä ei ole merkitystä eikä ajokortillakaan kunhan se löytyy ja on ollut tarpeeksi kauan. Riippuu vähän poliisin asenteesta. Ylipainotapauksessa asia ratkaistaan teknillisten tietojen perusteella, jotka ratsiassa haetaan tietokannasta.

RAUTIAINEN KARI 21.12.2008 19:24

Juuri näin se menee. Eikä raja ole vielä tuossa, mitä saa BE kortilla ajaa.

Mutta aatteles mitä 16v pojannulikka saa ajella T kortilla. Sillä voi olla monta tonnia painava yhdistelmä ja raktorissa paripyörät, vähä leveempi kuin tiellä kaista, ja joku omakotitalon kokonen hässäkkä perässä. Sillä voi olla myös koulumatkalla raktorin perässä kaksi perävaunua. Kunhan takimmaisen perävaunun kokonaismassa on pienempi kuin etummaisen perävaunun omamassa.

Tutkimattomat ovat herrain tiet.

STRÖMMER HEIKKI 10.01.2009 15:40

Ajattele vielä sitä, että jos satut omistamaan Land-Rover Defender pakettiauton jonka kokonaispaino on alle 3500kg, niin silläkään ei saa ajaa kuin 80km/h, vaikka se on teknillisesti täysin samanlainen kuin saman merkkinen henkilöauto, jolla saa ajaa rajoitusten mukaan vaikka 120km/h.Erona on verotus. Eli mitä enemmän maksat veroa, sitä turvallisempi samasta autosta tulee.

STRÖMMER HEIKKI 10.01.2009 15:51

Pienenä tarkistuksena se, että ammattiajokortin hinta nousee moninkertaiseksi, mut jos ajat asuntoautollasi joskus silloin tällöin, miksi hankkisit vain sitä varten ammattiajokortin? Kas ammattiajokortin kustannukset eivät siihen lopu. 5:n vuoden välein sinun on todistettava että ammattitaitosi on säilynyt ja sitävarten saatava koulutusta, en nyt muista kuinka paljon, mutta paljon. Siihen se varmasti minunkin 30v. jatkunut rekkakuskin urani päättyy, etten viitsi viikkokausia hankkia koulutusta että saisin ilmaiseksi ajaa jonkun rekalla yötä päivää ilmaiseksi.

EEROLA TEEMU 10.01.2009 16:05

Ihan sama vika jos maksat mistä tahansa 3,5 t m- autosta autoverot niin siitä tulee "oikea henkilöauto" ja sen mukaiset nopeudet. Jo aikanaan kun ns. piilofarmareita sai verotta, niin hintähyöty "kompensoitiin" rajoittamalla max nopeus 80 km/h. Nykyajan anekauppaa.

RAUTIAINEN KARI 10.01.2009 18:36

Unohda jo se ammatti jne.

Jos siis uusi D kortti niin joo on ajo-oikeus. Mutta se ei tarkoita että saisi ajaa. Kyse ei ole ammatista.

D kortin ajo-oikeudella siis saa ajaa omistamaansa linja autoa. Mutta ei toista jonkun muun omistamaa linja-autoa saa edes siirtää.

Mitä jos auton omistaa rahoitusyhtiö. Saako rahoitusyhtiö ajella sillä.

NYYSSÖNEN KAJ 10.01.2009 19:40

Tähän uuteen lakiin on jo täytynyt tehdä muutos jotta Suomi ei joutuisi oikeuteen EU:ssa. Suomessa lakiin lisättin että tämä sukulais-pykäle ei koske muita kuin Suomessa kirjoilla olevaa kuljettajaa. EU-laissa ei ole tätä sukulais-rajoitusta.

Toinen laki joka on astunut voimaan EU:ssa ja näköjään myös Suomessakin on että kaikkien yli 7,5 tonnia painavien autojen kuljettajien pitää noudattaa EU direktiiviä Työajoista ja lepoajoista (annettu raskaan liikenteen kuskeille) ja velvoittaa käyttämään ajopiirturia jos sellainen on autoon asennettu. Tämä laki ei ota kantaa lainkaan mihin luokkaan auton on katsatettu.

Minua se koskee koska ajan 16 tonnia painavalla matkailu henkilöautolla. Ja meitä on Suomessa n. 100 - 150 kpl jolla on tällainen auto Matkailuautoksi rekisteröitynä.

