Maantien 627 päällystystyöt haittaavat liikennettä elo-syyskuussa

Maantien 627 päällystystyöt haittaavat liikennettä elo-syyskuussa

26.8.2016

Tiedote. Julkaistu: 25.08.2016 klo 16:36 Liikennevirasto

Maantien 627 tierakenteen parannustyöt käynnistyivät heinäkuussa sekoitusjyrsinnällä ja jatkuvat nyt päällystystöillä. Vuonna 2016 tierakenteen parannustöitä tehdään välillä Multia–Uurainen ja Uurainen–Kangashäkki, yhteensä noin 23 kilometrin osuudella. 

Päällystystöistä on haittaa liikenteelle, sillä käytettävissä on osin vain yksi ajokaista. Osassa työkohteita on käytössä liikennevalo-ohjaus, osin sovelletaan itseohjautuvaa väistöliikennettä. Päällystystyöt valmistuvat syyskuun loppuun mennessä.

Urakan työmaa-alueella toimii samaan aikaan kaapeliurakoitsija Cabelboys Oy, jonka puoleen voi kääntyä kaapelointiin liittyvissä kysymyksissä. Kaapelointityö ei sisälly Liikenneviraston hankkeeseen.

Liikenneviraston hankkeessa työt jatkuvat vuonna 2017 välillä Kangashäkki–Hirvaskangas (valtatie 4). Lisäksi vuoden 2017 aikana parannetaan maantietä 633 välillä Väätäiskylä–Saarijärvi.

Urakoitsijana toimii SL Asfaltti Oy. Urakka on osa Liikenneviraston Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hanketta.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö, Jarmo Niskanen, Liikennevirasto
puh. 029 534 3127, jarmo.niskanen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta:

www.liikennevirasto.fi/aanekoski
www.facebook.com/aanekoskenliikenneyhteydet

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hankkeessa parannetaan Äänekosken seudun ja koko Keski-Suomen liikenneyhteyksiä vastaamaan alueen kasvavia liikennemääriä. Samalla vahvistetaan alueen elinvoimaisuutta ja paikallisen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Hankkeessa parannetaan Äänekoski – Jyväskylä – Tampere -ratayhteyttä sekä kehitetään valtatie 4:n ja Äänekosken keskustan liikennejärjestelyitä sujuvammiksi ja turvallisemmiksi. Parannustyöt käynnistyivät kesällä 2015, ja hanke valmistuu ratatöiden osalta vuonna 2017, tietyöt jatkuvat vielä vuoden 2019 puolella.