Hanna Jokinen, Esa Pussinen ja Seppo Tiilikainen liittohallitukseen

Hanna Jokinen, Esa Pussinen ja Seppo Tiilikainen liittohallitukseen

21.11.2010

SF-Caravan ry:n Hyvinkäällä 21.11. pidetty syysliittokokous valitsi kolme jäsentä liittohallitukseen erovuoroisten tilalle vuosille 2011-2013. Nykyisestä liittohallituksesta ovat erovuorossa vuoden 2010 lopussa Timo Honko, Seppo Tiilikainen ja Jari Valkeapää. Heistä Seppo Tiilikainen on valittavissa uudelleen.

Jäsenyhdistysten ehdolleasettamista kuudesta ehdokkaasta (Hanna Jokinen, Harri Järveläinen, Raimo Kosonen, Kalevi Lantonen, Esa Pussinen ja Seppo Tiilikainen) tulivat valituiksi ensikertalaisina Hanna Jokinen Ruovedeltä (218 ääntä) ja Esa Pussinen Rovaniemeltä (169 ääntä). Seppo Tiilikainen Siilinjärveltä sai valtuutuksen jatkaa liittohallituspestiään 163 äänen turvin.