Puheenjohtajan palsta

Kunniakasta toimintaa

Liiton hallinto ei varmasti ole lehden lukijoiden suosikkiaiheita. Haluaisin kuitenkin kertoa hieman myös Seinäjoen liittokokouksesta koska se liittyy meihin jokaiseen. Kokous nosti esille ihmisten arvostamisen ja muiden huomioimisen. Tilaisuus oli hieno ja lämminhenkinen. Tuo hengen soisi kuvaavan harrastustamme laajemminkin.

Edellinen puheenjohtajamme Juha Hämäläinen oli pohtinut harrastuksemme keskeisten vaikuttajien huomioimista. Olemme olleet hyvin pidättyviä antamaan tunnustuksia vaikka siihen olisi ollut varsin vahvojakin perusteita. Vain Lars Dahlberg on ansaitusti nimetty kunniajäseneksi aiemmin. Juha ehdotti että huomioisimme kerralla useamman merkkihenkilön. Pidimme liittokokouksessa ainutlaatuisen ja tuskin koskaan vastaisuudessa toistuvan juhlallisen tilaisuuden. Kunniavieraina oli yli viidenkymmenen vuoden ajalla toimineita näkemyksellisiä ja harrastukselle omistautuneita ihmisiä, jotka kutsuttiin kunniajäseniksi ja -puheenjohtajiksi. Tilaisuus herkisti niin kunniavieraamme, huomionosoituksen luovuttajat kuin myös tilaisuudessa läsnä olleen kokousväen. Kuvasin tilannetta siten, että olimme keränneet kunniavelkaa laiminlyömällä huomioinnit. Nyt oli aika korjata asia. Lisäksi kokouksessa jaettiin kaksi kappaletta ylintä huomionosoitusta, Henget –reliefiä. Tapahtumasta on erikseen juttu toisaalla tässä lehdessä.

Miten toivonkaan että keskenämme aina huomaisimme toisten harrastajien hyvät ominaisuudet, vaikka emme aina kenties aivan yhtä puuta olisikaan. Meitä kuitenkin yhdistävät monet asiat, miksi siis kiinnittää ylen määrin huomiota erottaviin tekijöihin? Annetaan niiden olla. Ystävällinen arvostuksen osoittaminen heijastuu takaisin ja kunnioitus ansaitaan muita kunnioittamalla. Se toimii paljon paremmin kuin ylimielinen nokittelu.

Harrastajiemme ehdoton enemmistö onkin juuri näitä muihin sydämellisesti suhtautuvia, sosiaalisesti taitavia ihmisiä. Sellaisia, jota luovat hyvää energiaa ympärilleen. Vapaus, omien aikataulujen ja kohteiden valinta on aina ollut harrastuksen ydintä. Siinä mielessä olemme perustaltamme moniarvoisia ja yksilöllisiä. Toistemme kunnioittaminen kantaa pitkälle eteenpäin ja tuottaa mielihyvää kaikille osapuolille, kuten liittokokous asiaa entisestään kirkasti.

Nautitaan kesästä, leirintämatkailusta ja toistemme seurasta, niin aion minäkin tehdä. Kättä pystyyn kun tavataan!


Kunnioittaen,

Olli Rusi
SF-Caravan ry:n puheenjohtaja