Kokoontumiset rajoitettu 50 henkeen kesäkuussa ja ikääntyneiden suositukset päivitetty

Kokoontumiset rajoitettu 50 henkeen kesäkuussa ja ikääntyneiden suositukset päivitetty

22.5.2020

Kesäkuussa kokoontumiset on rajoitettu 50 henkeen, 50-500 hengen yleisötilaisuuksia on mahdollista järjestää erityisjärjestelyin. Ikääntyneen on syytä välttää koronavirustartuntaa, mutta hyvinvointiin ja toimintakykyyn kannattaa kiinnittää huomiota.

Yleisötapahtumat ja kokoontumiset

Aluehallintovirastot ovat 19.5.2020 antaneet määräykset kokoontumisista, jotka ovat voimassa 1.6. - 30.6.2020 välisen ajan. Määräysten mukaan alle 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja 1. kesäkuuta alkaen.

50-500 henkilön tilaisuuksia voi järjestää, mikäli järjestelyissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Tapahtumajärjestäjä on vastuussa tapahtuman toteuttamisesta siten, ettei koronavirukseen liittyvä tautitilanne pahene. Ihmisten turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisella sekä turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla.

Yli 500 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty, eivätkä aluehallintovirastot myönnä näiden osalta poikkeuksia.

Ikääntyneet

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päivittänyt 19.5.2020 ohjeistustaan siitä kuinka ikääntyneet voivat suojautua koronavirustartunnalta. Päivitetyssä ohjeistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, miten yhteydenpitoa läheisiin voidaan toteuttaa turvallisesti sekä miten ikääntynyt voi ylläpitää hyvinvointiaan ja toimintakykyään poikkeusoloissa.

SF-Caravan ry:n tiedote on kokonaisuudessaan luettavissa alla.