Volvo B10M alustalla Ajokki 7000 vm 1980 että sillaikaj

NYYSSÖNEN KAJ 10.01.2009 19:44

Korjaan heti Tämä jälkimmäinen laki ei koske alle 17-paikkaisia linja-autoja jotka on katsatettu D1-luokkaan riippumatta siitä onko auto ammattimasessa ajossa tai privaattiliikenteessä.

HALONEN ARTO 10.01.2009 21:36

Heikki ! sanoppa mikä on ammattiajokortti ? Mielestäni sellaista ei ole missään määritelmissä olemassa ? !

Terv Arto H SFC 1454

AHJOS TIMO 10.01.2009 22:19

Kysymys ei ollut minulle osoitettu, mutta saanen kuitenkin vastata: Tuoreen lain mukaan kuorma- ja linja-autoa työkseen ajava tarvitsee kuljettajan ammattipätevyyskortin. Ammattipätevyys voidaan merkitä myös ajokorttiin. Laki on jo voimassa linja-autojen osalta ja tulee voimaan kuorma-autojen osalta 10.9.2009. Tarkemmin: Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 16.3.2007/273 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070273

22§ Ammattipätevyyden merkitseminen ajokorttiin: Ajokorttiin voidaan tehdä merkintä kuljettajan ammattipätevyydestä, jos hakija täyttää ammattipätevyyttä koskevat vaatimukset sekä tieliikennelaissa tai sen nojalla säädetyt ajokorttiluvan myöntämisen edellytykset.

HUOVINEN SIRPA 11.01.2009 12:57

Entiedä löytyykö tänä päivänä määritelmissä ammattiajokorttia, mutta aikoinani ajoin autokoulussa nimenomaan ammattiajokortin, että pystyin ammattimaisesti harjoittamaan kuorma-autoilua. Yksityiskuorma-autokortilla et voinut harjoittaa ammattimaista liikennettä, eli ottaa rahaa palveluksistasi, toimituksista tms. Eli minulla on edelleen ammattiajokortti plakkarissa sanokoon ken mitä tahansa. Esko

NYYSSÖNEN KAJ 11.01.2009 15:29

Esko olet oikeassa seuraavat viisi vuotta, koska amattitutkinto pitää uusia joka viides vuosi, silti sinulle jää edelleen C-kortti vaikka et suorita tutkintoa.

Minä en ajo suorittaa tätä tutkintoa koska ajan yksityskäytössä olevaa matkailuautoa.

RYTKÖNEN MARTTI 11.01.2009 15:46

Näin on Sirpa näreet.Itsekin suoritin aikoinani kuorma-auton ammattiajokortin (CE). Voipi olla,jotta nimitykset ovat niistä ajoista muuttuneet,mutta väliäkö sillä. MR

HUOVINEN SIRPA 12.01.2009 06:22

Enpä tuota minäkään ole tarvinnut "ammattiajokorttia" enää aikoihin, se nyt vaan on jäänyt "päälle". Esko

UUSITALO MARKO 15.01.2009 14:29

No niin. Taskussa on uunituore ajolupa, johon on lisätty kirjain C. Insinööriajo oli aamulla.

Kortin päivittäminen kuorma-autokortiksi ei ollut mikään erityisen haastava projekti. Muutama oppitunti ja sen jälkeen kymmenen kysymyksen kirjallinen koe. Lisäksi viisi ajokertaa ja ajokoe. Vaikeinta hommassa oli hankkia lääkärintodistus...

Nyt täytyy harkita vakavasti, kannattaako tuo Ducato muutoskatsastaa "kuorma-autokortilliseksi". Etuna olisi suurempi kuormausvara ja kaksi matkustajapaikkaa lisää. Haittoina taas hieman korkeampi vero, jotkut liikennerajoitukset ja pienempi perävaunun vetokyky.

AHJOS TIMO 15.01.2009 16:35

Minulla on C-ajokoe ensi viikon keskiviikkona. Jos edellinen ajokerta olisi jo ollut koe, en olisi päässyt läpi. Toisaalta on ihan hyvä, että tulee tehtyä virheitä opettajan kanssa eikä vasta ajokokeessa. Muuten olisi jäänyt moni tärkeä asia oppimatta. Esim. mitä tarkoittaa nopeusmittarin taulussa pieni keltainen valo (= ylinopeutta) tai kuinka käynnistetään risteyksen eteen sammunut moottori (virta-avain täytyy kääntää ensin kokonaan sammutusasentoon, muuten ei käynnisty).

