SF-Caravan ry vastustaa tiukasti ajoneuvoverolain uudistusta matkailuautojen osalta

SF-Caravan ry vastustaa tiukasti ajoneuvoverolain uudistusta matkailuautojen osalta

20.10.2011

toiminnanjohtaja Timo Piilonen valtiovarainvaliokunnan verojaoston kuultavana

Hallitus on valmistellut eduskunnalle esityksen ajoneuvoverolain muuttamiseksi. Esitys liittyy pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan, jonka mukaan autokannan uusiutumista nopeutetaan tieliikenteen ilmasto- ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi siirtämällä autoilun verotuksen painopistettä hankinnan verotuksesta käytön verotukseen ajoneuvoveroa korottamalla.

Valtiovarainvaliokunnan verojaosto varasi SF-Caravan ry:lle mahdollisuuden tulla asiantuntijana kuulluksi ajoneuvoverolakia ja autoverolakia koskevassa jaoston kokouksessa keskiviikkona 19.10. Saman kutsun saivat Autoalan Keskusliitto, Autoliitto, Autotuojat, Suomen Luonnonsuojeluliitto, Liikenneympäristöyhdistys ja Veronmaksajain Keskusliitto. SF-Caravan ry:n edustaja, toiminnanjohtaja Timo Piilonen, vastusti tiukasti ajoneuvoverolain uudistusta matkailuautojen entisestään kasvavien verokustannusten osalta.

SF-Caravan ry esittää, että matkailuautojen hiilidioksidipäästötiedoiksi voitaisiin hyväksyä vastaavien pakettiautojen alustan ja moottorin yhdistelmän päästötiedot, ja määritellä ajoneuvovero em. tavalla. Tämä peruste tukisi merkittävästi lain alkuperäistä henkeä, ympäristöohjaavuutta.

Mikäli hiilidioksidipäästöihin perustuvaa verotusta ei matkailuautojen kohdalta saada käyttöön, vaatii SF-Caravan ry, että ajoneuvon kokonaismassaan perustuvaa verotusta kohtuullistettaisiin.

Hallituksen esitys HE 56/2011 vp laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta

Aiheesta lisää uutiskirjeessämme