Valtioneuvoston linjaukset koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja estämiseksi

Valtioneuvoston linjaukset koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja estämiseksi

17.3.2020

Valtioneuvosto on eilen linjannut käytännön toimet koronavirustartuntojen hidastamiseksi ja estämiseksi. Valtioneuvosto valmistelee valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöönottoa, joka tapahtuu eduskunnan hyväksymällä valtioneuvoston asetuksella. Tiedotustilaisuudessa kuvattujen toimenpiteiden odotetaan saavan eduskunnassa selvän enemmistön ja tulevan hyväksyttyä. Toimenpiteet astuvat voimaan eduskunnan päätöksellä. Linjaukset ovat poikkeuksellisia ja vaikuttavat merkittävästi meidän kaikkien arkeen. Rajoituksilla suojellaan erityisesti ikääntyneitä ihmisiä ja niitä, joilla on joku perussairaus. Rajoitukset astuvat voimaan keskiviikkona 18.3.2020 ja ovat voimassa tämän hetken tiedon mukaan 13.4.2020 saakka.

Julkiset kokoontumiset

Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen (10) henkilöön. Lisäksi hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

SF-Caravan ry suosittaa, että yhdistykset pidättäytyvät kaikkien yhteisten tapahtumien ja kokousten järjestämisestä. Yhdistysten hallitukset ja toimikunnat päättävät omista kokouskäytännöistään itse. SF-Caravan suosittaa virtuaalisten kokousten hyödyntämistä yhdistyksen välttämättömässä päätöksenteossa.

Järjestöjen kokoontumistilat

Valtion ja kuntien laitokset, kuten museot, kirjastot, harrastustilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat jne. suljetaan. Valtioneuvosto suosittelee yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.

SF-Caravan ry:n jäsenyhdistyksillä saattaa olla käytössään tällaisia edellä olevassa kappaleessa tarkoitettuja kokoontumistiloja. SF-Caravan suosittaa jokaista yhdistystä, jolla näitä tiloja on käytössään, arvioimaan tilojen käytöstä aiheutuvia riskejä erityisesti ihmisten turvallisuuden näkökulmasta ja tekemään riskiarvioinnin perusteella tarvittavat päätökset.

70-vuotiaat

Yli 70-vuotiaat ihmiset velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Käytännössä yli 70-vuotiaiden tulisi pysytellä kotioloissa, karanteenimaisissa olosuhteissa siten, että lähikontakteja muihin ihmisiin olisi mahdollisimman vähän.

SF-Caravan-leirintäalueet

Leirintäalueet voivat palvella tämän hetken tiedon mukaan normaalisti. Leirintäalueen käyttö, pitäminen ja aukiolo eivät ole edellä tarkoitettua ”julkista kokoontumista”. Luonnollisesti kahviloiden, ravintoloiden, leirintäalueiden jne. määräyksiin voivat paikalliset viranomaiset antaa erillisiä ohjeita, joita tulee noudattaa.

SF-Caravan ry suosittaa, että puhtauteen, hygieniaan ja siivoukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Käsihygieniaan on jokaisen kiinnitettävä normaalia enemmän huomiota. Ohjeistuksia siivoukseen löytyy sivulta www.thl.fi.

SF-Caravan ry suosittaa, että leirintäalueen pitäjä ohjeistaa asiakkaitaan turvatakseen asiakkaidensa ja oman henkilökuntansa turvallisuuden poikkeusoloissa. Hyvään tiedottamiseen tulee panostaa erityisesti.

Ulkomailta palaavat suomalaiset

Suomen rajojen sulkemiseen pikaisella aikataululla valmistaudutaan. Matkustaja- ja henkilöliikenne keskeytetään pääsääntöisesti kokonaan. Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat pääsevät kyllä maahan, mutta palaavat ohjataan kahden viikon karanteeniin.

Lisätietoja koronavirusepidemiasta ja siihen liittyvistä määräyksistä: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta

Lisätietoa koronaviruksesta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Lisätietoja: SF-Caravan ry, Timo Piilonen, puh. 050 592 6561