Liittokokous Oulussa, neljä uutta jäsenyhdistystä ja uusi hallituksen jäsen

Liittokokous Oulussa, neljä uutta jäsenyhdistystä ja uusi hallituksen jäsen

23.5.2016

SF-Caravan ry:n lauantaina 21.5. Oulussa pitämä liittokokous valitsi liittohallituksen jäseniksi Pirjo Kuisman, Jari Valkeapään ja Hanna Jokisen. Liittokokous hyväksyi SF-Caravan ry:n uusiksi jäsenyhdistyksiksi Rutusakin, Caravan Ylä-Kainuun, Etelä-lapin ja SF-Caravan Lohjan.

Pirjo Kuisma Oulusta (174 ääntä), Jari Valkeapää Raisiosta (130 ääntä) ja Hanna Jokinen Porista (78 ääntä) valittiin liittohallitukseen vuosiksi 2017-2019. Heistä Valkeapää ja Jokinen ovat myös nykyisen liittohallituksen jäseniä. Vaalissa ehdokkaina olleet Kauko Meriläinen sai 68 ääntä, Seppo Tiilikainen 45 ääntä ja Jouko Ahonen 16 ääntä.

Liittokokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2015 ja hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2017. Jäsenmaksu säilyy ennallaan. Jäsenmaksujen liiton osuus varsinaisen jäsenen osalta on 27 euroa ja rinnakkaisjäsenen osalta 10 euroa. Jäseneksi liittyminen, johon sisältyy uuden jäsenen ensimmäisen vuoden jäsenmaksu, tarramaksu ja kirjaamismaksu, maksaa vuoden 2017 alusta 46 euroa.

Liittokokous hyväksyi liittohallituksen esityksen Leirintämatkailun kehittämisrahaston säännöiksi.

SF-Caravanin uusiksi jäsenyhdistyksiksi liittokokous hyväksyi SF-Caravan Rutusakki ry:n, Caravan Ylä-Kainuu ry:n, Etelä-lappi ry:n ja SF-Caravan Lohja ry:n. Näillä kaikilla on oikeus käyttää nimessään etuliitettä "SF-Caravan".

Liittokokouksessa oli edustettuna 60 yhdistystä liiton 75 jäsenyhdistyksestä. Läsnä oli 178 liittokokousedustajaa. Oulun kaupungin tervehdyksen kokoukselle toi Oulun kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Vaili Jämsä-Uusitalo.