Osallistu suomalaisten syyslomanviettoa kuvaavaan tutkimukseen