Suomalaiset matkustavat talvella vakiintuneiden loma-aikojen ulkopuolella – joulu vietetään kotona

Suomalaiset matkustavat talvella vakiintuneiden loma-aikojen ulkopuolella – joulu vietetään kotona

19.12.2016

Positiivinen talousvire näkyy myös suomalaisten tämän talven matkustussuunnitelmissa. Moniin muihin talviin verrattuna merkillepantavaa on se, että entistä useampi matka tullaan tekemään perinteisten loma-aikojen ulkopuolella. Rahaa laitetaan matkustamiseen myös entistä enemmän. Joulua moni aikoo viettää kotona, mutta matkankin ehtii vielä varata.

Nämä tiedot käyvät ilmi Suomen matkatoimistoalan liiton (SMAL) yhdessä jäsenyritystensä kanssa tekemästä kyselystä. Kyselyyn vastanneista noin 93 prosenttia ilmoitti matkustavansa tai harkitsevansa matkustusta tulevan talven aikana. Vastaajat eivät kuitenkaan matkusta vakiintuneiden loma-aikojen aikana, vaan suurin osa, noin 77 prosenttia, aikoo matkustaa tai harkitsee matkustamista perinteisten loma-aikojen (joulu ja uusivuosi, koulujen talvilomat, pääsiäinen) ulkopuolella.

Kyselyn mukaan suosituimpia kohteita ovat Euroopan maat ja kaukokohteet. Lähialueille suuntautuvat matkat varataan suhteellisen lähellä matkan alkua, mikä näkyykin siinä, että joulukuun alussa tehdyn kyselyn aikoihin Baltiaan ja Pohjoismaihin oli matkan varannut vasta vain pieni määrä vastaajista.

Lähenevä joulu saa suomalaiset ajattelemaan talven ensimmäistä lomakautta. Joulumatkailun aktiivisuus vaihtelee vuosittain. Kun viime vuonna yli 70 prosenttia suomalaisista ilmoitti matkustavansa tai harkitsevansa matkalle lähtöä joululomien aikaan, on tulos tänä vuonna täysin toisenlainen. Vain noin 29 prosenttia suomalaisista aikoo lomailla tai harkitsee lomamatkailua tulevan joulun aikana.

  • Joulunpyhien sijoittuminen viikonloppuun näkyy tänä vuonna erityisen selvästi talvimatkojen ajankohdan valinnassa. Joulun ja uudenvuoden lomasuunnitelmat tuntuvat olleen ihmisillä hyvin tiedossa jo etukäteen, sillä vain alle yhdeksän prosenttia joulumatkustamiseen myönteisesti vastanneista ei vielä tiedä, minne matka suuntautuu, toteaa Suomen matkatoimistoalan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

Joulumatkalle lähtevistä lähes puolet kertoi loman kestoksi vähintään viikon. Lomalla majoitutaan useimmiten hotellissa tai vastaavassa majoitusliikkeessä. Joulun suositut lomakohteet ovat Euroopassa, jonne aikoo matkustaa noin 27 prosenttia, sekä kaukokohteet, jonne lentää lähes 30 prosenttia tästä ryhmästä. Suomessa matkaillen aikoo joulunajan viettää noin viidesosa tämän ryhmän vastaajista. 

Joulun jälkeen seuraava suuri lomaryntäys tapahtuu perinteisesti viikkojen 8-10 aikana eli koulujen talvilomien aikaan. Tällä kertaa kyselyyn vastanneista kuitenkin vain 29 prosenttia ilmoitti lomailevansa tai harkitsevansa lomailua tuona ajankohtana. Heistä noin puolet kertoi, että koulujen loma-aika vaikutti ajankohtaan. Talvilomalla matkustavista yli 55 prosenttia viipyy lomallaan vähintään viikon. Talviloman aikana kaivataan lämpimään ja sen vuoksi kaukokohteet ovat suosittuja kotimaan kohteiden tullessa kuitenkin hyvänä kakkosena. Alle viisitoista prosenttia tämän ryhmän vastaajista ei vielä tiedä, minne suuntaa talvilomalla.

Talven perinteisesti suosittuihin loma-aikoihin kuuluu myös pääsiäinen, jota tulevana vuonna vietetään huhtikuun puolivälissä. Kaikista kyselyyn vastanneista reilut 34 prosenttia aikoo matkustaa tai harkitsee matkustamista pääsiäislomalla. Myös tällöin matkustetaan tuttuihin Euroopan ja kotimaan kohteisiin. Matkakohdetta ei tiedä vielä noin viidesosa tämän ryhmän vastaajista. 

Perinteisten loma-aikojen ulkopuolisina aikoina suosituimpia ovat vähintään viikon mittaiset lomat. Vaikka näiden matkojen osalta kohteena usein on Euroopan eri kohteet, suuntaa noin kolmannes vastaajista kaukokohteisiin. 

  • Matkat jakautuvat siis tasaisesti koko talven ajalle. Rahaa matkustamiseen käytetään entistä enemmän sekä perinteisinä loma-aikoina että muina aikoina. Noin 30 prosenttia matkustavista ilmoittaa taloutensa käyttävän matkoihin per matka-ajankohta yli 2000 euroa ja yli 25 prosenttia käyttää 1000-2000 euroa, kertoo Heli Mäki-Fränti.

Kyselystä käy selvästi ilmi, että moni suomalainen tekee talven aikana useamman matkan. Päätös matkalle lähdöstä tehdään nykyään entistä myöhemmin. Selvää onkin, että jopa joulun ja uudenvuoden matkoja – puhumattakaan talven muista ajankohdista – tullaan vielä myymään sekä lähelle että kauas.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti, Suomen matkatoimistoalan liitto ry, puh. 040 575 1303 sekä SMALin jäsenyritykset http://www.smal.fi/fi/Jasenisto.

---------------------------------

Talven lomakyselyn toteutti Suomen matkatoimistoalan liitto SMAL yhdessä jäsenyritystensä kanssa. Kyselyä ovat jakaneet sosiaalisen median ja internet-sivujen kautta niin matkatoimistot ja matkanjärjestäjät kuin muut matkailualan toimijat kuljetusyhtiöistä ja muista matkailupalveluiden tuottajista matkailualan oppilaitoksiin. Vastauksia 1.–11.12.2016 toteutettuun kyselyyn saatiin 1 207. Heistä 1 120 vastasi joululomaa koskeviin kysymyksiin, 1 123 koulujen talvilomaa koskeviin kysymyksiin, 1 123 pääsiäislomaa koskeviin kysymyksiin ja 1 123 muita loma-aikoja koskeviin kysymyksiin.