Puheenjohtajan palsta

Olet vaikuttaja!

Vastuullinen matkailu tarkoittaa sitä, että tunnistamme monipuolisesti valintojemme vaikutuksia matkakohteeseen. Harrastuksen taloudellista vaikutusta on seurattu toistetuilla rahankäytön tutkimuksilla yhdessä Suomen Leirintäalueyhdistyksen kanssa. Matkailulla on taloudellisesti koko ajan kasvava vaikutus vierailtavien alueiden talouteen. Toimiala on globaalisti nousemassa keskeiseksi elinkeinoksi. Harrastuksen ympäristövaikutukset ovat nousseet viime aikoina keskusteluun. Ehkä kuitenkin keskustelua on käyty enemmän autoilun päästöistä kuin matkailun vaihtoehdoista.

Nyt halutaan myös tunnistaa vaikutukset sosiaaliseen ulottuvuuteen. Vieraiden ihmisten ja kulttuurien tapaaminen lisää ystävällistä vuorovaikutusta ja laskee väärinymmärrysten ja ristiriitojen riskiä. Opimme aina uutta tavatessamme ihmisiä uteliaan kunnioittavassa hengessä. Siitä ei sotia saada aikaan, päinvastoin. Se luo sosiaalista pääomaa. Samalla hyödylliset ajatukset ja ideat leviävät uusille alueille ja ymmärrys kasvaa.

Tuomme rahaa paikalliseen talouteen, vierailullamme on vaikutus ihmisiin ja matkustaminen myös vaikuttaa ympäristöön. Emme voi poimia vain rusinoita pullasta, kyse on tasapainosta. Saadaksemme aikaan hyvää yhdellä sektorilla, meidän pitää olla valmiita hyväksymään vaikutukset toisissa näkökulmissa. Meidän tehtäväksemme jää tiedostaa valintojemme vaikutukset, pyrkiä maksimoimaan positiiviset ja minimoimaan negatiiviset vaikutukset. Siihen ei ole olemassa yhtä oikeaa reseptiä, teemme jokainen omasta mielestämme viisaimmat ja parhaiten perustellut valinnat. Avaintekijä on ymmärtämiseen pyrkivä ja erilaisuudesta hyötyvä ihmisten kohtaaminen.

Moni haluaa määritellä, mitä meidän on oikein tehdä. Turha odottaa, että eri ohjeista muodostuisi jokin toimiva malli, jonka mukaan jokainen voisi elää. Maailma on monitahoinen ja moniulotteinen, värikäs. Suppein tarkastelu tunnistaa siitä hyvin kapean pienen sektorin, ja sitä joku pitää ainoana oikeana totuutena. Jokaisella meillä on oma vaikutuksemme, ja jokaisen valinnoilla on merkitys kokonaisuuteen.

Elämme aikaa, jolloin harrastuksemme sekä kiinnostaa yhä useampaa että sen merkitystä pidetään entistä tärkeämpänä. Olemme osa ratkaisua, emme osa ongelmaa. Vastuullisuutta on myös se, että osaamme tunnistaa oman vaikutuksemme ja käytämme sitä tietoa viisaiden valintojen perustana.

Pää pystyyn karavaanari, olet voimatekijä vastuullisen matkailun kentässä. Valinnoillasi on merkitystä ja positiivisia vaikutuksia. Olet vaikuttaja!

Olli Rusi
SF-Caravan ry:n puheenjohtaja