Lausunto Fossiilittoman liikenteen tiekartta -luonnoksesta

Lausunto Fossiilittoman liikenteen tiekartta -luonnoksesta

23.2.2021

SF-Caravan ry lausui kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä lausuntoa pyytäneelle liikenne- ja viestintäministeriölle.

Suomen tavoitteena on puolittaa kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Skenaariotarkasteluissa on arvioitu, että liikenteen tulisi olla hiilineutraalia vuoteen 2045 mennessä. Hallitusohjelman mukaan tällä hallituskaudella laaditaan tiekartta fossiilittomaan liikenteeseen.

SF-Caravan toteaa lausunnossaan (luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä) koko liikennejärjestelmän tehostamisen olevan kaikille yhteinen tahtotila. Luonnoksen yleinen tavoite kasvihuonepäästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 ja kokonaan poistamisesta vuoteen 2045 on hyväksyttävä ja kannatettava.
SF-Caravan pitää kuitenkin välttämättömänä muutoksen toteuttamista hallitusti siten, että maamme alueellinen tasa-arvoisuus säilytetään. Kansalaisten vapaa liikkuminen tulee turvata. Kansalaisella itsellään on säilytettävä vapaus valita itselleen, omaan tarpeeseensa, asuinpaikkakuntaansa, harrastuksiinsa ja elämäntilanteeseensa sopiva liikkumismuoto kohtuullisilla kustannuksilla.
Liikenteen verotus voidaan säätää päästöpohjaiseksi ja fossiilittomaan liikkumiseen ohjaavaksi, mutta se tulee tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaiseksi rankaisematta kohtuuttomilla veronkorotuksilla niitä kansalaisia, jotka eivät pysty sähköisiä ajoneuvoja hankkimaan joko taloudellisista tai muista elämäntilanteeseensa liittyvistä syistä.

Matkailuautoille ja vetoautoille riittävä siirtymäaika

Tällä hetkellä markkinoilla ei ole kylliksi vähäpäästöisiä matkailuautoja taloudelliset reunaehdot huomioiden. SF-Caravan pitää tärkeänä, että fossiilittoman liikenteen tiekartassa huomioidaan riittävän pitkä siirtymäaika täysin fossiilittomaan liikenteeseen pääsemisessä matkailuautojen osalta.
Kaikilla sähköautomalleilla perävaunun vetäminen ei ole sallittua. Fossiilittoman liikenteen tiekartassa tuleekin huomioida ja sallia mahdollisuus vetää perävaunuja ja matkailuperävaunuja jatkossakin fossiilisia polttoaineita käyttävillä henkilö- ja pakettiautoilla.

Kotimaanmatkailun edellytykset tulee turvata

Leirintämatkailu on ylivoimaisesti suosituin kesämatkailumuoto, jonka toteuttamisessa yksityisessä käytössä oleva auto, joko matkailuvaunun kanssa tai ilman, on luontaisin ja helpoin liikkumismuoto.
Sähköautojen määrän kasvaessa sähköautojen latausinfran tukitoimet tulee ulottaa huoltoasemien ja taloyhtiöiden lisäksi myös matkailuyrityksille, kuten lomakylille ja leirintäalueille.
Lakia ruuhkamaksujen perimisestä SF-Caravan ei pidä Suomen oloissa tarpeellisena.

SF-Caravan ry:n lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan alla.