Liittokokous Seinäjoella kutsui kunniajäseniä, hyväksyi sääntömuutoksen ja uudisti hallituksen

Liittokokous Seinäjoella kutsui kunniajäseniä, hyväksyi sääntömuutoksen ja uudisti hallituksen

19.5.2018

SF-Caravan ry:n lauantaina 19.5. Seinäjoella pitämä liittokokous hyväksyi liittohallituksen valmisteleman sääntömuutoksen ja valitsi liittohallituksen jäseniksi Jiri Katteluksen, Timo Tarvaisen ja Minna Joensuun. Erityiseksi liittokokouksen teki SF-Caravan ry:n kunniajäsenten ja kunniapuheenjohtajien kutsuminen.

SF-Caravan ry:n liittokokous käytiin Seinäjoella, Törnävä-salissa lauantaina 19.5.2018.

Liittokokouksessa päivitettiin SF-Caravan ry:n sääntöjä pykälien 5 ja 8 osalta. Ns. tuplajäsenyyksistä ei makseta jäsenmaksun liiton osuutta, eli jäsenyhdistys ei suorita liitolle jäsenmaksua sellaisen jäsenen osalta, joka on jonkun toisen liiton jäsenyhdistyksen jäsen (5 §). Sääntöjä uudistettiin myös liittohallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikauden osalta. Liittohallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kolmivuotinen toimikausi alkaa heti valinnan suorittaneen liittokokouksen päättyessä, eikä seuraavan kalenterivuoden alusta (8 §).

Jiri Kattelus liittohallitukseen

Liittohallituksen jäsenistä erovuorossa Seinäjoen liittokokouksessa olivat varapuheenjohtajat Minna Joensuu ja Timo Tarvainen sekä liittohallituksen jäsen Ahti Kuikka. Heistä Kuikka ei asettunut enää ehdolle, ja kumpikin varapuheenjohtajista valittiin jatkamaan liittohallituksessa. Liittohallitusvaalin ääniharavaksi osoittautui hattulalainen autokouluyrittäjä, SF-Caravanin liikenneasiantuntija Jiri Kattelus (224 ääntä). Porilainen Timo Tarvainen sai vaalissa 167 ääntä ja espoolainen Minna Joensuu 165 ääntä (kuvassa). Ehdolla olleet lahtelainen Juha Rinne jäi vaalissa neljänneksi 39 äänellä ja helsinkiläinen Ari Kettunen viidenneksi 32 äänellä. Hallituksen jäsenten pesti on kolmivuotinen; liittokokouksesta vuoden 2021 liittokokoukseen.

Jäsenmaksu säilyy ennallaan

Liittokokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuosille 2018-2019. Jäsenmaksu säilyy ennallaan. Jäsenmaksujen liiton osuus varsinaisen jäsenen osalta on 29 euroa ja rinnakkaisjäsenen osalta 12 euroa. Jäseneksi liittyminen, johon sisältyy uuden jäsenen ensimmäisen vuoden jäsenmaksu, tarramaksu ja kirjaamismaksu, maksaa 48 euroa. Rinnakkaisjäsenen ensimmäinen jäsenmaksu on 15 euroa.

Huomionosoitukset

Kokouksen alkuun huomioitiin pitkään järjestössä toimineita. Henget-reliefi numero 16 myönnettiin Juha Hämäläiselle ja Henget-reliefi numero 17 Markku Vänskälle. Liiton hopeisen ansiomerkin vastaanottivat Ahti Kuikka, Esa Pussinen ja Timo Tarvainen. Liittokokous kutsui kunniajäseniksi Anssi Siukosaaren (79), Reijo Nummisen (716), Hannu Salmisen (1985), Martti Aulan (3099), Tuula Niemisen (5731), Pentti Äijön (10798) ja Ilpo Tolvaksen (13761). Kunniapuheenjohtajiksi kutsuttiin Seppo Pietiläinen (5539) ja Eero Ollila (27541).

Liittokokouksessa oli edustettuna 56 jäsenyhdistystä SF-Caravan ry:n 78 rekisteröidystä jäsenyhdistyksestä. Läsnä oli 165 liittokokousedustajaa. Seinäjoen kaupungin tervehdyksen kokoukselle toi kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Aarne Heikkilä.