Matkailuvaunujen määräaikaiskatsastus jatkuu

Matkailuvaunujen määräaikaiskatsastus jatkuu

20.12.2019

Valtioneuvosto antoi asetuksen ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta 19.12.2019. Asetus tulee voimaan 14.5.2020. Asetuksessa O2-luokan perävaunujen määräaikaiskatsastusvelvoite jatkuu. O2-luokan perävaunut on edelleen katsastettava kahden vuoden välein. Asetus ei siis muuta nykyistä käytäntöä. Uudessa asetuksessa kuitenkin luovutaan säännöstä, joka koskee O2-perävaunujen myöhästynyttä katsastusta. Aiemmin tammi-huhtikuulle myöhästyneen katsastuksen katsastusvuodeksi on merkitty edellinen kalenterivuosi. Jatkossa merkintä tulee katsastusajan mukaan.