Puheenjohtajan palsta

Ulkomailta…

Osa meistä muistaa radion uutislähetysten ”ulkomailta”-osuuden erikseen kuulutettuna. Kotikaupungissani Turussa ihmiset saattoivat vielä 60-luvulla tulla laivasatamaan vilkuttamaan Ruotsiin lähteville sukulaisilleen. Tämä oli ajankuva ennen pakettimatkojen kulta-aikaa. Karavaanariharrastus on toiminut osaltaan muutoksen airueena tässä kehityksessä, jossa ulkomaille matkustaminen ei ole enää erikoisuus.

Kansainvälisyys ja siihen liittyvä toiminta on osa SF-Caravan ry:n perustaa. Sen rooli muuttuu ja pitää kehittyä edelleen palvellakseen parhaalla tavalla karavaanaria.

Tavoitteena on alkujaan ollut helpottaa ja rohkaista ihmisiä matkustamaan maan rajojen ulkopuolelle, laajentaa piiriään. Sen tueksi järjestöt tekivät pohjatyötä. Börje Tengströmin rooli Pohjoismaisen Nordisk Caravan Rådetin käynnistämiseksi oli ratkaiseva. Lars Dahlbergillä, kunniajäsenellämme, on ollut huipputehtävä kansainvälisen leirintämatkailujärjestön FICC:n puheenjohtajana. Hän on sen kunniapuheenjohtaja. Liittoon on kuulunut eri muodossa toimivia kansainvälisen matkailun piirejä. Viimeisimmän tutkimuksen mukaan 39 prosenttia harrastajista pitää ulkomaanmatkailua itseään erityisesti kiinnostavana. Se on huomattavasti yleisempää kuin vaikka paikallaan viihtyvä harrastusmuoto, jossa siinäkään ei ole suinkaan mitään vikaa, sekin on hyvä valinta.

Internetin aikakauden ihmisille, 80-luvulla ja sen jälkeen syntyneille, kansainväliset kontaktit ja ystävät ovat arkea. Matkustaminen ulkomaille on arkipäiväistynyt ja helpottunut. Heidän välitön kiinnostuksensa kansainvälisyyteen liittyy enemmän henkilökohtaisten kontaktien solmimiseen kuin järjestöjen väliseen yhteistyöhön. Sekin on tosin siirtymässä juhlapuheista kohti yhteisiä toimia ja yhteisten etujen hakemista jäsenille. Hyvä niin. Saamme merkittävää hyötyä kansainvälisistä kontakteistamme löytämällä omaa toimintaamme kehittäviä ratkaisuja muiden kokemusten kautta ja heidän tuellaan. Edunvalvontakin on siirtymässä kansalliselta tasolta EU-tasolle koska suuri osa säännöksistämme laaditaan siellä. Näiden suuntaan tulee kehittyä.

Maailma on avoimempi kuin vielä muutama vuosikymmen sitten. Karavaanarien on helppo tutustua kansainvälisissä tapahtumissa. Harvassa yhteydessä tapaa yhtä paljon ystävällisiä hymyjä ja vieraanvaraisuutta kuin karavaanarien kohdatessa toisensa. Kansainvälisyys rikastuttaa sekä yksilöitä että järjestöjä. Se on helppo kokea karavaanarina – kuulumme yhteen myös kansainvälisesti.

Nautinnollista ja turvallista matkaa!

Olli Rusi
SF-Caravan ry:n puheenjohtaja