Leirintäalueen turvallisuusopas on ilmestynyt

Leirintäalueen turvallisuusopas on ilmestynyt

28.5.2013

SF-Caravan on yhteistyössä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEKin kanssa julkaissut ”Leirintäalueen turvallisuusoppaan”. Opas julkistettiin SF-Caravan ry:n liittokokoustapahtumassa Kuopiossa viikonvaihteessa.

Leirintäalueen turvallisuusopas on syntynyt olemassa olevasta tarpeesta. Monet leirintäalueyrittäjät, turvallisuusasioita käsittelevät viranomaiset ja leirintämatkailun harrastajat ovat kaivanneet selkeää perusteosta, mikä sisältäisi leirintäalueita koskevat keskeiset turvallisuusmääräykset ja ohjeet, kertoo SF-Caravan ry:n puheenjohtaja Juha Hämäläinen.

Kyseiset määräykset ja ohjeet on koottu oppaaseen helposti ymmärrettävässä muodossa. Havainnollinen kuvitus täydentää kokonaisuutta.

Leirintäalueen opas edustaa SF-Caravan ry:n ja pelastusalan käsitystä hyvästä ja turvallisesta tavasta leiriytyä ja järjestää leirintäalueen turvallisuusasiat. Olemme saaneet hyväksi yhteistyökumppaniksemme Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEKin. Opas on esitelty pelastusalan johdolle. Yhteistyö takaa sen, että opas välillisesti yhtenäistää myös viranomaisten noudattamia ja valvomia leirintämatkailun turvallisuusmääräyksiä, kertoo oppaan laatineen työryhmän vetäjä, SF-Caravan ry:n leirintä- ja turvatoimikunnan puheenjohtaja Markku Vänskä.

Oppaan painopiste varautumisessa

Turvallisuusajattelussa keskeistä on suunnittelu, onnettomuuksiin varautuminen ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisy. Leirintäalueen tulee olla käyttäjilleen turvallinen. Turvallisuuden hyväksi on tehtävä töitä joka päivä suunnittelulla, asioiden kuntoon laittamisella, huollolla ja valvonnalla.

Opas auttaa leirintäalueen pitäjää ajanmukaisten turvallisuustarpeiden toteuttamisessa ja päivittämisessä. Oppaassa on tarpeellista tietoa myös uusien leirintäalueiden suunnittelijoille, yleisötilaisuuksien järjestäjille ja kaikille leirintäalueiden käyttäjille.

Leirintäalueen turvallisuusoppaan hinta on 28,50 euroa. Opasta voi tilata SPEKistä, verkkokauppa.spek.fi tai puhelimitse (09) 4761 1300.