SF-Caravan esittää ajoneuvoverolain pikaista muuttamista

SF-Caravan esittää ajoneuvoverolain pikaista muuttamista

10.2.2010

SF-Caravan ry esittää ajoneuvoverolain muuttamista matkailuautojen ajoneuvoveron osalta. Matkailuautojen perusveron määrääminen ajoneuvon massan perusteella on syrjivää. Matkailuautot on rakennettu pakettiautojen alustoille. Liitto esittää, että matkailuautojen ajoneuvoveron pohjaksi hyväksyttäisiin pakettiautojen hiilidioksidipäästötiedot. SF-Caravanin esittämä uudistus alentaisi tuntuvasti matkailuautojen omistajille tulevaa ajoneuvoveroa. Ajoneuvolain muutosta koskeva esitys on toimitettu valtiovarainministeri Jyrki Kataiselle.

Eduskunta on hyväksynyt Ajoneuvoverolain muutoksen 13.11.2009. Laki on tullut voimaan 27.11.2009. Lain muutoksella on määritelty ajoneuvojen CO2-päästöihin perustuva vuosittainen auton käyttömaksu eli perusvero.

Auton hiilidioksidipäästöihin perustuva perusvero toteutuu hyvin henkilöautojen ja uusien pakettiautojen osalta, koska em. ajoneuvoista ovat autojen valmistajat mitanneet ajoneuvon CO2-päästöt. Siten verotuksessa haettu ympäristöohjaavuus toteutuu siten, että perusvero motivoi hankkimaan uusia, vähemmän saastuttavia ajoneuvoja.

Matkailuautot rakennetaan pakettiautojen alustoille

Maassamme on noin 40 600 matkailuautoa. Matkailuautot on rakennettu pakettiautojen alustoille. Matkailuautoja tuotetaan pieninä sarjoina. Autojen valmistajat eivät ilmoita matkailuautojen todellisia CO2-päästölukemia, koska sitä ei valmistajilta EU:ssa vaadita.

Matkailuautomarkkinoilla Suomi on eurooppalaisittain pieni maa. Siten Suomen eduskunnan säätämät verolait matkailuautojen käyttämisestä eivät vaikuta tulevaisuudessakaan autojen valmistusprosesseihin.

Hyväksytyn lain mukaan käytännössä lähes kaikkien matkailuautojen perusvero määräytyy ajoneuvon massan mukaan.

Massaperusteinen vero liian kova matkailuautoille

Valtiovarainministeriölle toimitetussa esityksessään SF-Caravan ry toteaa, että ajoneuvoverolain 10 § mukaan säädetyn ajoneuvon massaan perustuva verotaulukko on matkailuautojen osalta liian kova. Matkailuautojen perusvero nousee liian korkeaksi todelliseen CO2-päästöön verrattuna. Suhteessa matkailuautoilla keskimäärin tehtyihin ajokilometreihin verrattuna, matkailuautoilija maksaa ajoneuvoveroa enemmän kuin mikään muu auton käyttäjäryhmä.

Matkailuautojen osalta verotaulukko ei erottele uusia ja vanhoja matkailuautoja toisistaan; taulukon perusteella vanhan ja uuden tekniikan vaikutus ympäristön saastumiseen on samanarvoinen. Kansalaisten oikeustajun mukaan näin määritelty vero on matkailuautoilijoita syrjivä.

Käytännössä matkailuauton liikenteestä poisto on matkailuautoilijan ainoa keino kohtuuttoman verotuksen välttämiseksi.

Matkailuautoilla ajetaan vähän

SF-Caravan ry perustelee edelleen, että suomalainen matkailuauton käyttäjä ajaa ajoneuvollaan kohtuullisen vähän, keskimäärin 7 000 - 9 000 kilometriä vuosittain. Matkailuauto on selkeästi vapaa-ajan harrastuksia varten hankittu ajoneuvo. Matkailuauton käyttö on ympärivuotista, mutta loma- ja harrastustottumuksista johtuen pääasiallinen käyttö tapahtuu kesäkuukausina (huhtikuu-lokakuu).

Pahinta SF-Caravan ry:n mielestä on, että kuluttaja ei voi matkailuautoa ostaessaan vaikuttaa maksamaansa ajoneuvoveron suuruuteen. Ajoneuvoveron ympäristöohjaavuus ei siten toteudu matkailuautoilijoiden kohdalla.

Matkailuautoilun myönteinen merkitys

Matkailuautoja käytetään vapaa-ajan harrastuksiin ja matkailuun. Ylivoimainen enemmistö matkoista tapahtuu kotimaassa. Kotimaan matkailuelinkeinolle, leirintäalueille, pienyrittäjille, matkakohteiden pitäjille ja erilaisille tienvarsipalveluille matkailuautoilla tapahtuva leirintämatkailu on taloudellisesti merkittävää.

SF-Caravan ry esittää

Matkailuautoilijoiden valtakunnallisena liittona SF-Caravan ry esittää valtiovarainministeri Jyrki Kataiselle, että Ajoneuvoverolain 10 § vaikutusta voitaisiin kohtuullistaa matkailuautojen perusveron osalta.

Liitto esittää ensisijaisesti, että matkailuautojen CO2-päästötiedoiksi voitaisiin hyväksyä vastaavien pakettiautojen alustoiden CO2-päästötiedot, ja määritellä ajoneuvovero em. tavalla. Tämä peruste tukee merkittävästi lain henkeä, ympäristöohjaavuutta.

Puheenjohtaja lupaa jatkotoimia

SF-Caravan ry:n puheenjohtaja Juha Hämäläinen toivoo nyt tehdylle esitykselle myönteistä vastaanottoa. Hämäläinen lupaa liiton jatkavan matkailuautoilijoiden puolustamista erilaisin parlamentaarisin keinoin.