VOP-kerho lopettamassa toimintansa?

VOP-kerho lopettamassa toimintansa?

17.10.2014

SF-Caravan ry:n ulkomaanmatkailijoiden kerho, VOP-kerho, aikoo lopettaa toimintansa. VOP-kerhon lopettamisaikeista on mennyt kerhon jäsenistölle kirje eilen.

VOP-kerhon johtoryhmä esittää yksimielisesti jäsenistölleen kerhon toiminnan lopettamista. Jäsenistö on kutsuttu koolle päättämään asiasta kahteen kokoukseen, jotka pidetään 1.11. ja 15.11.

Perusteluissaan kerhon johtoryhmä toteaa pääasiallisiksi lopettamisesityksen syiksi mm. sen, että kerholla ei ole resursseja sähköiseen tiedon välitykseen, viime vuosina järjestämiensä matkailutreffien tappiollisuus, aktiivisten, toimintaan sitoutuvien jäsenten puute ja vaikeus löytää Voppari-lehteen kirjoittajia.

VOP-kerhon johtoryhmä kutsuu jäsenistönsä ylimääräiseen kokoukseen keskustelemaan kerhon tulevaisuudesta ja kerhon toiminnan jatkamisesta/purkamisesta. Kokous pidetään lauantaina 1.11.2014.

Mikäli tuossa kokouksessa määräenemmistö on kerhon purkamisen kannalla, pidetään 15.11. uusi kokous, jossa kerhon toiminta lakkautettaneen ja päätettäneen anoa SF-Caravanin liittohallitukselta kerhon lakkauttamista.

VOP-kerho on toiminut SF-Caravanin ulkomaanmatkailijoiden yhdyssiteenä vuodesta 1984. Kerhossa on ollut 1086 jäsentä. Kerhon johtoryhmään kuuluvat Leo Talypin, Kaija Husu, Juhani Wessman, Hannu Villanen ja Harri Isoviita. Kerhon nettisivut löytyvät osoitteesta www.voppari.com. TP.