Heikki Leinosesta Vuoden karavaanari ja SF-Caravan Helsinki ry:stä Vuoden yhdistys 2019

Heikki Leinosesta Vuoden karavaanari ja SF-Caravan Helsinki ry:stä Vuoden yhdistys 2019

28.5.2020

SF-Caravan ry on nimennyt Jyväskylässä asuvan Heikki Leinosen Vuoden karavaanariksi 2019. Vuoden yhdistyksen 2019 -titteli SF-Caravan Helsinki ry:lle. Valinnat julkistettiin leirintämatkailukauden alkaessa.

Heikki Leinonen, 74, on tehnyt vakaan järjestöuran valtakunnallisen matkailuajoneuvojen käyttäjien liiton SF-Caravan ry:n eri luottamustehtävissä. Leinonen on toiminut mm. liiton varapuheenjohtajana vuosina 2009-2017, erilaisten koulutustyöryhmien vetäjänä ja leirintäalueasiantuntijana. Liittohallituksen jäsenenä hän toiminut vuodesta 2009 alkaen.

Heikki Leinonen tunnetaan rauhallisena ja rakentavana henkilönä, joka kuuntelee yhteistyökumppania enemmän kuin tuputtaa omia näkemyksiään. Erityisesti Heikin asioihin perehtyvä toimintatapa on saavuttanut luottamusta leirintäalueiden kehitystyössä. Heikki Leinonen on ollut maamme leirintäalueiden tasoluokituksesta vastaavan Leirintäalueiden luokitustyöryhmän jäsen vuodesta 2010 alkaen ja SF-Caravanin Vankkurihymiö-laatujärjestelmän kehittäjä.

Heikki Leinonen lienee tällä hetkellä yksi eniten suomalaisia leirintäalueita tunteva ja kiertänyt henkilö; Leinosen kiihkotonta paneutumista, kannustavia parannusehdotuksia ja palautekommentteja arvostetaan laajasti sekä karavaanareiden että leirintäalueyrittäjien keskuudessa.

Työuransa Heikki Leinonen on tehnyt monenlaisissa tehtävissä, viimeksi autotekniikan parissa työvalmennusta toteuttavan Autosynergia ry:n talouspäällikkönä Jyväskylässä.

Vuoden karavaanarin nimenneen SF-Caravan ry:n liittohallituksen mielestä Heikki Leinonen on esimerkki luottamustehtäväänsä sitoutuneesta henkilöstä, joka haluaa antaa vapaa-aikansa ja osaamisensa karavaanimatkailun ja SF-Caravanin hyväksi. Heikki Leinosen diplomaattisuus, yhteistyö SF-Caravanin jäsenyhdistysten kanssa ja pitkäaikainen tuloksellinen työ karavaanareitten hyväksi ansaitsevat tulla palkituksi ”Vuoden karavaanari”-tittelillä.

Heikki Leinonen sai vuodeksi haltuunsa Unto Vuolan lahjoittaman kiertopalkinnon. Tunnetuimpia Vuoden karavaanareita ovat olleet mm. ministeri Pertti Paasio, enduro-moottoripyöräilyn maailmanmestari Kari Tiainen, tv-ohjaaja Sirpa Teräs ja viihdetaiteilija Kari Salmelainen.

Heikki Leinonen Caravan-lehden haastateltavana

Vuoden yhdistys SF-Caravan Helsinki ry - yksi kauimmin toimineita SF-Caravan ry:n jäsenyhdistyksiä

SF-Caravan Helsinki ry on perustettu 25.5.1969. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2019 lopussa on 1846. Yhdistyksen toimialueena on Helsinki ja pääkaupunkiseutu.

SF-Caravan Helsinki ry on yksi kauimmin itsenäisesti toimineita SF-Caravan ry:n jäsenyhdistyksiä. Yhdistyksen merkitys on ollut aikoinaan keskeinen karavaanareiden valtakunnallisten tapahtumien järjestämisessä, ajotaito- ja liikenneturvallisuuskoulutuksen kehittämisessä sekä yhteistyömallien luomisessa liiton muiden jäsenyhdistysten välillä. Yhdistys oli mm. Etelä-Suomen matkailuvaunuyhdistysten yhteistoimintaelimen ESMY:n perustajia.

Tänä päivänä yhdistys järjestää aktiivisesti jäsenlähtöisiä teema- ja tapahtumailtoja, kuten onginta- ja pilkkikilpailuja, käsityö- ja askarteluiltoja sekä järjestötoiminnan ja liikenneturvallisuuden keskusteluiltoja. Yhdistyksellä ei ole omaa leirintäaluetta hoidettavanaan, mutta yhdistys on tehnyt yhteistoimintasopimuksia monen leirintäalueen kanssa jäsenistönsä eduksi. Yhdistyksellä on myös useita paikallisia jäsenetusopimuksia mm. matkailuajoneuvojen säilytys- ja pesupalveluissa. Yhdistys on aktiivinen osallistumaan erilaisiin jäsenhankintakampanjoihin ja toiminnan esittelyyn mm. matkailuajoneuvokauppiaiden kanssa. Yhdistys julkaisee Vankkuriuutiset-nimistä jäsenlehteä.

SF-Caravan Helsinki ry:n tunnetuimpia tempauksia on yhdessä muiden Etelä-Suomen karavaanariyhdistysten kanssa toteutettu Hyväntekeväisyystreffit, jonka avulla on lahjoitettu varoja mm. SOS-lapsikylälle, sairaaloiden lastenosastoille ja Mediheli-pelastushelikopterille.

SF-Caravan ry:n liittohallitus arvostaa yhdistyksen tuloksellista yhteistyö- ja talkootyöhenkeä. Erityisen kiitoksen Helsingin yhdistykselle SF-Caravan antaa yhteisöllisyydestä ja tapahtumatarjonnan monipuolisuudesta. Perinteisesti Helsingin yhdistys on myös aktiivisesti kehittänyt osaamistaan osallistumalla toimialan yhteisiin koulutustilaisuuksiin. Yhdistys edustaa ”stadin” karavaanareita näyttävästi ja sopivan ylpeästi kotiseutunsa vahvuuksia esille tuoden.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Kim Saarikoski ja sihteerinä Armi Ylikorpi.


Yhteensä SF-Caravan ry:ssä on 79 jäsenyhdistystä, joiden yhteenlaskettu henkilöjäsenmäärä on 62 812. Matkailuajoneuvoilla tapahtuvan leirintämatkailun harrastajia on maassamme yli 180 000.

Lisätietoja:      

SF-Caravan ry, toiminnanjohtaja Timo Piilonen, puh. 050 592 6561          
Vuoden karavaanari  Heikki Leinonen, puh. 0400 481 350
SF-Caravan Helsinki ry, puheenjohtaja Kim Saarikoski, puh. 050 438 5133