Tilaisuuksien järjestäminen SF-Caravanin yhdistyksissä

Tilaisuuksien järjestäminen SF-Caravanin yhdistyksissä

12.3.2020

Maamme hallitus on tänään torstaina 12. maaliskuuta pitämässään neuvottelussa keskustellut koronavirustilanteesta ja päättänyt seuraavista suosituksista ja varautumisesta:

”Hallitus suosittaa, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä.” 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokainen tapahtuman järjestäjä harkitsee hallituksen antaman suosituksen toimeenpanoa vakavasti. SF-Caravanin yhdistysten on kokous-, tapahtuma- ja treffijärjestelyjä pohtiessaan siis arvioitava tapahtuman kokoa, henkilömäärää ja siitä aiheutuvia riskejä erityisesti ihmisten turvallisuuden näkökulmasta osallisten ikä ja mahdolliset sairaudet huomioiden.

SF-Caravan ry suosittaa jäsenyhdistyksilleen kaikkien yhteistapahtumien siirtämistä tai peruuttamista 31.5.2020 saakka.

Lisätietoja: SF-Caravan ry, Timo Piilonen, puh. 050 592 6561