Lausunto kuljettajakoulutusuudistuksen lähtökohdista

Lausunto kuljettajakoulutusuudistuksen lähtökohdista

18.11.2016

SF-Caravan ry on toimittanut Liikenne- ja viestintäministeriön pyynnöstä lausunnon kuljettajakoulutusuudistuksen lähtökohtia käsittelevästä arviomuistiosta.