Puheenjohtajan palsta

Hiilestä sokea piste

Nyt ratkaistaan kotimaan leirintämatkailun tulevaisuus. Liikenneministeriö on asettanut Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän valmistelemaan keväällä 2019 tehtäviä poliittisia päätöksiä liikenteen kasvihuonepäästöjen poistamiseksi vuoteen 2045 mennessä. Työryhmän odotetaan saavan tuotoksensa valmiiksi 12.12.2018 mennessä. Työryhmä on väliraportissaan nostanut esille kolme vaihtoehtoista kehityspolkua. Näille on annettu nimet Biopolku, Teknologiapolku ja Palvelupolku.

Kolme polkua hiilettömään liikenteeseen sisältävät kaikki kaksi yhteistä tekijää. Niiden näkökulma tunnistaa lähinnä Etelä-Suomen taajamien työmatkat. Kaikissa vaihtoehdoissa autoilun kustannukset nousevat rajusti. Biopolku esittää visiona biologisten polttoaineiden käytön lisäämisen – ja fossiilisten polttoaineiden kieltämisen. Huolena nähdään vain hiilinielun pieneneminen. Teknologiapolku kuvaa ajoneuvojen käyttövoiman muuttuvan bensiinistä ja dieselistä uusiksi. Fossiilisten polttoaineiden kiellon lisäksi polku kieltää myös polttomoottorikäyttöiset autot. Ajoneuvokaluston uusiutuminen edellyttäisi polttomoottoriautojen kieltämistä jo hyvissä ajoin, todennäköisesti ensi vuosikymmenellä. Palvelupolku vähentää ajettavia kilometrejä. Kuvauksen mukaan liikenteen kustannusten roiman nousun lisäksi yksityiset ajoneuvot syrjäytetään. Kulkeminen tapahtuu julkisilla kulkuneuvoilla, muiden suunnitteleman tarjonnan mukaisesti. Malli edellyttää raskaita investointeja liikenteen infraan.

Lisääntyykö jopa ilmaston kuormitus? Työryhmän esittämä päättely on loogista, joskin hyvin yksinkertaistettua. Tarkastelu ylettää laskennalliseen päästöjen alenemiseen valitun mallin sisällä. Seurausvaikutuksena kotimaan matkailun ja autoilun kustannusten nousu todennäköisesti lisää lentäen ulkomaille kohdistuvaa lomamatkailua. Tämä löisi selvästi korville sekä ilmastotavoitteita että myös kansantaloutta ja vuosi sitten hallituksen kärkihankkeeksi nostaman matkailun työllistämistavoitteita. Lopputuloksena maastamme karkaisi entistä enemmän sekä päästöjä että matkailun tuomia työpaikkoja ja verotuloja. Valintaa olisi vaikea kuvata viisaaksi.

Me karavaanarit edustamme 62 prosenttia kotimaan leirintämatkailun yöpymisistä, työllistämme ja kerrytämme veroja kotimaahan. Tuotamme murto-osan niistä päästöistä, joita syntyy lentäen matkustamisesta. Matkailuajoneuvo ei kuitenkaan ole esitetyillä poluilla kuvassa mukana. Toivomme päättäjille viisautta ja riittäviä näkökulmia. Meidän on syytä niistä heitä myös muistuttaa.

Olli Rusi
SF-Caravan ry:n puheenjohtaja