SF-Caravanilta lausunto ajoneuvoverolain muuttamiseksi

SF-Caravanilta lausunto ajoneuvoverolain muuttamiseksi

23.9.2011

SF-Caravan ry on antanut 23.9.2011 kirjallisen lausunnon valtiovarainministeriön vero-osastolle. Lausunto koskee hallituksen esittämän ajoneuvoverolain uudistusta. SF-Caravan ry vastustaa hallituksen esitystä ajoneuvoverolain muuttamiseksi siltä osin kun se kasvattaa matkailuautoilun kustannuksia kohtuuttomasti.

SF-Caravan ry esittää, että matkailuautojen hiilidioksidipäästötiedoiksi voitaisiin hyväksyä vastaavien pakettiautojen alustan ja moottorin yhdistelmän CO2-päästötiedot, ja määritellä ajoneuvovero sen mukaisesti nykyisen matkailuautojen kokonaismassaan perustuvan verotuksen sijaan.

SF-Caravan ry katsoo, että hallituksen esityksen vaikutukset olisivat matkailuautoilla tapahtuvan leirintä- ja kotimaanmatkailun kannalta vahingollisia.