Armi Ylikorvesta Vuoden karavaanari ja Hyvinkään seudusta Vuoden yhdistys 2021

Armi Ylikorvesta Vuoden karavaanari ja Hyvinkään seudusta Vuoden yhdistys 2021

21.5.2022

SF-Caravan ry on nimennyt tuusulalaisen Armi Ylikorven Vuoden karavaanariksi ja SF-Caravan Hyvinkään seudun Vuoden yhdistykseksi vuosimallia 2021. Valinnat julkistettiin SF-Caravan ry:n liittokokouksessa Sotkamon Vuokatissa.

Armi Ylikorpi, 55, on tehnyt pitkän järjestöuran pääkaupunkiseudun, SF-Caravan Helsinki ry:n ja SF-Caravan Espoo ry:n erilaisissa luottamustehtävissä. Armin ansioita ja tehtäviä karavaanareilta tiedusteltaessa on monessa keskustelussa tullut vastaan sanonta: "Armihan on ollut pienestä pitäen kaikessa mukana!"

Armi Ylikorpi on tullut yhdistysten toimintaan aktiivijäseneksi heti 18 vuotta täytettyään. Hän on toiminut monien karavaanareiden yhteiskokoontumisten eli treffien järjestelytehtävissä, tiedottajana, markkinoijana, ohjelmavastaavana, järjestelyjen koordinaattorina ja käytännön "haalarihommissa". Ajotaitoharjoittelu ja matkailuajoneuvojen taitoajo "caramba", ovat olleet hänen sydäntään lähellä ajotaitotapahtumien toimitsijana.

SF-Caravan Helsinki ry:n hallituksessa Armi Ylikorpi on ollut vuodesta 2002 lähtien. Hallitustyössä hänelle ovat tulleet tutuiksi erityisesti sihteerin ja jäsenkirjurin työt. Taitavana kirjoittajana Armi Ylikorpi on laatinut Helsingin, Espoon ja Etelä-Suomen karavaanariyhdistysten yhteistoiminta-alueen ESMYn historiikit sekä lukuisia matkailu- ja yhdistystoiminta-aiheisia artikkeleita yhdistysten jäsenlehteen Vankkuri-uutisiin. Armin aktiivisuus on näkynyt myös Pohjoismaisten Karavaanipäivien ja SF-Caravan ry:n Nostalgia-kerhon järjestelytehtävissä.

Armi Ylikorpi tunnetaan aktiivisena ja yhteistyötä rakentavana henkilönä, vapaaehtoisen karavaanarihengen ruumiillistumana. Hän pitää täsmällisillä tiedotteillaan ja kokousten pöytäkirjoillaan yhdistystoimintaa "pystyssä"; yhteisöllisesti, yhteiseen hyvään pyrkien ja vaatimattomasti omaa panostaan korostamatta.

Vuoden karavaanarin nimenneen SF-Caravan ry:n liittohallituksen mielestä Armi Ylikorpi on esimerkki luottamustehtäväänsä sitoutuneesta henkilöstä, joka haluaa antaa vapaa-aikansa ja osaamisensa karavaanimatkailun ja SF-Caravanin yhdistystoiminnan hyväksi. Ylikorven pitkäaikainen tuloksellinen työ yhdistysaktiivina karavaanareitten hyväksi ansaitsee tulla palkituksi ”Vuoden karavaanari”-tittelillä.

Armi Ylikorpi sai vuodeksi haltuunsa Unto Vuolan lahjoittaman kiertopalkinnon. Siviiliammatissaan Ylikorpi toimii verosihteerinä Verohallinnossa.

Vuoden yhdistys 2021 SF-Caravan Hyvinkään seutu

SF-Caravan Hyvinkään seutu ry on perustettu 16.11.1975. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2021 lopussa on 1295. Yhdistyksen toimialueena on Hyvinkää ympäristöineen. Yhteensä SF-Caravan ry:ssä on 79 jäsenyhdistystä, joiden yhteenlaskettu henkilöjäsenmäärä on 66 694.

SF-Caravan Hyvinkään seutu ry hoitaa ja ylläpitää kahta laadukasta SF-Caravan leirintäaluetta, SF-Caravan Sääksiä Hyvinkäällä Sääksijärven rannalla ja SF-Caravan Vihti Parkia Vihdissä Vihtijärven rannalla. Kahden leirintäalueen hoitaminen menestyksellisesti vaatii runsaasti talkooväkeä ja toimikuntatyötä sekä yhdistyksen johdon kehittämis- ja suhdetoimintataitoja ympäröiviin kuntiin, matkailuyrityksiin ja muihin yhteistyökumppaneihin. Tämän työn kokonaisvaltaisessa organisoinnissa yhdistys on onnistunut erinomaisesti. Leirintäalueet ovat sekä kausipaikkalaisten että päiväkävijöiden suosiossa ollen tärkeitä tukikohtia Hyvinkään alueen sekä laajemminkin pohjoisen Uudenmaan matkailijoille.

Yhdistyksen muu toiminta, hallinto ja tiedotus on mallikelpoisella tavalla järjestetty. Yhdistyksen internet-sivut ovat modernit, selkeät ja informatiiviset. Erityistä huomiota voi kiinnittää nykyaikaisen tietosuojakäytännön mukaisiin rekisteriselostetietoihin, jotka ovat asianmukaisesti esillä. Yhdistys on toiminnassaan suuntautunut ulospäin tuoden esille Hyvinkään alueen matkailuvetovoimatekijöitä esimerkiksi matkailuajoneuvoalan messuilla. Viime vuonna yhdistys sai hauskaa tunnettavuutta Sääksin alueelta lähetetyssä televisio-ohjelmassa. Etelä-Suomen SF-Caravanin yhdistysten yhteistoimintaelimessä ESMYssä Hyvinkään seutu oli kantavana voimana yhteisten tapahtumien järjestelyissä.

SF-Caravan ry:n liittohallitus arvostaa yhdistyksen monipuolisuutta, vireyttä ja uusiutumista. Erityisen kiitoksen Hyvinkään seudun yhdistykselle SF-Caravan antaa erinomaisesti hoidetusta hallinnosta, tiedotuksesta, sosiaalisen median haltuunotosta ja talkootyön tuloksellisesta ylläpitämisestä haastavassa toimintaympäristössä.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Pertti Sarkkinen ja sihteerinä Tiina Liljeberg.

Lisätietoja:
Vuoden karavaanari Armi Ylikorpi, puh. 040 750 3929
Vuoden yhdistys SF-Caravan Hyvinkään seutu ry, puheenjohtaja Pertti Sarkkinen, puh. 0400 479 157
SF-Caravan ry:n toiminnanjohtaja Timo Piilonen, puh. 050 592 6561