Ikääntyneille kohdistetuista erityissuosituksista luovutaan

Ikääntyneille kohdistetuista erityissuosituksista luovutaan

24.6.2020

Valtioneuvosto ei enää anna tiettyyn ikärajaan perustuvaa suositusta fyysisten kontaktien välttämisestä. Yli 70-vuotiaat kuuluvat edelleen koronavirustaudin riskiryhmään, mutta epidemiatilanteen huomioon ottaen yleistä suositusta ei ole enää tarpeellista antaa. Sen sijaan kaikkien ikäryhmien on edelleen suositeltavaa huolehtia hyvästä hygieniasta ja pidättäytyä lähikontakteista tartuntariskin vähentämiseksi.

Suositus yli 70-vuotiaiden fyysisten kontaktien välttämisestä puretaan

Vaikkei Valtioneuvosto enää anna tiettyyn ikärajaan perustuvaa suositusta fyysisten kontaktien välttämisestä, on lähikontakteissa edelleen hyvä noudattaa pidättyvää linjaa yksilöllistä harkintaa käyttäen, ottaen huomioon henkilön kokonaistilanne ja yksilölliset riskitekijät.

Lähikontaktien välttämisellä on onnistuttu suojaamaan ikääntynyttä väestöä koronavirustartunnoilta. Suosituksen käytännön toteutuksesta on kuitenkin aiheutunut hyötyjen lisäksi myös kielteisiä vaikutuksia 70 vuotta täyttäneiden henkilöiden fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille ja toimintakyvylle.

Covid-19-taudin vakaville seurauksille ovat erityisen alttiita pitkäaikaisen hoivan laitoksissa asuvat, henkilöt, joilla on pitkäaikaissairauksia sekä ikääntyneet. Erityisesti kuoleman riski nousee merkittävästi 70 ikävuoden jälkeen.

Yli 70-vuotiaat ovat edelleen riskiryhmässä, mutta epidemiatilanteen huomioon ottaen yleistä suositusta ei ole enää tarpeellista antaa. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antavat tarvittaessa toimivaltansa puitteissa hygienia- ja muita ohjeita, joilla ikääntyneiden tartuntariskiä voidaan pienentää.

Kaikkien ikäryhmien on edelleen suositeltavaa ottaa huomioon yleisiä ohjeita tartuntariskin vähentämiseksi.

Valtioneuvoston suositusten purkuun nojaten SF-Caravan ry luopuu suosituksestaan yli 70-vuotiaiden pidättäytymisestä talkoo- tai isäntätehtävissä SF-Caravan-leirintäalueilla. Päätös tehtäviin osallistumisen suhteen on leirintäalueen pitäjän ja henkilön itsensä välinen. SF-Caravan ry suosittaa kaikkia ikäryhmiä noudattamaan koronaviruksen ehkäisemiseksi annettuja yleisiä ohjeita.

 

Lisätietoja: SF-Caravan ry, Timo Piilonen, puh. 050 592 6561

Valtioneuvosto: 70 vuotta täyttäneen väestön fyysisten kontaktien välttämistä koskevan suosituksen purkaminen

SF-Caravan ry:n tiedotteet koronaviruspandemiaan liittyen