NCR

SF-Caravan ry on Pohjoismaisen matkailuvaununeuvoston (Nordiska Caravan Rådet, NCR) jäsen. SF-Caravan ry:n lisäksi NCR:ään kuuluvat Caravan Club of Sweden Ruotsista ja Norsk Bobil og Caravan Club Norjasta.

NCR:n jäsenjärjestöt järjestävät vuorovuosittain Pohjoismaiset Karavaanipäivät (Nordisk Camping Träff, NCT) ja Pohjoismaiset Kalottipäivät (Nord Kalot Träff, NKT).

NCR:n presidenttinä toimii kokkolalainen Kenneth Björkskog.