Suomen hallituksen linjaus: Kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa terveys- ja turvallisuusohjeita

Suomen hallituksen linjaus: Kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa terveys- ja turvallisuusohjeita

1.6.2020

Kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä turvallisuusohjeita. Matkailijoiden ja matkailualan yritysten on tärkeää sitoutua toimiin, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Valtioneuvosto linjasi asiasta kirjallisessa menettelyssään perjantaina 29. toukokuuta.

Kotimaanmatkailun avaamisen ei ennakoida nykyisessä epidemiatilanteessa lisäävän merkittävästi epidemian leviämistä eikä aiheuttavan terveydenhuollon ylikuormittumista myöskään matkailun kohdealueilla. On kuitenkin varauduttava tilanteen nopeisiin alueellisiin muutoksiin ja paikallisen riskitason nousuihin.

Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa ohjeet turvalliseen kotimaanmatkailun käynnistämiseen Suomessa. Ohjeiden tarkoitus on tukea matkailualan yrityksiä heidän yritystoimintansa turvallisessa toteutuksessa koronaepidemian aikana. Ohjeita noudattamalla voidaan varmistaa henkilökunnan ja matkailijoiden turvallisuus sekä vähentää tartuntariskejä kotimaan matkailun avaamisen yhteydessä.

Ohjeet astuvat voimaan välittömästi. Matkailuyritykset ja matkailijat ovat vastuussa ohjeistuksen noudattamisesta ja soveltamisesta omaan toimintaansa.

Ohjeet turvalliseen kotimaanmatkailun käynnistämiseen  (linkki Työ- ja elinkeinoministeriön sivulle)