Puheenjohtajan palsta

Havuja, perkele! 

Karavaanarit ovat olleet aina edelläkävijöitä ympäristöasiassa. Yhteiskäyttöisten leirintäalueiden ympäristörasitus ja jätehuolto ovat mallikelpoisesti hoidettuja. Matkustamme maata pitkin ja elävöitämme paikallista taloutta. Työllistämme välillisesti paljon suomalaisia. Matkojen motiivi liittyy useasti luontoon tai paikalliseen kulttuuriin. Ympäristöohjelma on ollut käytössä pitkään. Ilmastokeskustelun näkökulmasta harrastus on vaihtoehtojaan vähemmän haitallinen. Olemme osa ratkaisua, emme osa ongelmaa. Tuotamme hyvinvointia niin itsellemme kuin vierailukohteillemme. 

Monimuotoisuus on tulevaisuutta. Professori Markku Wilenius on esittänyt, että ilmastokysymystä kriittisempiä haasteita ihmisille tulevaisuudessa ovat fyysisen maailman tuntemus ja sopeutuminen eri kulttuurien kohtaamiseen. Olemme eturivissä luomassa ystävyyssuhteita yli maantieteen, kulttuuristen, poliittisten ja jopa uskontojen rajojen. Parasta suvaitsevaisuutta tai inklusiivisuutta on käytännön yhdessä toimiminen. Siihen harrastus tarjoaa mahdollisuudet. 

Vihreä siirtymä on niin vahvasti tätä päivää, että se tulee eteemme myös kansainvälisen autoliiton FIA:n tavoitteissa ja koulutuksissa. Tervetuloa siis muutkin mukaan omien valintojen vaikutukset tunnistavaan vastuulliseen vapaa-ajan viettoon, joka toimii ympäristön, yhteisöjen ja talouden näkökulmasta vastuullisella tavalla. 

Miksi syyllistää harrastajia tunnistamalla liikenteen sähköistäminen ainoana ratkaisuna ilmaston ongelmiin? Matkailuautoissa ei ole vielä tarjolla sähkömoottoreita, ei edes hybridejä. Matkailuvaunuja kykenevät vetämään harrastuksessa vaatimalla tavalla vain arvokkaimmat mallit, jos nekään. Matkailuvaunun vetoauto on useimmiten vain tuhansien euron arvoinen. Ei ole realismia, että harrastajat myisivät asuntonsa ja käyttäisivät varallisuuden autoon. Ei myöskään siinä, että harrastus jäisi vain vauraimpien ihmisten käyttöön. Meiltä puuttuu vielä reaalisesti teknologia ja malli, jolla tämä harrastus tukee hyvinvointiamme tulevaisuudessa. 

Antakaa meille sellainen moottoriteknologia ja yhteiskunnan päätökset, joilla voimme pitää yllä ja kasvattaa ympäristöystävällistä harrastusta. Karavaanarien enemmistö on sitoutunut vastuullisuuteen. Kuten Marjo Matikaisella hiihtokilpailussa, meillä on tahto ja päämäärä, jonka menestyminen riippuu tarpeettoman haitan estämisestä. Auttakaa harrastus menestymään, älkää kerryttäkö sille haitallisia jarruja. 

Siinä hyvää tavoitetta tulevalle vuodelle 2022 – Havuja, perkele! 

Olli Rusi
SF-Caravan ry:n puheenjohtaja