C1- ja C1E-luokan ajokorttiopetuksen vähimmäismäärät laskevat

C1- ja C1E-luokan ajokorttiopetuksen vähimmäismäärät laskevat

8.10.2018

SF-Caravan on antanut lausunnon C1- ja C1E-ajokorttiluokkien opetusvaatimuksista. Valtioneuvoston asetusmuutoksen esitetään tulevan voimaan tämän vuoden joulukuun alussa.

Esityksessä ehdotetaan kuorma-auton ja kuorma-autovetoisen E-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajokorttia suoritettaessa teoriaopetuksen määrän olevan jatkossa vähintään 2 tuntia (C1-luokka) tai 3 tuntia (C1E-luokka) ja ajo-opetuksen määrän molemmissa ajokorttiluokissa vähintään 3 tuntia. Asetus tarkoittaa toteutuessaan sitä, että parin vuoden ajan TraFin kokeiluluvalla toteutetussa kokeilussa sovelletetut vähimmäisopetusmäärät tulevat asetukseen pysyviksi. Sekä teoria- että ajo-opetuksen vähimmäismäärät kevenevät merkittävästi.

Tuleva asetusluonnos vastaa SF-Caravanin pitkään ajamia tavoitteita. Ajokorttiluokan korottaminen helpottuu merkittävästi ja pysyy kohtuuhintaisena. Olemme perustelleet vaatimuksiamme mm. kuljettajien kokemuksella; C1- ja C1E-luokan ajokorttien suorittajat ovat pääasiassa tavallista kokeneempia kuljettajia, joiden ajokokemus sekä aiemmin suorittamat ajokorttitutkinnot puoltavat sitä, että ajokorttiluokan korotus voi tapahtua itseopiskelua suosimalla ja melko lyhyellä koulutuksella.

Uusi asetus on hyvä uutinen koko matkailuajoneuvoalalle. C1- ja C1E-ajokorttiluokkien opetusvaatimusten keventämisellä on välillistä vaikutusta matkailuautokaupan ja matkailuautoharrastusten edellytyksiin.

Uutiset

Lisää