Vastuullisuusasiat ohjaavat suomalaisten matkavalintoja yhä useammin

Vastuullisuusasiat ohjaavat suomalaisten matkavalintoja yhä useammin

18.10.2019

- Ihmisoikeudet, luonnon ja kulttuurin kunnioitus sekä ympäristön suojelu tärkeimpiä kriteereitä

Suomen matkatoimistoalan liitto SMAL toteutti syys-lokakuussa yhdessä jäsenyritystensä kanssa kyselyn, jonka avulla kartoitettiin suomalaisten ajatuksia matkustamiseen liittyvistä vastuullisista valinnoista. 

Noin 40 prosenttia vastanneista toteaa, että vastuullisuusasiat ovat vaikuttaneet tämän syksyn matkasuunnitelmiin. Moni on miettinyt tarkkaan matkustustapoja ja -kohteita, välilaskullisen lennon vaihtamista suoraan lentoon, vastuullisen matkanjärjestäjän valintaan, paikallisten palveluntarjoajien suosimista sekä luonnonvarojen kohtuullista käyttöä. Ne, jotka ilmoittavat, että vastuullisuusasiat eivät ole vaikuttaneet matkustamiseen, kokevat että he eivät voisi kuitenkaan vaikuttaa itse matkan sisältöön, että he ovat valinneet aina luotettavan toimijan, että he matkustavat harvoin tai että vastuullisia ratkaisuja tulee tehdä elämässä koko ajan muutenkin – ei pelkästään matkailun osalta.

Kyselyyn vastanneet suomalaiset näkevät, että matkavalinnoissaan he voivat vaikuttaa asioihin hyvin monella tavalla. Vaihtoehtoja koetaan olevan paljon niin ympäristö-, sosiokulttuuristen kuin taloudellisten vaikutusten näkökulmasta.

  • Jätteen vähentäminen ja kierrätys, tasa-arvo ja ihmisoikeudet, paikallisen kulttuurin kunnioitus sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ovat tärkeimpiä matkan valintakriteereitä suomalaisille matkailijoille, ynnää Suomen matkatoimistoalan liiton SMALin toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti, mutta muistuttaa, että lisää tietoa vielä kaivataan.

Kyselyyn osallistuneista jopa 62 prosenttia kokee tietävänsä melko tai erittäin hyvin vastuullisuuden eri osa-alueista voidakseen tehdä vastuullisia valintoja lomamatkaa varatessaan. Samaan aikaan tuloksissa korostuu se, että ymmärrystä halutaan kasvattaa erityisesti matkailun vaikutuksista paikallisen kulttuurin säilyttämiseen. Myös ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista halutaan lisää tietoa esimerkiksi muovin ja muun jätteen vähentämisestä, veden ja muiden luonnonvarojen säästämisestä sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä.

Vastuullisuuskysymysten uskotaan nousevan tulevaisuudessa nykyistä tärkeämmiksi. Peräti 68 prosenttia vastanneista uskoo, että vastuullisuusasiat tulevat vaikuttamaan lähitulevaisuudessa matkapäätöksiin aikaisempaa enemmän. Matkakohde, matkustustapa, maailman tilanne ja matkan tarkoitus ovat seikkoja, joiden suomalaiset uskovat nousevan nykyistäkin suurempaan rooliin matkapäätöksissä.

  • Matkan tarkoitus ja sisältö tulevat kyselyn tulosten perusteella nousemaan ratkaiseviksi tekijöiksi suomalaisten matkailussa tulevaisuudessa. Myös matkojen aiheuttamien päästöjen kompensointi, maata pitkin matkustaminen ’slowtravel’ ja vastuullisten yritysten palveluiden käyttö korostuvat vastauksissa, toteaa Mäki-Fränti.

Kyselyyn vastanneista 48 prosenttia ilmoittaa matkustavansa tämän syksyn lomien aikana. Suosituimpia lomakohteita ovat Euroopan maat, ja vajaa viidennes vastaajista kertoi matkustavansa kotimaassa.

Suomen matkatoimistoalan liiton julkaisema mediatiedote on kokonaisuudessaan luettavissa liitteenä. Tutustu myös tuloksia kuvaavaan infograafiin.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti, Suomen matkatoimistoalan liitto ry, puh. 040 575 1303