SFC Kokemäen Seutu Ry:n syyskokous Pitkälläjärvellä