KORHONEN ELISA 15.01.2009 17:31

Ens maanantaina suuntaan minäkin autokouluun C-korttitunneille. 4 iltaa istutaan teoriaa, sitten ajot ja kokeet. Lääkärintodistus on jo hankittu. Ikävä kylä, lysti maksaakin jonkin verran. Onhan se hyvä muistutella autokoulun oppeja mieleen uudelleen reilun 20 vuoden autolla ajon jälkeen. Ihan tässä jännittää :). Sitten mekin mietitään Ducaton painorajan nostamista (maxi-alusta), kun syksyllä kävi ilmi, ettei lastausvaraa laillisesti olekaan juuri mitään. Niin karuja lukemia oli puntarilla. Saapahan ainakin mielenrauhan ajella, että on riittävä kortti, mikäli onnistun C-kortin ajamisessa. Taitaa alkaa yleistyä yhä enemmän nämä C-kortilliset matkailijat, ihan autojen painojen takia. T: Elisa

LAUKKANEN MAURI 15.01.2009 18:40

Niin sitä pitää tarttua härkää sarvista ja ajaa se C-kortti; Onhan se kokemus sekin ja tulee niitä liikenne sääntöjäkin ja muita tärkeitä autoiluun liityviä lakipykäliä opiskeltua! Onnea ja menestystä uusille C-kortin omistajille! Sama vika Rahikaisessa(laukasessa)joka ajoi myös vanhoilla päivillään sen C,n.

VESALA KARI 15.01.2009 19:27

Ammatti tai (vai) ei? Toimitin eilen poliisiviranomaiselle lääkärintodistuksen,jossa mm.voimassa oleva ajolupa kirjaimin,haettava ajolupa kirjaimin,jonka jälkeen rasti ruutuun ammattimainen. Ammattimainen tai ei,siis AJOLUPANI,voimaa taas vuoteen 2014.Jospa vaikka tarvis eläkepäivinä.

HUOVINEN SIRPA 15.01.2009 21:40

Siihen aikaan kun meikä suoritti kuorma-autokortin ei mittaritaulussa ollut pientä keltaista valoo (ylinopeudesta) Eikä autokaan käynnistynyt virta-avaimesta, vaan erillisestä kytkimestä, virran kytkemisen jälkeen.... ne oli aikoja ne. No hyvähän se on, että kehitys menee eteenpäin,ajan hermoilla ollaan edelleenkin. Esko

SUOKKO OIVA 21.01.2009 08:14

Esim. mitä tarkoittaa nopeusmittarin taulussa pieni keltainen valo (= ylinopeutta)

Mietin tuota edellä olevaa lainausta, että mitenkähän tuo oikein käytännössä toimii kun on erilaisia nopeusrajoituksia. Mun autokouluaikana ei kuorma-autoissa tällaisia hienouksia ollut enkä senjälkeen ole kyllä "oikeaa" kuorma-autoa ajanutkaan.

PALIN MATTI 21.01.2009 08:31

Se keltainen valo tarkoittanee ajoneuvokohtaista ylinopeutta, ei tiekohtaista.

AHJOS TIMO 21.01.2009 15:58

Aivan oikein. Keltainen valo syttyy, kun nopeus on yli 80 km/t.

AHJOS TIMO 21.01.2009 16:30

Läpi meni 1. yrityksellä eli C-ajolupa on nyt taskussa! C-korotuksen teoriakoetta voi sanoa helpoksi, mutta puolen tunnin ajokokeeseen mahtui yllättävän paljon tilaisuuksia tehdä virhe. Vielä matkalla autokoululta tutkintopaikalle teinkin huolimattomuusvirheitä, mutta ajokokeen arviointilomakkeeseen niitä ei merkitty yhtään. Aluevaihteiston käyttö todettiin haparoivaksi, mutta muut arviointikohteet olivat OK. Hyväksytyn kokeen jälkeen huokasin helpottuneena: "Tämän jälkeen en joudu elämässäni enää koskaan ajamaan kuorma-autoa!" :))

Pragmaattinen tiivistelmä: Jos haluat ottaa Ducatoosi kuormaa pari sataa kiloa enemmän kuin mitä 3500 kg:n rekisteröity suurin sallittu kokonaismassa sallii ja sinulla on vain B-ajokortti, sinun pitää: a) ostaa uusi auto tai muutoskatsastaa se nykyinen ja
b) suorittaa kurssi, jolla opetetaan kuorma-autoa ammatikseen ajavien tavarankuljettajien työaikasäännökset, ajopiirturin käyttö, kuorma-auton kuorman sidonta, paineilmalla toimivan vaihteiston, kytkimen ja jarrujen käyttö, esim. 10-vaihteisen aluevaihteiston käyttö, kuormakirjan täyttäminen ja tarkastaminen, yms.

