Leirintämatkailijoiden tuoma liikevaihto vieraspaikkakunnalla on kasvanut 6 % vuodesta 2019

Leirintämatkailijoiden tuoma liikevaihto vieraspaikkakunnalla on kasvanut 6 % vuodesta 2019

22.9.2022

Leirintäaluematkailun aikaansaama liikevaihto Suomessa on 235 miljoonaa euroa vuonna 2022. Liikevaihto on kasvanut 6 % vuodesta 2019. Suurin liikevaihdon kasvu on kohdistunut huoltamoalalle (polttoaineiden ostamisena) ja majoitusalalle. Leirintäaluematkailu kerryttää yli 87,9 miljoonaa euroa veroja ja veroluonteisia maksuja. Alan tuoma verotulo on kasvanut 8 % vuodesta 2019.

Tulokset ovat Suomen Leirintäalueyhdistys ry:n ja SF-Caravan ry:n juuri valmistuneesta tutkimuksesta: Suomen leirintämatkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset 2022. Sen toteutti Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Leirintäaluematkailijalta kuluu rahaa päivässä noin 107 euroa. Tulos on sama kuin vuonna 2019. Valtaosa leirintämatkailijoiden rahankäytöstä kohdistuu leirintäalueen ulkopuolelle. Suurimpia hyötyjiä rahankäytöstä ovat huoltamot, majoitusala, ruokakaupat sekä kahvilat ja ravintolat. Polttoaineostojen kasvu on hyvin merkittävä, +25 % vuodesta 2019. Tyypillisen leirintämajoituksen sisältävän matkan kustannus on 700 euroa (mediaani, koko seurue).

Leirintämatkailun kokonaistyöllisyysvaikutus on noin 3 000 henkilötyövuotta. Työllisyysvaikutus on noussut 8 % verrattuna vuoteen 2019. Leirintämatkailijoiden rahankäytön välitön työllisyysvaikutus on 2 055 henkilötyövuotta.

Leirintäaluematkailijaa motivoivat vapaus ja monipuolisuus

Leirintämatkailijoita motivoivat matkalle eniten vapaus (paikan ja ajan suhteen) sekä matkakohteiden ja -vaihtoehtojen monipuolisuus. Ajokilometrejä koko vuoden aikana kertyy 3 500 km (mediaani-keskiarvo), niistä Suomessa 2 500 km. Keskimäärin tehdään yhdeksän matkaa vuodessa. Leirintäaluemajoituksen sisältävä matkan kesto on lyhentynyt. Nyt matka kestää tyypillisesti kuusi vuorokautta (7 vrk v. 2019, 8 vrk v. 2017, mediaaniluku).

Leirintämatkailulla vankka suosio

Matkailijoista 84 % suosittelee hyvin tai melko todennäköisesti leirintäaluetta ystäville. Suositteluhalukkuus on pysynyt korkeana (keskiarvo 4,3 ast. 1–5). Leirintämatkailijoista 85 % aikoo tehdä uuden matkan ensi vuonna, 14 % vielä miettii. Vastaajista 23 % ennakoi oman leirintämatkailun lisääntyvän lähivuosina, vain 8 % ennakoi matkojensa vähentyvän. Leirintämatkailua lisäävät kotimaan kiinnostus ja myönteiset, kivat kokemukset.

Kesä 2022

Leirintäaluematkailun huippusesonki on heinäkuu (matkailevia 86 % vastaajista). Polttoaineen hintapiikki osui juuri suomalaisten lomakuukausiin (kesä-heinäkuu), joka lyhensi merkittävästi lomareittejä ja matkojen kestoa. Bensiini 95 E10 maksoi kesäkuussa keskimäärin 2,57 €/l ja heinäkuussakin vielä 2,33 €/l ¹) . Litrahinta kallistui jopa 76 senttiä (+48 %) verrattuna vuoteen 2019.

Kaikki leirintäalueyöpymiset vuoden 2022 tammi-heinäkuussa vähenivät 10 % edellisvuodesta. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset tosin lisääntyivät vastaavana aikana merkittävästi, kasvua jopa 239 % edellisvuoteen nähden. Vastaava trendi on havaittu tänä vuonna myös Ruotsissa. Suomen leirintäalueyöpymiset ovat vähentyneet yhteensä 5,3 % vuodesta 2019.

¹) Lähde Autoalan Tiedotuskeskus• Suomen Leirintäalueyhdistys SLY ry on leirintäalueiden ja lomakylien markkinointi- ja edunvalvonta-organisaatio, jonka jäsenalueiden markkinaosuus kaikista Suomen leirintäalueyöpymisistä on 75 %.

• SF-Caravan ry on leirintämatkailun valtakunnallinen keskusliitto, joka toimii karavaanareiden, muiden leirintämatkailijoiden ja heidän muodostamiensa yhdistysten valtakunnallisena edunvalvojana. SF-Caravanin jäsenenä on 80 yhdistystä, joiden yhteenlaskettu henkilöjäsenmäärä on 66 679.

•Tutkimuksen toteutti Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Tutkimusraportti julkaistaan www.karavaanarit.fi -nettisivuilla syksyn aikana.


Lisätietoja tutkimuksesta:
Antti Saukkonen, Suomen Leirintäalueyhdistys ry, puh. 0440 595 931, antti.saukkonen@camping.fi
Timo Piilonen, SF-Caravan ry, puh. 050 592 6561, timo.piilonen@karavaanarit.fi
Petteri Ohtonen, tutkimuspäällikkö, puh. 040 826 8183, petteri.ohtonen@haaga-helia.fi


Tietoja tutkimuksesta
Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Suomen Leirintäalueyhdistykseen kuuluvien leirintäalueiden asiakkaat ja SF-Caravan ry:n uutiskirjeen tilanneet henkilöt (27 000). Tiedonkeruu tehtiin 24.6.–18.8.2022. Tutkimuksen vastasi kaikkiaan noin 3 500 henkilöä (leirintäalueet 1 100 ja SF-Caravan ry:n uutiskirjeen tilanneet 2 100).

Tästä Caravan-lehden artikkeliin.