Lausunto autoverolain muuttamisesta

Lausunto autoverolain muuttamisesta

4.9.2017

SF-Caravan ry on toimittanut Valtionvarainministeriöön lausuntonsa hallituksen esityksestä eduskunnalle autoverolain muuttamisesta.

Lausunnossa SF-Caravan ottaa kantaa matkailuautojen veroetuun, ja pitää tärkeänä ettei matkailuautoja jatkossakaan sisällytetä autoveron piiriin, sekä esittää muutosta autoverosta vapaan matkailuauton määritelmiin.