Vaikka kurssin sisältö on Ducatosi kannalta täysin epärelevanttia, sen suoritettuasi tunnet, että Ducato on lisääntyneestä kuormasta huolimatta pieni ja näppärä auto, jota on helppo ajaa. Samalla tulet kerranneeksi voimassa olevat liikennesäännöt, vaikka niitä ei teoriakurssilla käsitelläkään, sillä ajokokeessa on tärkeintä osata ajaa liikennesääntöjen mukaan.

EEROLA TEEMU 21.01.2009 17:10

Onnea tarpeettomalle kortillesi (kirjoitit, ettet aja enää koskaan kuorma- autoa)! Taas yksi enempi niitä ketkä "osaa ajaa liikennesääntöjen mukaan". Minkähän mukaan me "muut" sitten ajetaan?

AHJOS TIMO 21.01.2009 17:35

Kiitos onnitteluista! Aika näyttää, onko uusi kortti tarpeeton. Haaveilen kuitenkin siitä, että joskus vielä ajan yli 3500 kg:n matkailuautoa, johon tarvitaan C1- tai C-kortti. Matkailuautot eivät tietääkseni ole koskaan kuorma-autoja vaan M1-luokan henkilöautoja (niin kauan kuin kuljettajan lisäksi on tilaa enintään kahdeksalle matkustajalle, jonka jälkeen se muuttuu linja-autoksi). Tavarakuljetuksiin en ole koskaan tarvinut pakettiautoa suurempaa, kun olen itse ollut kuskina.

Liikennesääntöjä lukiessani huomasin, että aika moni sääntö oli unohtunut tai muuttunut sen jälkeen kun viimeksi kävin autokoulua kesällä 1972.

KOISTINEN LEILA 21.01.2009 20:04

Onneksi olkoon!

Minä sain c-kortin joulukuussa juuri ennen kuin lähdimme talviselle Euroopan kiertueelle. Nyt saan ajaa yli 3500 kiloista kaunotarta (olen jo ajanutkin) ja sekös vasta on mukavaa. Lisäksi minulla on mahdollisuus vaihtaa ammattia vaikka kuorma-auton kuljettajaksi jos toimistohommat alkavat tympimään.

Olen samaa mieltä tuosta liikennesääntöjen kertaamisesta. Se oli oikein hyvä juttu. Lisäksi suosittelisin c-kortim ajamista kaikille kuskeille, sillä tutkinnosta saa hyvää asennekasvatusta sekä tietoa muiden (erityisesti isojen autojen) huomioimisesta liikenteestä. Enpä ennen ollut ajatellut, että isot kulkupelit eivät kertakaikkiaan voi jarrutella yhtä huolettomasti kuin muut.

Leila

SUOKKO OIVA 21.01.2009 20:53

Olipas tuo yksinkertainen asia mutta kun itellä pitää olla kaikki kaksinkertaista, jopa villasukatkin ja varsinkin pipo kun on niin terävä pää.

KORHONEN ELISA 06.02.2009 13:28

On ilo ilmoittaa, että sain tänään C-kortin ajokokeen läpi ensiyrittämällä ja lopullinen uusi ABC-kortti on taskussa 2 vk:n kuluttua! Koko korttiprojekti kesti 3 vk ja maksoi 907 €. Vähän kyllä jännitti ajokoe, mutta onneksi sattui sellainen katsastusinssi, joka kuultuaan, että korotan c-kortin asuntoauton takia, osoittautui itsekin asuntoautomatkailusta kiinnostuneeksi. Sittenpä se ajo menikin mukavasti rupatellessa aiheesta ja sain tehdä oman rennon ajon. Ei tarvinnut peruutella tai muutakaan kummallista tehdä. Ajoa vaan sekä keskustassa että maantiellä. Palautteena oli, että ajostani kuulemma näki, että olen ajanut isoa matkailuautoa ja oppinut huomioimaan auton mitat, pitemmät pysähtymismatkat yms. ja siitä kaikesta on hyötyä kuorma-auton ajamisessa.
Kyllä nyt olen tyytyväinen, että tuli lähdettyä uudelleen autokouluun! T: Elisa

HAAPANEN TIMO 06.02.2009 15:42

Onnea vaan Elisalle, ja kaima Timolle sinne ylemmäs myös. @timo

AHJOS TIMO 08.02.2009 19:42

Kiitos onnitteluista! Autokoulun käynti ja lyhyt kokemus kuorma-autolla ajamisesta pätevän opettajan opastuksella antoi yllättäen enemmän kuin mitä siltä etukäteen odotin. Minulla "C-korotuksen" kokonaiskustannukseksi tuli lääkärintodistuksineen ja viranomaismaksuineen noin 760 euroa. Uskon säästäväni sen saamani opin ansiosta B-kortilla ajettavan dieselautoni polttoaine- ja huoltokustannuksissa.

