SF-Caravan ry:n liittokokous käydään 26.9.2020 poikkeusjärjestelyin

SF-Caravan ry:n liittokokous käydään 26.9.2020 poikkeusjärjestelyin

2.9.2020

Scandic Aulanko, Hämeenlinna

SF-Caravan ry:n sääntömääräinen liittokokous pidetään lauantaina 26. syyskuuta kello 12:00 Scandic Aulangon Aulankosalissa. Virallinen liittokokouskutsu ja kokousmateriaali on lähetetty jäsenyhdistysten puheenjohtajille.

Koronaviruspandemiasta johtuen kokoussaliin on pääsy ainoastaan yhdistysten virallisilla kokousedustajilla, liittohallituksen jäsenillä ja kokousvirkailijoilla.

Kokouksen yhteydessä noudatetaan normaalista poikkeavia turvallisuusjärjestelyjä, jotka osanottajien toivotaan huomioivan jo ennen kokousta.

  • Osallistumme kokoukseen ainoastaan terveinä
  • Kokouspaikalla huolehdimme hyvästä käsihygieniasta ja pidämme 1-2 metrin turvavälin toisiin ihmisiin
  • Emme kättele emmekä halaa
  • Kasvosuojuksen käyttö kokouksessa on vapaaehtoista
  • Kokoussaliin siirrytään rauhallisesti turvavälit huomioiden
  • Yhdistyksen edustajista muodostuvan seurueen tulee jättää suositeltu turvaväli seuraavaan kokousseurueeseen

Liittokokouksessa äänioikeutettuja ovat SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten nimeämät viralliset kokousedustajat.

Kokouksessa vahvistetaan vuoden 2019 tilinpäätös, toimintasuunnitelma vuosille 2020-2021, liitolle suoritettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet sekä tulo- ja menoarvio vuosille 2020-2021. Lisäksi valitaan liiton puheenjohtaja ja liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosille 2020-2023 sekä tilintarkastajat ja varatilintarkastajat vuodelle 2021. Kokouksessa käsitellään jäsenyhdistysten hallitukselle viimeistään 45 päivää ennen kokousta esittämät asiat sekä hallituksen valmistelevat muut asiat.

Liittokokouksessa käytävien henkilövaalien ehdokkaat ovat esittelyssä karavaanarit.fi -sivustolla:
Liiton puheenjohtajan valinta vuosille 2020-2023

Liittohallituksen jäsenten valinta vuosille 2020-2023