Vuosisadan Liikenneteko kiinnittää huomion liikenneturvallisuuteen

Vuosisadan Liikenneteko kiinnittää huomion liikenneturvallisuuteen

7.9.2016

SF-Caravan on mukana Vuosisadan Liikenneteko -nimisessä hankkeessa, joka on julkistettu tänään 7.9.2016.

Vuosisadan Liikenneteko on ainoa Suomi 100 -juhlavuoden liikenneturvallisuuteen liittyvä hanke. Hanke on tarkoitettu lisäämään kaikkien suomalaisten tiellä liikkujien yhteistä liikenneturvallisuutta ja parantamaan yleisesti liikenteen ja liikkumisen ilmapiiriä. Hankkeen tuottajina ovat Life Style Invest Oy ja Premier Events Oy/Premier Park. Hankkeella on yhteistyösopimus Liikenneturvan kanssa.

”Vuosisadan Liikenneteko” -hankkeen keskeinen päämäärä on liikennekuolemien ja -loukkaantumisten vähentäminen Suomessa. Viime vuonna maassamme tapahtui 266 liikennekuolemaa ja 6385 tilastoihin kirjattua loukkaantumista liikenteessä. Hankkeen keskeiseksi päämääriksi on määritelty

  • tieliikenteen turvallisuuden esillä pitäminen ja liikenteen ilmapiirin parantaminen
  • liikennekuolemien ja -loukkaantumisten vähentäminen
  • tiellä liikkujien asennemuutos kohti turvallista ja toiset huomioon ottavaa liikkumista
  • vastuun ja roolin näkyminen yksilö-, yritys- ja yhteiskuntatasolla.

Hankkeella pyritään ensisijaisesti vaikuttamaan kaikkien tiellä liikkujien asenteisiin. Asenteisiin vaikutetaan herättämällä aihepiiriin liittyvää keskustelua. Meitä kaikkia kannustetaan miettimään mitä liikennetekoja liikenneturvallisuuden edistämiseksi on sadan vuoden aikana tehty, mitä pitäisi tehdä ja miten entistä paremmin sitoutuisimme edistämään sekä omaa että muiden tielläliikkujien turvallisuutta.

Julkkiskummeja aktivoimassa

Hanke toimii erityisen aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja interaktiivisesti: yleisöltä pyydetään ehdotuksia uusiksi liikenneteoiksi, jotka parantavat liikenneturvallisuutta Suomessa. Ehdotusten tekijät voivat osallistua kuukausiarvontoihin ja valita Vuosisadan Liikenneteon. Vuosisadan Liikenneteko on näyttävästi esillä eri medioissa ja yhteistyöyritysten, -kuntien ja -yhdistysten omassa viestinnässä.

Vuosisadan Liikenneteko -hankkeella on julkisuuden henkilöitä kummeina. Kaikkia kummeja yhdistää runsas tiellä liikkuminen ja liikenneturvallisuuden arvostaminen myös hankkeen ulkopuolella omassa elämässään. Kummeiksi ovat tässä vaiheessa lupautuneet mm. golfammattilainen Minea Blomqvist-Kakko, laulutaiteilija Eino Grön, kilpa-ajaja ja ajotaitokouluttaja Emma Kimiläinen, jääkiekkovalmentaja Juhani Tamminen sekä kuljetusyrittäjä ja olympiavoittaja Lasse Viren.

Lisätietoja: www.liikenneteko.fi