Kuorma-autolla ajamisen jälkeen Ducato tuntuu pieneltä ja näppärältä, mutta samalla sen kuljettajan istuin alkoi tuntua huonolta ja ratin säätövara riittämättömältä. Ehkä aloitan siitä aiheesta täällä joskus erillisen keskustelun.

PS: Nuoremmat ihmiset puhuvat edelleenkin inssiajosta, mutta tutkinnon vastaanottajasta he käyttävät nimitystä "tutvo". Tutvon peruskoulutuksena lienee nykyisin liikenneopettajan eikä katsastusinsinöörin pätevyys? Ennen vanhaan autokouluopetuksenkin pääpaino oli auton teknisessä rakenteessa, kun se nykyisin on lähinnä liikenneopetusta.

KORHONEN ELISA 08.02.2009 23:34

Ero C-kortin hinnassa johtuu siitä, että eri paikkakunnilla on näemmä eri hinnat. Otin selvää kaupunkimme eri autokouluista noista hinnoista ja kas kummaa, perushinta oli kaikissa sama. Sanoin autokoulun opettajalleni, että taitaa olla kartelli noissa hinnoissa, johon hän vastasi, ettei voi juuri kommentoida asiaan. Elisa

KORHONEN ELISA 08.02.2009 23:39

Se piti vielä kirjoittaa, että "tutvo" kertoi, että ensi syksynä tulevassa C-korttiuudistuksessa tulee olemaan oma lupansa ammattiajoon ja yksityisajoon. Syyskuun jälkeenkään C-korotus ei pitäisi olla paljon kalliimpi yksityiskäyttöön, mutta kylläkin ammattikäyttöön. Autokoulun opettaja taasen väitti, että C-kortin ajajien määrä tulee kuitenkin kovasti vähenemään ja kulujen peittämiseksi joudutaan vähemmiltä oppilailta perimään enemmän kuin tähän asti. Siinä mielessä siis yksityiskäyttöön tuleva C-korttikin tulee kyllä kallistumaan. Kuinka käynee! Elisa

AHJOS TIMO 09.02.2009 09:33

Juuri niin. Mutta sen lisäksi jäänee pois se mahdollisuus, että B-kortin voi korottaa C:ksi vain 2,5 tunnin (eli "5 ajokerran") ajo-opetuksella. Ilmeisesti kaikilta vaaditaan 10.9.2009 alkaen C1-korttiin 5 tuntia ja C-korttiin 10 tuntia ajo-opetusta eli ajo-opetuksen tuntimäärä nousee 2- tai 4-kertaiseksi. Se kyllä nostaa roimasti "C-korotuksen" hintaa. Teoriaopetuksen määrä ei kasva. Se on edelleen C-korttiin 12 tuntia ja C1-korttiin vain 9 tuntia.

NYYSSÖNEN KAJ 10.02.2009 18:02

Mie muistaakseni kävin kolme kertaa ajamassa

miten kone saadaan käyntiin miten käännytään

miten moottori sammutetaan

inssiajo

PS! vai pettääkö jo tuo ementtia?

KUUSISTO JUKKA 10.03.2009 17:38

Nyt on sitten C-kortti taskussa minullakin, siltä varalta jos satutaan joskus isompi matkailuauto hankkimaan. Ei tuo hinta varmasti syksyllä tule ainakaan laskemaan. Paikallinen autokoulu ei aio uudistuksen jälkeen enää jatkaa kuorma-auto-opetusta, joten siksikin hankin sen nyt.

Kyllähän tuo nykyinen ajomäärä on todella vähäinen, etenkin jos ei olekokemusta ollenkaan isolla autolla ajamisesta. Käytännössä ajoja oli nyt ensimmäinen ja viimeinen :) Toisella ajolla kun ajettiin lopuksi suorittamaan tutkinto...

t. miehen tunnuksen alla Riitta

Osallistuaksesi keskusteluun siirry jäsenkirjautumiseen tai vierailijoille tarkoitettuun Facebook-tunnistautumiseen.